Gymnázium

 

Navigácia

rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016

VO, zmluvy, faktúry, objednávky

rok 2019

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

ZMLUVY:

Zmluva čislo            Zmluvná     strana   Predmet zmluvy  Celková hodnota v Eur Dátum podpisu Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Spisové číslo
1/2019 INMEDIA Zvolen

Dodávka mlieka a mliečny výrobkov

Ramcova_kupna_zmluva_12019.pdf

6273,759 10,01,2019 11.01.2019 12.01.2019 294/2018
2/2019 INMEDIA Zvolen

Dodávak rýb a mrazených výrobkov

Ramcova_kupna_zmluva_22019.pdf

1778,196 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 296/2018
3/2019

INMEDIA Zvolen

Dodávka vajec

Ramcova_kupna_zmluva_32019.pdf

682,00 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 297/2018
4/2019 INMEDIA Zvolen

Dodávka rôznych potravin. výrobkov

Ramcova_kupna_zmluva_42019.pdf

5443,586 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 298/2018
5/2019 DMJ Market Vranov n/T

Dodávka hydiny

Ramcova_kupna_zmluva_52019.pdf  

4658,79 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 291/2018
6/2019 DMJ Market Vranov n/T

Dodávka mäsa a mäsov. výrobkov 

Ramcova_kupna_zmluva_62019.pdf

10850,16 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 292/2018
7/2019 Fipek Remetské Hámre 85

Dodávka pekárenských výrobkov

Kupna_zmluva_72019.pdf

1181,31 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 295/2018
8/2019 M.A.D.D. Fruit Michalovce

Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov

Kupna_zmluva_82019.pdf

11696,94 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 293/2018


FAKTÚRY: 

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry

Hodnota s DPH    

v Eur

 Dátum doručenia      Dátum zverejnenia Číslo objednávky/zmluvy
             
             
             
             

 

OBJEDNÁVKY:

Číslo objednávky Dodávateľ Dátum objednávky Názov a druh tovaru Objednávku schválil