Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

eTwinning

Bad Honnef, Nemecko – začiatok nových etwinningových projektov

Mesto Bad Honnef, niekdajšie nemecké kúpeľné mesto, hostilo  na medzinárodnom seminári 27. 9. – 29. 9. 2018 učiteľov z európskeho regiónu, ktorí sú aktívni v etwinningových projektoch alebo svoje aktivity v tejto oblasti práve začínajú. Pracovným jazykom seminára bola nemčina. Program ponúkol možnosti na to, ako vyhľadať projektových partnerov a fyzicky spoločne  plánovať  nový projekt. To predpokladalo prípravu predtým.

 V online pracovnom priestore boli  pripravené návody na organizovanie práce,  na vyhľadávanie partnerov, návody,  ako využívať niektoré Web 2 nástroje, ako vytvárať stránky v pracovnom priestore projektu. V tom všetkom chceli získať zručnosti učitelia začiatočníci, tí skúseni v eTwinningu im boli nápomocní.         

Workshop Ako spestriť vyučovanie jazyka piesňami a rýmami poslúžil okrem iného aj na pozdvihnutie nálady. Bola to vzorová ukážka toho, ako môžeme žiakov na rôznych stupňoch škôl naučiť slovnú zásobu a pritom sa spoločne zabaviť.  Moderovala nám Martina Schwarz, známa svojimi Workshopmi po Európe.

V závere stretnutia sme prezentovali naše návrhy nových projektov, tie boli neskôr zaregistrované. Takú tvorivú pracovnú atmosféru a také európske priateľstvá, aké sa vytvorili v Bad Honnefe, si želáme aj v našej ďalšej pedagogickej práci.

Mgr. Anna Tomašurová

 

Učastníci a organizátori seminára na večerných potulkách v Bonne

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/14/714/65714/images/b8f2e9cc.jpg

 

 

Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

Mgr. Anna Tomašurová