• Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu

    • Informácie


     Extra vyučovacie hodiny čitateľskej gramotnosti


     Hodiny voľného čítania

      Posledná hodina  čitateľskej gramotnosti v mesiaci je  v kvarte  venovaná hodine voľného čítania. A čo nám o tejto hodine povedali samotní kvartáni?

     „Keďže nemám veľa  času kvôli učenie, konečne mám priestor aj na čítanie...“

     „Mne sa najviac páčia hodiny voľného čítania, pretože som konečne prečítala knihu, ku ktorej by som sa možno nikdy nedostala a bola naozaj skvelá!“

     „Hodina voľného čítania je SUPER! Prečo? Všimla som si, že som opäť začala čítať knihy.“

     „Rada čítam knihy a táto hodina ma veľmi baví!“

     „Baví ma hodina voľného čítania, lebo si jej náplň vyberáme sami...“

               

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni