• Organizácia školského roka 2019/2020

    • 1. polrok

     Začiatok školského roka

     1. september 2019

     Začiatok školského vyučovania

     2. september 2019

     Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok školského roka

     18. november 2019

     Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

     27. január 2020

     Koniec školského vyučovania

     31. január  2020

     2. polrok

     Začiatok školského vyučovania

     4. február 2020

     Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka

     20. apríl 2020

     Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

     5. máj 2020 (maturanti)

     24. jún 2020

     Koniec školského vyučovania

     30. jún 2020

     Koniec školského roka

     31. august 2020

      

     PRÁZDNINY:

     Prázdniny

     Koniec vyučovania

     pred prázdninami

     Termín

     Začiatok vyučovania

     po prázdninách

     Jesenné

     29. október 2019

     30 - 31. október 2019

     4. november 2019

     Vianočné

     20. december 2019

     23. december 2019 - 7. január 2020

     8. január 2020

     Polročné

     31. január 2020

     3. február 2020

     4. február 2020

     Jarné

     28. február 2020

     2. - 6. marec 2020

     9. marec 2020

     Veľkonočné

     8. apríl 2020

     9. - 14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     Letné

     30. jún 2020

     1. júl 2020 - 31. august 2020

     2. september 2020

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni