• Konzultačné a triednické hodiny

    • Trieda

     Triedny učiteľ

     Konzultačné hodiny

     pre rodičov žiakov

     Triednické hodiny

     pre žiakov

     deň

     čas (od - do)

     deň

     čas (od - do)

     PRÍMA

     Mgr. Monika Haníková

     streda

     10:45 – 11:25

     streda

     14:40 – 15:25

     SEKUNDA

     Mgr. Svetlana Kotorová

     streda

     13:00 – 13:45

     štvrtok

     13:50 – 14:35

     TERCIA

     Mgr. Michal Hlivák

     štvrtok

     13:00 – 13:45

     štvrtok

     13:50 – 14:35

     KVARTA

     Mgr. Ľuboslava Kučmášová

     utorok

     8:50 – 9:35

     piatok

     13:50 – 14:35

     KVINTA

     PaedDr. Radmila Beľanová

     streda

     9:45 – 10:30

     štvrtok

     13:50 – 14:35

     SEXTA

     RNDr. Ľuboslava Mižáková

     streda

     9:00 – 9:45

     streda

     14:40 – 15:25

     SEPTIMA

     Mgr. Anna Lesičková

     piatok

     13:00 – 13:45

     piatok

     14:40 – 15:25

     OKTÁVA

     Mgr. Radoslava Dedinová

     streda

     10:40 – 11:25

     streda

     14:40 – 15:25

     I.A

     Mgr. Magdaléna Kicová

     pondelok

     13:45 – 14:30

     utorok

     13:50 – 14:35

     II.A

     PaedDr. Zlatica Cibereová

     štvrtok

     14:40 – 15:25

     štvrtok

     14:40 – 15:25

     III.A

     Mgr. Zuzana Nacková

     pondelok

     13:00 – 13:45

     štvrtok

     14:40 – 15:25

     IV.A

     Ing. Mgr. Monika Vargová

     pondelok

     10:40 – 11:25

     piatok

     13:50 – 14:35

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni