• rok 2016

    • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

     Oznam -14.10.2016

     Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance ponúka na krátkodobý nájom priestory (1 m2) vo vestibule školy na umiestnenie a prevádzku predajného automatu na krabičkové mlieko (200-250 ml) a mliečne výrobky v rámci programu Školský mliečny program.

     Záujem nahlásiť do 5 pracovných dní od zverejnenia oznamu, t. j. do 21.10.2016.

     Kontakt: 056/652 24 64, 056/652 10 20

     ZMLUVY:

     Zmluva čislo Zmluvná strana Predmet zmluvy Celková hodnota v EUR Dátum zverejnenia Spisové číslo
     Dodatok 3/2016

     Veolia Energia Komfort

     Einsteinova 25, 85101 Bratislava

     Dodatok 3 - Energetické služby

     Dodatok_c._3_2016.pdf

       23.01.2016 15/2016
     1/2016 M.Cup. Bratislava

     Zmluva o dielo- Multifunkčné ihrisko

     zmluva-o-dielo-c.-12016.pdf

     44.760,00 3.5.2016 127/2016
     dodatok č.4 k zmluve č. SK _ 905675 Slovakia Energy Bratislava

     Zmena ceny za silovú elektrinu

     dodatok_za_silovu_el..pdf

       25.05.2016  
     dodatok č. 3 k zmluve č. Sk_S0012234 Slovakia Energy Bratislava

     Odber zemného plynu /komodita/

     dodatok_plyn.pdf

       25.05.2016  
     Dodatok č. 1k zmluve č. 3 a č. 4 DMJ Market Vranov n/Topľou

     Zmena vstupných nákupných cien vybraných komodít

     Dodatok_1_DMJ.pdf

      

       02.09.2016  
     Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2016 

     M.A.D.D.

     Fruit Sobrance

     Zmena ceny  vplyvom sezónnosti

     MADD_c1.pdf

       09.09.2016  
     23/2016

     SOŠOaS

     Námestie slobody 12

     Sobrance 

     Zmluva o nájme nebytového priestoru č.20/2016

     Zmluva_o_prenajme.pdf

       21.09.2016  
       Matúš Hujdič Krásnovce90

     Zmluva o odoberaní VŽP

     Zmluva_o_odoberani_VZP.pdf

     100,00 26.09.2016  
     301/2016 Rajo, Studena 35 82355 Bratislava

     Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov 

     RAJO-zmluva.pdf

       24.10.2016  
       Základná škola, Komenského 6, Sobrance 

     Nájom telocvične

     Zmluva_o_najme.docx

       28.10.2016  
       Lindstrom, Trnava 

     Servisný prenájom rohože

     Servisny_poplatok_-_rohoz.docx

       12.12.2016  

      

     FAKTÚRY:

     Číslo fakt. Var. symbol Dodávateľ Mena: €  
     3/2016 2611001161 Slovakia Energy Bratislava 477,37 Nedoplatok elektriny
     4/2016 3016902341 Doxx Žilina 653,52 Stravné lístky
     5/2016        572015 SOŠ OaS Sobrance 250,00 Nájom telocvične
     1/2016    80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
     2/2016   9803082715 ORPZ Michalovce   13,31 Signalizácia
     6/2016 6781040170 T Com Bratislava   29,57 Platby za telefón
     7/2016 9781040177 T Com Bratislava   14,75 Platby za telefón
     8/2016 2611004855 Slovakia Energy Bratislava                       5,13 Nedoplatok elektrina
     9/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Platby za plyn ŠJ
     10/2016     2120697064  VVS Michalovce 336,13 Vodné, stočné
     11/2016        215639 Voda-kovo Sobrance     5,92 Údržbársky materiál
     292/2015       1992015 Technické služby Sobrance    71,76 Prenájom kontajnera
     14/2016             0302 AV Michalovce    35,00 Školenie
     16/2016              13152605 TransData Bratislava     12,00 ČK ITIC s čipom
     15/2016 154206 CKM Bratislava      77,00 Členské ISIC
     17/2016 16004 Ferama Veľké Kapušany 35465,68 Oprava priestorov Gymnázia
     18/2016 160005 Relut Sobrance 296,69 Prevádzkový materiál
     19/2016 1162201535 Ševt B. Bystrica 26,40 Tlačiva
     20/2016 2120801935 VVS Košice 279,80 Vodné, stočné
     21/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Poplatky mobil
     22/2016 18160038 Veolia Košice 2075,66 Energetická služba
     23/2016 160042 Briston Sládkovičovo 72,00 Čistiaci materiál
     24/2016 21600803 Raabe Bratislava 42,55 Publikácia
     25/2016 2611013527 Slovakia Energy Bratislava 21,81 Preplatok elektrina
     26/2016 255290099 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
     27/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Plyn ŠJ
     28/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 947,00 Elektrina Gymnázium
     29/2016 9803082715 ORPZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
     30/2016 80581602 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
     31/2016 102016 SOŠ OaS Sobrance 240,00 Prenájom telocvične
     32/2016 8160098 Chemosvit Svit 5490,54 Lyžiarsky výcvík
     33/2016 205116 Junior-šport Batizovce 705,00 Prenájom lyžiarskej výstroje
     34/2016 6781956738 T Com Bratislava 11,74 Telefónne služby
     35/2016 0781956734 T Com Bratislava 19,79 Telefónne služby
     36/2016 201600048 Toner Comp Michalovce 240,00 Tonery
     37/2016 2016015 Demjan Bus Ubľa 840,00 Preprava žiakov
     38/2016 162016 SOŠ OaS Sobrance 240,00 Prenájom telocvične
     39/2016 2611029534 Slovakia Energy Bratislava 171,50 Preplatok elektrina
     40/2016 2611029535 Slovakia energy Bratislava 18,83 Preplatok elektrina
     41/2016 0172016 HK Dukla Michalovce 75,00 Prenájom ľadovej plochy
     42/2016 3782878715 TCom Bratislava 17,82 Telefonické služby
     43/2016 5782878720 T Com Bratislava 11,51 Telefonické služby
     44/2016 2380208819 Lyreco Bratislava 226,48 Čistiaci materiál 
     45/2016 18160193 Veolia Košice 2075,66 Energetická služba
     46/2016 2120901706 VVS Michalovce 241,31 Vodné, stočné
     47/2016 9160000132 ASC Bratislava 195,00     Aktualizácia programu
     48/2016 18160117 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
     49/2016 5516002952 Office Depot Bratislava 193,92 Prevádzkový materiál 
     50/2016 255290099 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbách elektrina ŠJ
     51/2016 256017961 Slovakia Energy Bratislava 106,00     Dohoda o platbách plyn ŠJ
     52/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     53/2016 1604427 AD REM Bratislava 972,90 Učebnice AJ
     54/2016 161187 Asociácia správcov registratúry Nováky 39,00 Školenie
     55/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Poplatok mobil
     56/2016 2016018 Demjan Bus Ubľa 180,00 Preprava žiakov
     8023/2016 530600004 Pekáreň Ilas Snina 18,90 Ryža
     8024/2016 160493 M.A.D.D. Michalovce 313,90 Ovocie, zelenina
     8025/2016 160538 M.A.D.D. Michalovce  126,59 Ovocie, zelenina
     8027/2016 530603792 Inmedia Zvolen 78,56 Mliečne výrobky
     8028/2016 530603877 Inmedia Zvolen 117,60 Rybie filé
     8029/2016 160626 M.A.D.D. Michalovce 129,16 Ovocie, zelenina
     8030/2016 530604149 Inmedia Zvolen 131,56 Mliečne výrobky
     8031/2016 1641247 DMJ Vranov nad Topľou 749,77 Potraviny
     8032/2016 160678 M.A.D.D. Michalovce 81,79 Ovocie, zelenina
     8033/2016 8016201319 Pod. pekárne Humenné 79,35 Chlieb tmavy
     8034/2016 1610851 DMJ Vranov nad Topľou 864,17 Rôzne potraviny
     8035/2016 530604892 Inmedia Zvolen 96,16 Mliečne výrobky
     8036/2016 160830 M.A.D.D. Sobrance 213,49 Ovocie, zelenina
     8037/2016 160856 M.A.D.D. Michalovce 76,06 Ovocie, zelenina
     8038/2016 530605556 Inmedia Zvolen 289,29 Mliečne výrobky
     8039/2016 1611123 DMJ Vranov nad Topľou 57,26 Rôzny tovar
     8040/2016 1641621 DMJ Vranov nad Topľou 878,04 Rôzny tovar
     8041/2016 8016201658 Pod. pekárne Humenné 32,67 Chlieb tmavy
     8042/2016 160981 M.A.D.D. Michalovce 191,11 Ovocie, zelenina
     8043/2016 530606171 Inmedia Zvolen 2,82 Špenát
     8044/2016 530606081 Inmedia Zvolen 159,28 Mliečne výrobky
     8045/2016 161030 M.A.D.D. Michalovce 92,27 Ovocie, zelenina
     8046/2016 530606598 Inmedia Zvolen 82,34 Mliečne výrobky
     8047/2016 161123 M.A.D.D. Michalovce 264,77 Ovocie, zelenina
     8048/2016 530607152 Inmedia Zvolen 110,27 Mliečne výrobky
     8049/2016 530607103 Inmedia Zvolen 18,36 Mraz. brokolica
     8050/2016 161159 M.A.D.D. Michalove 90,89 Ovocie, zelenina
     8051/2016 160100773 Unigue Šamorin 331,99 Rôzne potraviny
     8053/2016 530607508 Inmedia Zvolen 20,66 Vajcia
     8052/2016 530607532 Inmedia Zvolen 103,68 Rybie filé
     8054/2016 8016201987 Pod. pekárne Humenné 14,85 Chlieb tmavy
     8055/2016 161256 M.A.D.D. Michalovce 98,18 Ovocie, zelenina
     8056/2016 530607929 Inmedia Zvolen 86,01 Mliečne výrobky
     8057/2016 1642077 DMJ Vranov nad Topľou 922,59 Rôzny tovar
     8058/2016 8016202234 Pod. pekárne Humenné 29,70 Chlieb tmavy
     8059/2016 530608273 Inmedia Zvolen 42,12 Mlieko, smotana
     8060/2016 1611500 DMJ Vranov nad Topľou 499,98 Rôzny tovar
     8061/2016 161317 M.A.D.D Michalovce 325,32 Ovocie, zelenina
     8062/2016 530608408 Inmedia Zvolen 29,30 Mlieko
     8063/2016 161410 M.A.D.D. Michalove 189,46 Ovocie, zelenina
     8064/2016 161480 M.A.D.D. Michalovce 314,06 Ovocie, zelenina
     8065/2016 8016202483 Pod. pekárne Humenné 21,45 Chlieb,žemle
     8066/2016 530609063 Inmedia Zvolen 140,34 Mliečne výrobky
     8067/2016 161506 M.A.D.D Michalovce 55,08 Ovocie, zelenina
     8068/2016 1642460 DMJ Vranov n/Topľou 672,06 Hov.a brav. mäso
     8069/2016  1611771 DMJ Market Vranov n/Topľou 381,83 Potraviny
     8070/2016 8016202626 Podv. pekárne Humenné 14,85 Chlieb tmavy
     8071/2016 530609247 Inmedia Zvolen 47,04 Jogurt
     8072/2016 530609430 Inmedia Zvolen 4,24 ŠPenát
     8073/2016 530609440 Inmedia Zvolen 41,52 Mliečné výrobky
     8074/2016 161617 M.A.D.D. Sobrance 165,71 Ovocie, zelenina
     8075/2016 161668 M.A.D.D Michalovce 200,47 Ovocie, zelenina
     8076/2016 530610225 Inmedia Zvolen 59,73 Mliečne výrobky + vajcia
     8077/2016 530610342 Inmedia Zvolen 146,98 Sirup Agro Fruit
     8078/2016 530610329 Inmedia Zvolen 196,56 Mrazené ryby
     8079/2016 161758 MA.D.D Michalovce 107,98 Ovocie, zelenina
     8080/2016 530610720 Inmedia Zvolen 158,26 Mliečne výrobky + vajcia
     8081/2016 1642929 DMJ Market Vranov n/Topľou 1032,69 Potraviny
     8082/2016 1612155 DMJ Market Vranov n/Topľou 740,22 Potraviny
     8083/2016 530610800 Inmedia Zvolen 98,13 Mrazená dreň
     8084/2016 161802 M.A.D.D Michalovce 176,36 Ovocie, zelenina
     8085/2016 8016203217 Podv. pekárne Humenné 23,90 Žemle
     8086/2016 8016203346 Podv. pekárne Humenné 34,65 Chlieb tmavý
     8087/2016 160101442 J&B Unique Šamorín 245,51 Potraviny
     8088/2016 530611000 Inmedia Zvolen 53,72 Mliečne výrobky
     8089/2016 530611384 Inmedia Zvolen 51,19 Tvaroh
     8090/2016 530611305 Inmedia Zvolen 12,24 Brokolica mrazená
     8091/2016 161937 M.A.D.D. Michalovce 206,10 Ovocie, zelenina
     8092/2016 530611631 Inmedia Zvolen 90,75 Mliečne výrobky + vajcia
     8093/2016 161926 M.A.D.D Michalove 210,47 Ovocie, zelenina
     8094/2016 530612020 Inmedia Zvolen 105,40 Mliečne výrobky
     8095/2016 8016203716 Podv. pekárne Humenné 29,70 Chlieb tmavy
     8096/2016 162070 M.A.D.D Zvolen 55,19 Ovocie, zelenina
     8097/2016 530612519 Inmedia Zvolen  111,05 Mliečne výrobky
     8098/2016 162103 M.A.D.D. Michalovce 207,49 Ovocie, zelenina
     8099/2016 530612909 Inmedia Zvolen 105,06 Mliečne výrobky
     57/2016 0783803641 TCom Bratislava 19,38 Telefonické služby
     58/2016 2783803649 T Com Bratislava 11,72 Telefonické služby
     59/2016 2121009057 VVS Michalovce 323,52 Vodné, stočné
     60/2016 2380212476 Lyreco Bratislava 19,73 Vonné sitko
     61/2016 212016 SOŠ OaS Sobrance 310,00 Nájom telocvične
     62/2016 0302016 HK Dukla Michalovce 75,00 Prenájom telocvične
     63/2016 5342670238 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     64/2016 3016911260 Doxx Žilina 653,52 Stravné lístky
     65/2016 02022016 E - Aukcie Bratislava 600,00 Súťaž
     66/2016 77161757 Chrand Hotel Pribylina 159,40 Ubytovanie /školenie/
     67/2016 1604000508 Soft-GL Košice 39,24 Program ŠJ
     68/2016 5516004462 Office Depot Bratislava 84,74 Kanc. potreby
     69/2016 1241600048 Megabooks Sk Bratislava 30,40 Knihy AJ
     8100/2016 8016203970 Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenne 14,85 Chlieb
     8101/2016 530600013 Pekáreň Ilas Snina 18,55 Chlieb tmavý
     8102/2016 1612417 DMJ Market Vranov nad Topľou 103,60 Rôzne potraviny
     8103/2016 1643384 DMJ Market Vranov nad Topľou 1037,68 Rôzne potraviny
     8104/2016 530612974 Inmedia Zvolen 149,59 Vajcia, sirup, maslo
     8105/2016 530612985 Inmedia Zvolen 98,13 Mrazená dreň
     8106/2016 530613448 Inmedia Zvolen 86,82 Mliečne výrobky
     8107/2016 162276 M.A.D.D. Fruit Sobrance 191,95 Ovocie, zelenina
     8108/2016 530613881 Inmedia Zvolen 28,51 Mlieko, smotana
     8109/2016 530613927 Inmedia Zvolen 10,40 Mrazená zelenina
     8110/2016 162223 M.A.D.D. Frujt Sobrance 233,64 Ovocie, zelenina
     8111/2016 162385 M.A.D.D Frujt Sobrance 32,16 Zelenina
     8112/2016 530614355 Inmedia Zvolen 133,39 Mliečne výrobky
     8113/2016 530614665 Inmedia Zvolen 83,73 Mliečne výrobky
     8114/2016 162428 M.A.D.D. Frujt Sobrance 81,05 Ovocie, zelenina
     8115/2016 8016204216 Podvihorlatské pekárne Humenné 27,72 Chlieb tmavý
     8116/2016 1612768 DMJ Market Vranov n/Topľou 497,83 Rôzne potraviny
     8117/2016 1643867 DMJ Market Vranov n/Topľou 888,73 Rôzne potraviny
     8118/2016 530614986 Inmedia Zvolen 32,94 Zelenina 
     8119/2016 530614989 Inmedia Zvolen 52,06 Syr 45 %
     8120/2016 530615363 Inmedia Zvolen 90,59 Mliečne výrobky
     8121/2016 162570 M.A.D.D Frujt Michalovce 210,64 Ovocie, zelenina
     8122/2016 160101842 J&B Unique Šamorín 243,06 Rôzne potraviny
     8123/2016 8016204459 Pod. pekárne Humenné 59,62 Vianočka
     8124/2016 162570 M.A.D.D Frujt Michalovce 133,02 Ovocie, zelenina
     8126/2016 530616139 Inmedia Zvolen 68,70 Mlieko, vajcia
     8127/2016 8016204699 Pod. pekárne Humenné 46,21 Pekárenské výrobky Humenné
     8128/2016 530616505 Inmedia Zvolen 82,94 Puding
     8125/2016 162680 M.A.D.D. Frujt Sobrance 154,50 Ovocie,zelenina
         70/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Platby za elektrinu
         71/2016 256017961 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Platby za plyn 
         72/2016 00151866 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
         73/2016 201600141 Toner Comp Michalovce     76,20  Sharp AR-202 LT
         74/2016 121600874 Datalan Bratislava 25,20 Prenájom zariadení
         75/2016 80581604 Lekos, Sobrance  112,80 Prenájom tel. linky
         76/2016 201600149 Toner Comp Michalovce 32,00 A HP CE 285A
         77/2016 9000924368 Slovenská pošta Bratislava 86,40 Poštové poukážky
         78/2016 2016039 Koros Sobrance 36,00 Plašť biely
         79/2016 1162202813 Ševt Michalovce 58,13 Tlačiva
         80/2016 1604000668 SOFT-FL Košice 20,00 Odborný seminár
         81/2016 160100438 Cora Košice 1678,80 Vzduchotechnika
         82/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 974,00 Spotreba elektriny
         83/2016 2611043655 Slovakia Energy Bratislava 11,52 Nedoplatok elektrina
                   84/2016 18160278 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
      85/2016 5346981431 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
                86/2016 160013 Relut Sobrance 172,68 Prevádzkový materiál
     87/2016 262016 SOUP OaS Sobrance 330,00 Nájom telocvíčne
           88/2016 2121112468 VVS a.s. Michalovce 315,05 Vodné, stočné
     89/2016 1/2016 Kvety-Darčeky Sobrance 50,00 Veniec
     90/2016 18160359 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
     91/2016 160043 Farby-laky Sobrance 151,28 Mal. a hyg. materiál
     92/2016 1784731302 T Com Michalovce 21,37 Telefonické služby
     93/2016 6784731307 T Com Michalovce 11,86 Telefonické služby
           94/2016 5516006204 Office Depot Bratislava 83,62 Kanelárske potreby
     95/2016 16038 M. Cup Bratislava 44760,00 Výstavba multifunkčného ihriska
     96/2016 20160114 Abal Sobrance 117,56 Kancelárske potreby
     97/2016 2611052217 Slovakia Energy Bratislava 286,38 Spotreba elektriny
     98/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
     99/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbach elektrina ŠJ
     100/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbach plyn ŠJ
     101/2016 2611057462 Slovakia Energy Bratislava 701,47 Preplatok elektrina
     102/2016 216172 Voda-Kovo Sobrance  13,22 Udržbársky materiál
     103/2016 2611057461 Slovakia Energy Bratislava 63,68 Spotreba elektriny
     104/2016 80581605 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     105/2016 200108586 Slovakia Energy Sobrance 296,00 Dohoda o platbách
             106/2016 42180516 Ipeko Zvolen 40,00 Poplatok za seminár
     107/2016 5616000381 Office Depot Zvolen 5,62 Dobropis kanc. potreby
     108/2016 2016113 Vladislav Kniha ml. Huncovce 60,00 Ventil /ŠJ/
     109/2016 2121217129 VVS Michalovce 281,09 Vodné, stočné
     110/2016 5351307709 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     111/2016 1616105961 Carmea computer systéms Prešov 61,30 Nákup tonerov
     112/2016 181605505 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 6/2016
     113/2016 19262016 Mesto Sobrance 1624,60 Miestny poplatok za komunálny odpad
     114/2016 4785659514 T Com Michalovce 21,00 Telefonické služby
     115/2016 3785659522 T Com Michalovce 11,84 Telefonické služby
     116/2016 2611066848 Slovakia Energy Bratislava 46,32 Preplatok elektrina
     117/2016 2611066849 Slovakia Energy Bratislava 43,34 Nedoplatok elektrina
     8126/2016 530616139 Inmedia Zvolen 68,40 Vajcia, mlieko
     8127/2016 8016204699 Podvih. pekárne Humenné 46,21 Chlieb, žemle
     8128/2016 530616505 Inmedia Zvolen 82,94 Puding
     8129/2016 162735 M.A.D.D Michalovce 166,19 Ovocie, zelenina
     8130/2016 162829 M.A.D.D Michalovce 160,78 Ovocie, zelenina
     8131/2016 1644489 DMJ Vranov nad Topľou 1130,42 Rôzne potraviny
     8132/2016 1613275 DMJ Vranov nad Topľou 315,49 Rôzne potraviny
     8133/2016 530600018 Pekáreň Ilas Snina 12,28 Slanina oravská
     8134/2016 8016204955 Podv. pekárne Humenné 34,67 Chlieb
     8135/2016 530616930 Inmedia Zvolen  98,13 Mrazená dreň
     8136/2016 530617018 Inmedia Zvolen 158,49 Vajcia, sirup, mlieko
     8137/2016 162904 M.A.D.D Michalovce 55,08 Ovocie, zelenina
     8138/2016 530617259 Inmedia Zvolen 29,38 Sirup Agro
     8139/2016 8016205173 Pod. pekárne Humenné 24,72 Chlieb
     8140/2016 530617500 Inmedia Humenné 112,32 Ryby, Hoky
     8141/2016 163006 M.A.D.D Fruit Michalovce 13,12 Ovocie, zelenina
     8142/2016 530617826 Inmedia Zvolen 7,06 Špenát
     8143/2016 530617846 Inmedia Zvolen 88,83 Mlieko
     8144/2016 163056 M.A.D.D Michalovce 303,97 Ovocie, zelenina
     8145/2016 530618188 Inmedia Zvolen 89,95 Mlieko, vajcia
     8146/2016 1613564 DMJ Vranov n/Topľou 312,08 Rôzny tovar
     8147/2016 1645006 DMJ Vranov n/Topľou 845,48 Rôzny tovar
     8148/2016 8016205322 Pod. pekárne Humenné 41,76 Chlieb, pečivo 
     8149/2016 530618690 Inmedia Zvolen 30,72 Tvaroh
     8150/2016 163224 M.A.D.D  Michalovce 110,89 Ovocie, zelenina
     8151/2016 163154 M.A.D.D Michalovce 133,82 Ovocie, zelenina
     8152/2016 530618957 Inmedia Zvolen 105,89 Mliečne výrobky
     8153/2016 163319 M.A.D.D Sobrance  172,49 Ovocie, zelenina
     8154/2016 163376 M.A.D.D Sobrance 76,49 Ovocie, zelenina
     8155/2016 530619481 Inmedia Zvolen 23,62 Mlieko + smotana
     8156/2016 163469 M.A.D.D Michalovce 129,07 Ovocie, zelenina
     8157/2016 8016205676 Pod.pekáreň Humenné 43,67 Chlieb, pečivo
     8158/2016 1645419 DMJ Vranov n/Topľou 773,58 Potraviny
     8159/2016 163520 M.A.D.D Michalovce 37,08 Ovocie, zelenina
     8160/2016 8016205926 Pod. pekárne Humenné 17,38 Chlieb, pečivo
     8161/2016 8016206162 Pod. pekárne Humenné 17,82 Chlieb tmavy
     118/2016 1162206427 Ševt B. Bystrica 84,88 Tlačiva
     119/2016 20160097 Elektroservis Michalovce 145,48 Oprava kotla ŠJ
     120/2016 1162205772 Ševt Bratislava 42,00 Tlačiva
     121/2016 201600246 TonerComp Michalovce 29,00 Toner
     122/2016 216284 Martin Kuzma Sobrance 14,63 Udržbársky materiál
     123/2016 2121322044 VVS Michalovce 291,43 Vodné, stočné
     124/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava   302,00 Dohoda o platbách elektrina
     125/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách plyn ŠJ
     126/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava  325,00 Elektrina ŠJ
     127/2016 9803082715 KRPZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
     128/2016 46782532 Veolia Bratislava 2714,03 Vyúčtovanie ročnej odmeny
     129/2016 35763469 T Com Michalovce 19,25 Telefonické služby
     130/2016 35763469 T Com Michalovce 11,76 Telefonické služby
     131/2016 5355655355 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     132/2016 36172332 Lekos Sobrance 112,80 Ochrana objektov
     133/2016 1630555 DMJ Market Vranov n/Topľou 10,54 Pohostenie pri ukončení školského roka
     134/2016 2016061 Demjan Bus Ubľa 70,00 Preprava osôb
     135/2016 18160590 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
     136/2016 2611077954 Slovakia Energy Bratislava 24,74 Nedoplatok elektriny
     137/2016 9160002269 ASC Bratislava 189,00 Upgrade SŠ z 2016 na 2017
     138/2016 662016 Technicke služby 71,76 Prenájom kontajnera
     139/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
     140/2016 7200463335 Slovakia Energy Bratislava  106,00 Dohoda o platbach plyn /ŠJ/
     141/2016 9803082715 KRPZ Košice 13,31 Ochrana objektov
     142/2016 80581607 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     143/2016 2611084182 Slovakia Energy Bratislava 62,54 Elektrina preplatok
     144/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 311,00 Dohoda o platbách
     145/2016 1645418 DMJ Market Vranov n/Topľou 108,75 Pohostenie pri ukončení šk. roka
     146/2016 1613850 DMJ Market Vranov n/Topľou 61,78 Pohostenie pri ukončení šk. roka
     147/2016 163518 M.A.D.D. Fruit Sobrance 20,40 Ovocie, zelenina
     148/2016 1630555 DMJ Market Vranov n/Topľou 10,54 Drevené brikety
     149/2016 5360009763 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     150/2016 2121426069 VVS Michalovce 134,96 Vodné, stočné
     151/2016 46782532 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 8/2016
     152/2016 18160631 Veolia Bratislava 940,00 Opravne vyúčtovanie ročnej odmeny 2015
     153/2016 1600406 Elektroservis VV Vranov n/Topľou 2930,00 Nákup umývačky riadu
     154/2016 5787519572 T Com Michalovce 14,00 Telefonické služby
     155/2016 9787519578 T Com Michalovce 11,47 Telefonické služby
     156/2016 2611091494 Slovakia Energy Bratislava 497,56 Preplatok elektrina
     157/2016 1160473 Cart print Nitra 135,10 Triedne knihy
     158/2016 2611091495 Slovakia Energy Bratislava 133,94 Nedoplatok elektriny
     159/2016 261109495 Slovakia Energy Bratislava 304,00 Elektrina
     160/2016 5516009793 Office Depot Bratislava 307,99 Kancelárske potreby
     161/2016 2160200617 B2B Partner Bratislava 61,20 Textilná rohož
     162/2016 201617127 FLP Bratislava 12,60 Časopis Hurra
     163/2016 3016929216 Doxx Žilina 1291,08 Stravné lístky
     164/2016 5364337229 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     165/2016 2016040 Lukáč Andrej Michalovce 104,56 Kontrola elektrického zabezpečovacieho systému
     166/2016 160103675 Hľadamfarby Nitra 56,43 Toner CLT-D406-S
     167/2016 16171279 Ares Bratislava 127,42 Časopisy
     168/2016 9160003097 ASC BRATislava 63,00 Rozvrhy
     169/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbach elektrina ŠJ
     170/2016 720043358 Slovakia energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbach plyn
     171/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
     172/2016 80581608 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomukačnej linky
     173/2016 5516010288 Office Depot Bratislava 82,94 Rôzny materiál
     174/2016 18160749 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba  9/2016
     175/2016 3788450467 T Com Michalovce 11,41 Telefonické služby
     176/2016 7788450463 T Com Michalovce 16,85 Telefonické služby
     177/2016 1411610

     Slovakia Trend Sobrance

      

     22,24 Vozík na odpad
     178/2016 160032 Relut Sobrance 153,47 Rôzny materiál
     179/2016 22016 Kvety Flora Dekor Michalove 30,90 Smutočný veniec
     180/2016 20161375 Kontura Slovakia Bratislava 46,92 Toner C-EXV33
     181/2016 2121534644 VVS Michalovce 143,44 Vodné, stočné
     182/2016 3016932504 Doxx Žilina 976,08 Stravné lístky
     183/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbách elektriny ŠJ
     184/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách za plyn ŠJ
     185/2016 9803082715 KRPZ Košice 13,31 Ochrana objektov
     186/2016 2611103486 Slovakia Energy Bratislava 177,33 Vyúčtovanie spotreby elektriny ŠJ
     187/2016 261103487 Slovakia energy Bratislava 171,64 Vyúčtovanie spotreby elektriny
     188/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     189/2016 450 NÚCŽV Košice 20,00 Školenie
     190/2016 21612872 Raabe Bratislava 42,55 Personálne riadenie
     191/2016 5516011378 Office Depot Bratislava 84,72 Čistiace a hygienické potreby
     192/2016 256247405 Slovakia Energy Bratislava 333,00 Dohoda o platbách za elektrinu
     193/2016 2016082 Koros Sobrance 45,00 Obuv Anita pracovná
     194/2016 160052 Ján Kostičak Sobrance 41,89 Olej do kosačky + ost. spotr. materiál
     195/2016 2121636682 VVS Michalovce 278,17 Vodné, stočné
     196/2016 160087 Ingema Sobrance 129,83 Ohrievač + mont. materiál
     197/2016 2016092604 Matúš Hujdič Krasnovce 100,00 Odber VŽP
     198/2016 5368697774 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     199/2016 2789380300 TCom Bratislava 21,98 Telefonické služby
     200/2016 216450 Martin Kuzma Sobrance 7,86 Udržbarský materiál
     201/2016 8789380304 T Com Michalovce 11,40 Telefonické služby
     202/2016 160105 Farby - Laky Sobrance 29,89 Čistiace a hygienické potreby
     203/2016 160100 Farby - Laky Sobrance  107,74 Maliarske a čistiace potreby ŠJ
     204/2016 160106 Farby - Laky Sobrance 377,55 Čistiace a hygienicke potreby
     205/2016 16697 Zgabur Štefan Snina 25,20 Maliarske plátno
     205/2016 2611117019 Slovakia Energy Bratislava 3,35 Vyučtovanie spotreby elektriny
     206/2016 2611117020 Slovakia Energy Bratislava 80,12 Vyučtovanie spotreby elektriny
     207/2016 216255 Martin Kuzma Sobrance 3,71 Údržbársky materiál
     8162/2016 1614055 DMJ Market Vranov n/Topľou 531,41 Potraviny
     8163/2016 160102358 J & B Unique Šamorín 373,10 Rôzny tovar
     8164/2016 530622390 Inmedia Zvolen 131,56 Mlieko, výrobky
     8165/2016 1646755 DMJ Market Vranov n/Topľou 170,22 Kuracie mäso
     8166/2016 164092 M.A.D.D. Fruit Sobrance 366,76 Ovocie, zelenina
     8167/2016 164121 M.A.D.D. Fruit Sobrance 56,20 Ovocie, zelenina
     8168/2016 530623381 Inmedia Zvolen 96,25 Mliečne výrobky
     8169/2016 530623546 Inmedia Zvolen 134,40 Ryby
     8170/2016 164214 M.A.D.D. Fruit Sobrance 175,76 Ovocie, zelenina
     8171/2016 530623869 Inmedia Zvolen 166,38 Mlieko, výrobky
     8172/2016 1615175

     DMJ Market Vranov

     n /Topľou

     1198,58 Potraviny
     8173/2016 1647262 DMJ Market Vranov n/Topľou 745,37 Hovädzie a bravčové mäso
     8174/2016 8016208566 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 31,37 Chlieb, pečivo
     8175/2016 530625408 Inmedia Zvolen 76,16 Mlieko, mliečne výrobky
     8176/2016 164513 M.A.D.D Fruit Sobrance 99,02 Ovocie, zelenina
     8177/2016 530625048 Inmedia Zvolen 8,46 Mrazený špenát
     8178/2016 530625022 Inmedia Zvolen 89,86 Jogurt
     8179/2016 530624835 Inmedia Zvolen 48,23 Mliečne výrobky
     8180/2016 530624555 Inmedia Zvolen 139,60 Mliečne výrobky
     8181/2016 164423 M.A.D.D. Fruit Sobrance 363,61 Ovocie, zelenina
     8182/2016 164370 M.A.D.D Fruit Sobrance 96,29 Ovocie, zelenina
     8183/2016 8016208689 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 29,26 Chlieb, pečivo
     8184/2016 8016208944 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 38,81 Chlieb, pečivo
     8185/2016 164451 M.A.D.D Fruit Sobrance 46,64 Ovocie, zelenina
     8186/2016 8016209198 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenne 48,39 Chlieb, pečivo
     8187/2016 1615539 DMJ Market Vranov n/Topľou 367,88 Potraviny
     8188/2016 1647801

     DMJ Market Vranov

     n/ Topľou 

     849,00 Potraviny
     8189/2016 530600030 Ilas Company Sobrance 8,50 Syr
     208/2016 2611117019 Slovakia Energy Bratislava 371,12 Fa za elektrinu 
     209/2016 2611117020 Slovakia Energy Bratislava 287,65 Fa za elektrinu
     210/2016 216255 Voda-kovo Sobrance 3,71 udržbársky materiál
     211/2016 160040 Relut - Sobrance 194,08 Materiál
     212/2016 16117 Kalibra  Michalovce 111,50 Oprava váh
     213/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
     214/2016 72004633358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách plyn
     215/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Signalizácia
     216/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     217/2016 1600209 Igor Štec Michalovce 187,59 Revízia hydrantov
     218/2016 160628 Rosler - Domáce potreby Poprad 26,09 Kuchynske pomôcky
     219/2016 2016068 Manageria Bratislava 135,00 Registrácia
     220/2016 5516012107 Office Depot Bratislava 151,87 Kancelárske potreby
     221/2016 1629009852 Stoklasa Kravare 68,51 Výtvarný krúžok
     222/2016 20160226 Abal Sobrance 96,69 Kancelárske potreby
     223/2016 362016 Jozef Hrunka V. Revištia 275,00 Revízia el. spotrebičov
     224/2016 160104589 Hľadamfarby Nitra 106,90 Tonery CLT - K406S
     225/2016 516320927 Slovenská legálna metrológia B.Bystrica 27,00 Overenie váh
     226/2016 2016098 Demjan Bus Ubľa 90,00 Preprava osôb Sobrance - Krosno
     227/2016 160104627 Hľadamfarby Nitra 17,60 Tonery CE285/CRG725
     228/2016 662016 Midey Sobrance 625,80 Technik požiarnej ochrany
     229/2016 21621809 Raabe Bratislava 42,88 Personálne riadenie - aug. 2016
     230/2016 16070880 Ticketportal Košice 580,00 Lístky na predstavenie zo SF
     231/2016 444616 Apiprodukt Želovce 34,74 Sil. forma - výtvarný krúžok
     232/2016 34833625 Voda-kovo Sobrance 6,40 Údržbársky materiál
     233/2016 8790315296 T Com Bratislava 18,17 Telefonické služby
     234/2016 160066 ABC Creative Michalovce 162,31 Výtvarný krúžok
     235/2016 1603008330 Epifany Trenčín 51,08 Výtvarný krúžok
     236/2016 212743363 VVS Michalovce 352,94 Vodné, stočné
     237/2016 18160919 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 11/2016
     238/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     239/2016 2611131521 Slovakia energy Bratislava 314,34 Preplatok za elektrinu ŠJ
     240/2016 256304003 Slovakia energy Bratislava 410,00 Dohoda o platbách elektrina
     241/2016 2611131520 Slovakia Energy Bratislava 314,50 Nedoplatok elektrina
     242/2016 256304002 Slovakia Energy Bratislava 322,00

     Dohoda o platbách

     elektrina

     8190/2016 530625993 Inmedia Zvolen 107,13 Mliečne výrobky
     8191/2016 164673 M.A.D.D. Sobrance 246,71 Ovocie, zelenina
     8192/2016 530626412 Inmedia Zvolen 109,86 Mliečne výrobky
     8193/2016 164714 M.A.D.D. Sobrance 87,61 Ovocie, zelenina
     8194/2016 530626736 Inmedia Zvolen 102,82 Mliečne výrobky
     8195/2016 530626910 Inmedia Zvolen 69,00 Mliečne výrobky
     8196/2016 164812 M.A.D.D. Fruit Michalovce 81,31 Ovocie, zelenina
     8197/2016 164856 M.A.D.D. Fruit Michalovce 109,30 Ovocie, zelenina
     8198/2016 530627616 Inmedia Zvolen 210,60 Mliečne výrobky
     8199/2016 530627537 Inmedia Zvolen 68,94 Mliečne býrobky
     8200/2016 8016209550 Pod. Pekarne Humenne 76,15

     Pekárenské výrobky 

     Humenné

     8201/2016 1648357 DMJ Market Vranov n/Topľou 892,16 Mäsové výrobky
     8202/2016 1615840 DMJ Vranov n/Topľou  537,66 Potraviny
     8203/2016 160102999 Unique Šamorín 363,29 Koncentrát / sirupy/
     8204/2016 164978 M.A.D.D. Fruit Michalovce 196,87 Ovocie, zelenina
     8205/2016 530628140 Inmedia Zvolen 81,71 Mlieko, mliečne výrobky 
     8206/2016 530628214 Inmedia Zvolen 18,36 Brokolica mrazená
     8207/2016 165030 M.A.D.D. Sobrance 111,55 Ovocie, zelenina
     8208/2016 530628690 Inmedia Zvolen 197,50 Mliečne výrobky
     8209/2016 165132 M.A.D.D Michalovce 84,02 Ovocie, zelenina
     8210/2016 8016209790 Pod. pekárne Humenné 27,00 Chlieb, pečivo
     8211/2016 8016209911 Podvihorlatské pekárne Humenné 39,16 Chlieb
     8212/2016 1648834 DMJ Market Vranov n/ Topľou 637,24 Rôzny továr / potraviny/
     8213/2016 1616198 DMJ Market Vranov n/ Topľou 264,89 Potraviny ŠJ
     8214/2016 8016210182 Podvihorlátske pekárne Humenné 38,72 Chlieb
     8215/2016 530600034 Ilas Company Sobrance 4,45 Ryža
     8216/2016 165175 M.A.D.D Fruit Michalovce 39,60 Zemiaky
     8217/2016 530629442 Inmedia Zvolen 11,23 Zelenina mrazená
     8218/2016 530629435 Inmedia Zvolen 185,54 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
     8219/2016 165286 M.A.D.D Fruit Michalovce 270,01 Ovocie, zelenina
     8220/2016 530630126 Inmedia Zvolen 326,50 Mlieko, mliečne výrobky, vajcia a sirup
     8221/2016 165381 M.A.D.D Fruit Michalovce 155,74 Ovocie, zelenina
     8222/2016 8016210504 Podvihorlatské pekárne 14,85 Chlieb,
     8223/2016 530631370  Inmedia Zvolen 102,88 Zelenina, Rybie file
     8224/2016 530631381 Inmedia Zvolen 28,22 Syr
     8225/2016 530631205 Inmedia Zvolen 59,57 Maslo, mlieko
     8226/2016 165531 M.A.D.D Fruit  132,66 Ovocie, zelenina
     8227/2016 1649480 DMJ Market Vranov n/ Topľou 902,23 Potraviny
     8228/2016 1616537 DMJ Market Vranov n/Topľou 626,45 Potraviny
     8229/2016 165425 M.A.D.D Fruit Michalovce 179,42 Ovocie, zelenina
     8230/2016 530630715 Inmedia Zvolen 18,36 Brokolica
     8231/2016 530630638 Inmedia Zvolen 76,32 Mlieko, mliečne výrobky
     8232/2016 8016210749 Podvihorlatské pekárne  Humenné 34,33 Chlieb a  sendviče
     8233/2016 530631541 Inmedia Zvolen 43,95 Mlieko a smotana
     8234/2016 165689 M.A.D.D Fruit Michalovce 179,06 Ovocie, zelenina a zemiaky
     8235/2016 530631908 Inmedia Zvolen 65,27 Maslo, vajcia
     8236/2016 8016210989 Podvihorlatské pekárne Humenné 13,86 Chlieb, 
     8237/2016 165710 M.A.D.D Fruit Michalovce 150,76 Ovocie, zelenina
     8239/2016 530632386 Inmedia Zvolen 92,45 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
     8240/2016 165824 M.A.D.D Fruit Michalovce 178,90 Ovocie, zelenina
     8241/2016 1650081 DMJ Market Vranov n/ Topľou 821,02 Potraviny
     8242/2016 1616922 DMJ Market Vranov n/ Topľou 488,60 Potraviny
     8243/2016 8016211137 Podvihorlatské pekárne Humenné 25,16 Žemle
     8244/2016 165874 M.A.D.D Fruit Michalovce 118,68 Banány a zemiaky
     8245/2016 530633 Inmedia Zvolen 355,01 Mlieko, maslo a  rôzne potraviny
     8246/2016 165987 M.A.D.D Fruit Michalovce 138,28 Ovocie, zelenina
     8247/2016 530633585 Inmedia Zvolen 152,55 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
     8248/2017 166035 M.A.D.D Fruit Michalovce 110,88 Kiwi, zemiaky
     8249/2017 530633927 Inmedia Zvolen 26,56 Mrazená zelenina
     8250/2017 530633946 Inmedia Zvolen 54,14 Smotana a syr Tofu
     8251/2016 166122 M.A.D.D Michalovce 91,01 Ovocie, zelenina a zemiaky
     8252/2016 530634352 Inmedia Zvolen 149,47 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
     8253/2016 530634670 Inmedia Zvolen 79,17 Mliečne výrobky
     8254/2016 166160 M.A.D.D Michalovce 159,41 Ovocie, a zelenina
     8255/2016 8016211712 Podvihorlatske pekárne Humenné 57,14 Chlieb
     8256/2016 1617315 DMJ Vranov n/ Topľou 523,64 Rôzne potraviny
     8257/2016 166279 M.A.D.D Michalovce 110,15 Ovocie, zelenina a zemiaky
     8258/2016 16500421 DMJ Vranov n/ Topľou  1409,14 Rôzne potraviny
     8259/2016 1617459 DMJ Market Vranov n/ Topľou  444,34 Rôzne potraviny
     8260/2016 8016211970 Podvihorlatske pekárne Humenné 12,87 Chlieb
     8261/2016 8016212228 Podvihorlatske pekárne Humenné 15,84 Chlieb
     8262/2016 530600042 Pekáreň Ilas Sobrance

     28,02

      

     Vajcia
     8263/2016 166313 M.A.D.D Michalovce 184,64 Ovocie, zelenina 
     243/2016 5516013360 Office Depot Bratislava 97,12 Krieda a popisovače na biele tabule
     244/2016 70905836 Komenský Košice 198,72 Virtuálna knižnica
     245/2016 16070927 Ticketportal Bratislava 30,99 Lístky /Deti raje/ zo Soc. fondu
     246/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 339,00

     Dohoda o platbách

     elektrina

     247/2016 2790315302 T Com Bratislava 11,41 Telefonické služby
     248/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách / plyn/
     249/2016 9803082715 ORPZ Michalovce 13,31 Technická ochrana objektov
     250/2016 80581611 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
     251/2016 5916037713 Poradca podnikateľa Žilina 96,00 Verejná správa SR Žilina - ročný vstup
     252/2016 0912016 HK Dukla Michalovce 50,00 Prenájom ľadovej plochy
     253/2016 2016005191 Vision Tech, Nitrianské Pravno 12,59 Laser HP CB435A
     254/2016 2016110 Demjan Bus Ubľa 180,00 Preprava osôb
     255/2016 5570024190 Ives Košice 20,00 Školenie WinPam
     256/2016 160045  Relut Sobrance 291,94 Čistiace a kancelárske potreby
     257/2016 21623940 Raabe Bratislava 119,00 Pravný kuriér pre školy
     258/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
     259/2016 212851208 VVS Michalovce 293,83 Vodné, stočné
     260/2016 2162478 Gigaprint Trenčín 168,90 Komp. tonery
     261/2016 216573 Voda - Kovo Sobrance 20,54 Materiál 
     262/2016 3016941957 Doxx Žilína 657,60 Benefitné poukážky
     263/2016 552016 SOŠ OaS Sobrance 340,00 Nájom nebytového priestoru
     264/2016 1162210286 Ševt Bratislava 79,20 List bianko
     265/2016 3016943823 Doxx Žilina 29,83 Stravné lístky
     266/2016 5791250573 T Com Bratislava 22,02 Telef. služby
     267/2016 4162896 Fischer Levoča 41,86 Účebné pomôcky chémia
     268/2016 3791250582 T Com Bratislava 11,40 Telefonické služby
     269/2016 1600675 Elektroservis Vranov 2700,00 Elektrická panvica
     270/2016 18161001 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
     271/2016 2611143437 Slovakia energy Bratislava 370,44 Nedoplatok elektrina
     272/2016 2611143738 Slovakia energy Bratislava 6,86 Preplatok elektrina
     273/2016 20160695 Nádej Michalovce 208,24 Zdravotnický materiál
     274/2016 1862016 TS Sobrance 71,76 Nájom kontajnera
     275/2016 2816143 Slovakia Trend Sobrance 16,66 Pracovná obuv
     276/2016 160052 Relut Sobrance 170,57 Čistiace a hygienické potreby
     277/2016 01062016 HK - Michalovce 75,00 Prenájom ľadovej plochy
     278/2016 216593 Voda - Kovo Sobrance 23,75 Údržbarský materiál
     279/2016 132016 Valéria Blašková Michalovce 400,00 Skreslenie blezkozvodu
     280/2016 16122016 CVČ Sobrance 10,00 Prenájom divadelnej sály
     281/2016 160152 Farby - Laky Sobrance, 37,04 Čístiace a hygienické potreby
     282/2016 16171229 CKM Bratislava 210,00 Členské ISIC, ITIC
     283/2016 13162432 Trans Data Bratislava 48,00 ČK ITIC
     284/2016 160153 Farby - Laky Sobrance 22,86 Čístiace prostriedky
     285/2016 160031 Comtec - Nové Mesto nad Váhom 607,60 Projektor EPSON + plátno NOBO
     286/2016 20160268 Abal Sobrance 90,10 Tonery + kancelárske potreby
     287/2016 160119 Ingema Sobrance 105,00 Ohrievač Hakl
     288/2016 160192 Kovex Sobrance 65,17 Oceľové trubky
     289/2016 2016113 Demjan - Bus Ubľa 350,00 Preprava žiakov
     290/2016 20162048 Kontura Slovakia Bratislava 87,84 Tonery
     291/2016 160015 MBTECH BB, B. Bystrica 1015,00 Notebook + počitače
     292/2016 2016148 Pemax Sobrance 229,00 Motorová pila
     293/2016 2016149 Pemax Sobrance 349,00 Motorova kosačka 
     294/2016 16231286 Exisport Košice 493,93 Lyže + lyž. výbava
     295/2016 69738 Soft-Tech Stropkov 553,86 Tonery +laserová tlačiareň
     296/2016 216601 Martin Kuzma Sobrance 73,55 Materiál
     297/2016 122016 Toma Sobrance 600,00 Montáž brana + dielce
     298/2016 160120 Ingema Plus Sobrance 36,30 Bat. drez. Hakl
     299/2016 1600300414 Gotana Nedanovce 386,00 Biele magnetické tabule
     300/2016 2016109 Koros Sobrance 60,00 Pracovná obuv
     301/2016 160159 Farby - Laky Sobrance 78,57 Maliarske farby + riedidlo
     302/2016 16073687 Data Comp Košice 278,24 Tlačiareň
     303/2016 201615840 MBTECH B. Bystrica 280,00 Mobilné interaktívne zariadenie + interaktívne pero
     304/2016 2016020 Juraj Žeňuch Sobrance 798,12 Plavajúca podlaha + montáž
     305/2016 160101733 Cora Poprad 3214,80 Odsávač pár /ŠJ/
     306/2016 160200810 Cora Poprad 2350,87 Prevádzkový materiál 
     307/2016 165083 Taktik Košice 300,00 Interaktívna geografia + fyzika
     308/2016 160272 4schol Prešov 569,00 Interaktívny program ALF SK GOLD
     309/2016 1600756 Elektroservis Vranov n/Topľou 680,00 Sušička /ŠJ/
     310/2016 160056 Relut Sobrance 402,74 Čistiace prostriedky
     311/2016 160083 Ján Kostičák Sobrance 25,00 Olej do kosačky
     312/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Zemný plyn /ŠJ/
     313/2016 9803082715 OR PZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
     314/2016 80581612 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
     315/2016 1682001 Lindstrom Trnava 7,03 Prenájom rohoží
     316/2016 160800198 220volt Šturovo 27,53 TP - Link Switch
     317/2016 2121953575 VVS Michalovce 290,93 Vodné, stočné
     318/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobil
     319/2016 7792197262 TCom Bratislava 22,10 Platba za telefón
     320/2016 2792197267 TCom Bratislava 11,54 Platba za telefón
     321/2016 572016 SOŠ OaS 270,00 Nájom telocvične
     322/2016 2711005086 Slovakia energy Bratislava 37,17 Spotreba elektriny

        

     OBJEDNÁVKY:

     Čislo objednávky Dodávateľ Dátum objednávky Názov a druh tovaru Faktúra          číslo           
     10/2016 Zdravotnícke potreby Sobrance 06.04.2016 Plašte  
     11/2016 Megabooks Sk Bratislava 04.04.2016 Knihy AJ  
     12/2016 Toner Comp Michalovce 08.04.2016 Náplň do tlačiarne  
     13/2016 Doxx Žilina  31.03.2016 Stravné lístky  
     14/2016 Toner Comp Michalovce 03.03.2016 Náplň do tlačiarne  
     16/2016 Abal Sobrance  08.04.2016 Kanc. materiál  
     17/2016 Farby - laky Sobrance 08.04.2016 Rôzny materiál  
     18/2016 Relut Sobrance  10.02.2016 Rôzny materiál  
     19/2016 Martin Kuzma Sobrance 28.04.2016 Údržbarský materiál  
     20/2016 Elektroservis Valtim MI 23.06.2016 Oprava kotla ŠJ  
     21/2016 Andrej Lukáč Michalovce   kontr. signalizácie  
     22/2016 Farby-laky Sobrance 13.05.2016 Čistiace a hyg. prostriedky  
     23/2016 Farby- laky Sobrance 13.05.2016 Čist. prstriedky ŠJ  
     28/2016 Štefan Zgabur Snina 29.09.2016 Maliarske plátno  
     29/2016 Martin Kuzma Sobrance 29.09.2016 Údržbarsky materiál  
     30/2016 Ingema Plus Baškovce 30.09.2016 Ohrievač vody ŠJ  
     31/2016 Igor Štec Michalovce 30.09.2016 Revízia hydrantov  
     27/2016 Relut Sobrance 19.09.2016 Čistiaci, hygien. a údrž. material  
     ŠJ3/2016 Kalibra Michalovce 05.10.2016 Kalibrácia váh   
     37/2016 Cora Gastro Poprad 18.11.2016 Odsávač pár ŠJ  
     38/2016 Elektroservis Vranov n/Topľou 01.12.2016 El. smažiaca panvica  
     39/2016 Nádej Michalovce 01.12.2016 Zdrav. materiál  
     39/2016 Centrum voľného času Sobrance 05.12.2016

     Prenájom priestorov

     22.12.2016

      
     40/2016 Valéria Blašková Michalovce   Skreslenie blezkozvodu - elektro  
     41/2016 Slovakia Trend Sobrance 14.12.2016 Pracovná obuv - školník  
     42/2016 Relut Sobrance 16.12.2016 Čistiace a hyg. potreby  
              

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni