• Vyučovacie hodiny

    • Riadne vyučovanie:

     Vyučovacia hodina

     Vyučovací čas

     0. hodina

     7.00 – 7.45

     1. hodina

     8.00 – 8.45

     2. hodina

     8.50 – 9.35

     3. hodina

     9.45 – 10.30

     3. hodina

     10.40 – 11.25

     Obedňajšia prestávka

     (30 minút)

     11.25 – 11.55

     5. hodina

     11.55 – 12.40

     Obedňajšia prestávka

     (20 minút)

     12.40 – 13.00

     6. hodina

     13.00 – 13.45

     7. hodina

     13.50 – 14.35

     8. hodina

     14.40 – 15.25

      

     Skrátené vyučovanie:

     Vyučovacia hodina

     Vyučovací čas

     1. hodina

     8.00 – 8.30

     2. hodina

     8.35 – 9.05

     3. hodina

     9.10 – 9.40

     4. hodina

     9.50 – 10.20

     5. hodina

     10.25 – 10.55

     6. hodina

     11.00 – 11.30

     Obedňajšia prestávka

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni