GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marián Mižák Rozvrh
 
 
PhDr. Mária Hvižďáková Rozvrh
 
 
PaedDr. Radmila Beľanová Rozvrh
Triedna učiteľka: TERCIA
 
 
Mgr. Michal Bodnár Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
PaedDr. Zlatica Cibereová Rozvrh
 
 
Mgr. Zuzana Dankaninová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: krúžok prípravy na súťaže v angličtine
 
 
Mgr. Radoslava Dedinová Rozvrh
Triedna učiteľka: SEXTA
 
 
Mgr. Monika Haníková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: krúžok zdravotnícky
 
 
Mgr. Michal Hlivák Rozvrh
Triedny učiteľ: PRÍMA
Vedie krúžok: krúžok športovo-futbalový
 
 
Mgr. Beáta Jacková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Ľuboš Juraško Rozvrh
 
 
Mgr. Emília Kalkahuzová Rozvrh
 
 
ThLic. Jozef Kellö
 
 
Mgr. Magdaléna Kicová Rozvrh
 
 
Mgr. Svetlana Kotorová Rozvrh
 
 
Mgr. Ľuboslava Kučmášová Rozvrh
Triedna učiteľka: SEKUNDA
 
 
Mgr. Anna Lesičková Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
 
 
Mgr. Martin Mihalčo Rozvrh
 
 
PaedDr. Martin Miňo Rozvrh
 
 
RNDr. Ľuboslava Mižáková Rozvrh
Triedna učiteľka: KVARTA
Vedie krúžok: krúžok fyzikálny
Vedie krúžok: krúžok volejbalový
 
 
PaedDr. Adriana Petrová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: krúžok programovania - LEGO
Vedie krúžok: krúžok Tvoríme s II.A
 
 
Mgr. Juraj Potucký Rozvrh
Vedie krúžok: krúžok športovo-turistický
 
 
Mgr. Zuzana Ryniková Rozvrh
Triedna učiteľka: SEPTIMA
 
 
PhLic. Ján Švec-Babov Rozvrh
 
 
Mgr. Lenka Timočková Rozvrh
 
 
Mgr. Anna Tomašurová Rozvrh
 
 
Ing. Monika Vargová Rozvrh
Triedna učiteľka: OKTÁVA

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018