Gymnázium

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
PRÍMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Kotorová
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hlivák
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Kučmášová
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Radmila Beľanová
KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr.Ľuboslava Mižáková
SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Lesičková
SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslava Dedinová
OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Ryniková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Cibereová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dankaninová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Bodnár

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019