Gymnázium

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marián Mižák Rozvrh
 
 
PhDr. Mária Hvižďáková Rozvrh
Vedie krúžok: krúžok ruského jazyka
 
 
PaedDr. Radmila Beľanová Rozvrh
Triedna učiteľka: KVARTA
Vedie krúžok: krúžok slovenčiny pre kvartu
 
 
Mgr. Michal Bodnár Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. Pavol Bujňák
 
 
PaedDr. Zlatica Cibereová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: krúžok angličtiny pre I.A
 
 
Mgr. Zuzana Dankaninová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: krúžok projektový v anglickom jazyku
 
 
Mgr. Radoslava Dedinová Rozvrh
Triedna učiteľka: SEPTIMA
Vedie krúžok: krúžok Maturujem z matematiky
 
 
Mgr. Monika Haníková Rozvrh
Vedie krúžok: krúžok zdravotnícky
 
 
Mgr. Michal Hlivák Rozvrh
Triedny učiteľ: SEKUNDA
Vedie krúžok: krúžok športovo-futbalový
 
 
Mgr. Beáta Jacková Rozvrh
 
 
Mgr. Emília Kalkahuzová Rozvrh
 
 
Mgr. Magdaléna Kicová Rozvrh
 
 
Mgr. Svetlana Kotorová Rozvrh
Triedna učiteľka: PRÍMA
 
 
Mgr. Ľuboslava Kučmášová Rozvrh
Triedna učiteľka: TERCIA
 
 
Mgr. Anna Lesičková Rozvrh
Triedna učiteľka: SEXTA
 
 
Mgr. Martin Mihalčo Rozvrh
 
 
PaedDr. Martin Miňo Rozvrh
 
 
RNDr. Ľuboslava Mižáková Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
Vedie krúžok: krúžok fyzikálny
Vedie krúžok: krúžok volejbalový
 
 
PaedDr. Adriana Petrová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: krúžok programovania - LEGO
 
 
Mgr. Juraj Potucký Rozvrh
Vedie krúžok: krúžok športovo-turistický
 
 
Mgr. Zuzana Ryniková Rozvrh
Triedna učiteľka: OKTÁVA
 
 
PhLic. Ján Švec-Babov Rozvrh
 
 
Mgr. Lenka Timočková Rozvrh
 
 
Mgr. Anna Tomašurová Rozvrh
 
 
Ing. Monika Vargová Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019