• eTwinning

    • Bad Honnef, Nemecko – začiatok nových etwinningových projektov

     Mesto Bad Honnef, niekdajšie nemecké kúpeľné mesto, hostilo  na medzinárodnom seminári 27. – 29. 9. 2018 učiteľov z európskeho regiónu, ktorí sú aktívni v etwinningových projektoch alebo svoje aktivity v tejto oblasti práve začínajú. Pracovným jazykom seminára bola nemčina. Program ponúkol možnosti na to, ako vyhľadať projektových partnerov a fyzicky spoločne  plánovať  nový projekt. To predpokladalo prípravu predtým.

      V online pracovnom priestore boli  pripravené návody na organizovanie práce,  na vyhľadávanie partnerov, návody,  ako využívať niektoré Web 2 nástroje, ako vytvárať stránky v pracovnom priestore projektu. V tom všetkom chceli získať zručnosti učitelia začiatočníci, tí skúsení v eTwinningu im boli nápomocní.         

     Workshop Ako spestriť vyučovanie jazyka piesňami a rýmami poslúžil okrem iného aj na pozdvihnutie nálady. Bola to vzorová ukážka toho, ako môžeme žiakov na rôznych stupňoch škôl naučiť slovnú zásobu a pritom sa spoločne zabaviť.  Moderovala nám Martina Schwarz, známa svojimi Workshopmi po Európe.

     V závere stretnutia sme prezentovali naše návrhy nových projektov, tie boli neskôr zaregistrované. Takú tvorivú pracovnú atmosféru a také európske priateľstvá, aké sa vytvorili v Bad Honnefe, si želáme aj v našej ďalšej pedagogickej práci.

     Mgr. Anna Tomašurová

      

     Učastníci a organizátori seminára na večerných potulkách v Bonne

     https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/14/714/65714/images/b8f2e9cc.jpg

      

      

     Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

     Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

     Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

     Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

     Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

     Mgr. Anna Tomašurová

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni
  • Už je za nami polovica!
  • Projekt pokračuje...
  • Projektové stretnutie v Sierpci