GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Kučmášová
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Radmila Beľanová
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr.Ľuboslava Mižáková
KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Lesičková
SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslava Dedinová
SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Ryniková
OKTÁVA Triedny učiteľ Ing. Monika Vargová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Bodnár
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Haníková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Beáta Jacková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dankaninová
PRÍMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hlivák

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018