• Zoznam žiakov

   • N C
   • N CI.A
   • M Č
   • M ČI.A
   • J F
   • J FI.A
   • K H
   • K HI.A
   • D K
   • D KI.A
   • J K
   • J KI.A
   • P K
   • P KI.A
   • Z M
   • Z MI.A
   • Š M
   • Š MI.A
   • M M
   • M MI.A
   • M M
   • M MI.A
   • L P
   • L PI.A
   • J P
   • J PI.A
   • T P
   • T PI.A
   • G R
   • G RI.A
   • R S
   • R SI.A
   • S S
   • S SI.A
   • N S
   • N SI.A
   • V S
   • V SI.A
   • T Š
   • T ŠI.A
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni