• rok 2019

    • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

     Publicita projektu "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" - zverejnené 10.10.2019

     Vyzva_publicita.docx

     Priloha_c.1_-_navrh_na_plnenie_kriterii__publicita_Sobrance.xlsx

     Rekonštrukcia chemického laboratória - zverejnené 8.10.2019

     Vyzva_na_predladanie_ponuky.pdf

     1_Cestne_vyhlasenie_uchadzaca(1).pdf

     2Cestne_vyhlasenie_-_Konflikt_zaujmov(1).pdf

     3_Navrh_uchadzaca(1).pdf

     4_Projekt(1).pdf

     5_Vykaz_vymer(1).pdf

     6_Zmluva_o_dielo(1).pdf

     Literárne pomôcky k projektu "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" - zverejnené 27.11.2019

     Vyzva_27.11.2019.docx

     cestne_vyhlasenie_uchadzaca.doc

     cv-uchadzaca---konflikt-zaujmov.doc

     Kupna-zmluva---.doc

     O-navrh-na-plnenie-kriterii--g.sobrance-knihy_(1).xlsx

     Potraviny pre Gymnázium v Sobranciach - základné potraviny - zverejnené 11.12.2019

     Vyzva_zakladne-potraviny.doc

     sutazne-podklady_zakladne-potraviny.doc

     Ramcova-dohoda_zakladne-potraviny.docx

     vyhlasenie-uchadzaca.docx

     Potraviny pre Gymnázium v Sobranciach - ovocie a zelenina - zverejnené 11.12.2019

     Vyzva_ovocie-a-zelenina.doc

     sutazne-podklady_ovocie-a-zelenina.doc

     Ram._dohoda_ovocie_zelenina.docx

     VU__ovocie_-_zelenina.docx

     Potraviny pre Gymnázium v Sobranciach - mäso a mäsové výrobky - zverejnené 11.12.2019

     Vyzva_maso-a-masove-vyrobky.doc

     RD__maso-a-masove-vyrobky.docx

     SP_maso_-_masove_vyrobky.doc

     VU_maso__masove_vyrobky.docx

     Potraviny pre Gymnázium v Sobranciach - mlieko a mliečne výrobky - zverejnené 11.12.2019

     vyzva_mlieko-a-mliecne-vyrobky.doc

     RD_mlieko__mliecne_vyrobky.docx

     SP_mlieko__mliecne_vyrobky.doc

     vyzva_mlieko-a-mliecne-vyrobky.doc

     IKT - pômôcky k projektu " Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotností na gymnáziu

     16.12.2019

     Vyzva-IKT-ZsNH.docx

     priloha-c.1_navrh-na-plnenie-kriterii--g.sobrance-ikt.xlsx

     Kupna-zmluva.doc

     cestne-vyhlasenie_konflikt-zaujmov.doc

     cestne-vyhlasenie-uchadzaca.doc

      

      ZMLUVY:

     Zmluva čislo            Zmluvná     strana   Predmet zmluvy  Celková hodnota v eur Dátum podpisu Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Spisové číslo
     1/2019 INMEDIA Zvolen

     Dodávka mlieka a mliečny výrobkov

     Ramcova_kupna_zmluva_12019.pdf

     6273,759 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 294/2018
     2/2019 INMEDIA Zvolen

     Dodávak rýb a mrazených výrobkov

     Ramcova_kupna_zmluva_22019.pdf

     1778,196 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 296/2018
     3/2019

     INMEDIA Zvolen

     Dodávka vajec

     Ramcova_kupna_zmluva_32019.pdf

     682,00 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 297/2018
     4/2019 INMEDIA Zvolen

     Dodávka rôznych potravin. výrobkov

     Ramcova_kupna_zmluva_42019.pdf

     5443,586 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 298/2018
     5/2019 DMJ Market Vranov n/T

     Dodávka hydiny

     Ramcova_kupna_zmluva_52019.pdf  

     4658,79 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 291/2018
     6/2019 DMJ Market Vranov nad Topľou

     Dodávka mäsa a mäsov. výrobkov 

     Ramcova_kupna_zmluva_62019.pdf

     10850,16 10.01.2019 11.01.2019 12.01.2019 292/2018
       Matúš Hujdič Krásnovce 

     Odoberanie vedľajších živočišnych produktov

     Matus_Hujdic_2019.pdf

     100,00 12.01.2019 12.01.2019 13.01.2019  
     7/2019 FIPEK  Remetské Hámre 85

     Dodávka pekárenských výrobkov

     Kupna_zmluva_72019.pdf

     1181,31 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 295/2018
     8/2019 M.A.D.D. Fruit Michalovce

     Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov

     Kupna_zmluva_82019.pdf

     11696,94 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 293/2018
      

     CKM    Vysoká 32  Bratislava 

     Vydánie PŽ vo vizuále ISIC/EURo<26, PU vo vizuále ITIC

     CKM_zmluva.pdf

       01.04.2019 01.04.2019 02.04.2019 67/2019
     3/2019

     AZ-RO, Baškovce 38  IČO: 46931724

     Odstránenie statických porúch garáže - stavebné úpravy havarijného stavu

     zmluva-o-dielo-c.-3-2019.pdf

     14961,32 01.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 278/2018

     9/8/03/0827/15

     Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 Bratislava

      

     Technická ochrana objektu                       Dodatok č. 1 k zmluve 9/8/03/0827/15

     dodatok_1.strana.pdf

     dodatok_2.strana.pdf

     dodatok_3.strana.pdf

       22.03.2019 04.04.2019 05.04.2019 74/2019
     2019-1-SK01-KA101-060337  

     SAAIC  Križkova 9  Bratislava

     ERASMUS+  KA101                                            Škola zameraná na žiaka

     Zmluva_2019-1-SK01-KA101-060337.pdf

     Zmluva_AnnexII_2019-1-SK01-KA101-060337.pdf

     12 200,00 17.7.2019 22.7.2019 23.7.2019 180/2019
     OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

     MŠVVaŠ SR Stromová 1  Bratislava

     Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu  Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku.pdf

     158204,37 5.8.2019 5.8.2019 10.8.2019  
     Zmluva o dielo 1/2019

     DAFFER  Včelárska1  Prievidza  IČO: 36320439

     Rekonštrukcia chemického laboratória

     Zmluva_-_CHL.pdf

     Priloha_CHL.pdf

     24989,59 24.10.2019 24.10.2019 25.10.2019  2692019

     Dodatok č. 1 

     k Zmluva 6/2019

     DMJ Market  Budovateľská 128       Vranov n/T IČO:36490661

     Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

     Dodatok_c._1_zmluva_62019.pdf

      

       04.12.2019 04.12.2019 05.12.2019  
     Dodatok č.6 k Zmluve SK_S0012234 Slovakia Energy, Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava

     Zemný plyn 

     Dodatok_c._6.pdf

       10.12.2019 10.12.2019 01.01.2020  
      Dodatok č. 7 k  Zmluve SK_905675 Slovakia Energy Plynárenská 7/A   Bratislava

      Elektrina

     Dodatok_c._7.pdf

       10.12.2019 10.12.2019 01.01.2020  
      Kúpna zmluva 

     UniKnihy.sk

     Vysoká 12  811 06 Bratislava IČO:36683132

     Literárne pomôcky                                            k projektu "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu"

     Literarne_pomocky.pdf

     6920,33 12.12.2019 12.12.2019 13.12.2019

     GSO-295/2019

     GSO-328/2019

     Dohoda

     Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

     Dohoda o používaní motorového vozidla

     Dohoda_o_pouzivani_motoroveho_vozidla.pdf

     - 20.12.2019 21.1.2020 21.12.2019 GSO-27/2020


     FAKTÚRY: 

     Číslo faktúry/Variabilný symbol Dodávateľ Predmet faktúry

     Hodnota s DPH    

     v Eur

      Dátum doručenia      Dátum zverejnenia Číslo objednávky/zmluvy
     1001/0204907695

     Orange, Metodova 8

     821 08 Bratislava

     Ičo: 35697270

     Mobilné služby 25,13 28.12.2019 07.02.2019 Zmluva A5232821
     1002/9803082715 ORPZ 07101 Michalovce Ochrana objektov 13,31 02.01.2019 08.02.2019 Zmluva 9/8/0827/15
     1003/7200463358

     Slovakia Energy,

     Plynárenská 7A, 82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Dodávka zemného plynu 55,00 02.01.2019 08.02.2019  
     1004/0080581901

     Lekos Nad Laborcom 48

     07101 Michalovce

     Ičo: 36172332

     Prenájom telekomunikačnej linky 112,80 08.01.2019 08.02.2019 Zmluva 8058
     1005/1973180017

     Veolia Einsteinova 25, 85101 Bratislava

     Ičo: 46782532

     Energetická služba 1905,59 09.01.2019 08.02.2019 Zmluva DKT/Zos/44/2012
     8001/530900406

     Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko,rôzne poraviny 170,95 07.01.2019 13.02.2019 Zmluva1/2019 a 4/2019
     8002/190091

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska 2, 07101 Michalovce

     Ičo:36730866

     Ovocie, zelenina 271,33 08.01.2019 13.02.2019 Zmluva 8/2019
     8003/190128 M.A.D.D. Lastomírska 2, Michalovce Ičo:3670866 Ovocie, zelenina 134,72 10.01.2019 13.02.2019 Zmluva 8/2019
     8004/530901160

     Inmedia, Námestie SNP11, 96001 Zvolen 

     Ičo. 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka a rôzne potraviny 273,18 11.01.2019 13.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8005/530901384

     Inmedia Námestie SNP11,

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny a

     Mlieko

     135,32 14.01.2019 13.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8006/190241

     M.A.D.D., Lastomírska 2

     Michalovce

     Ičo: 36730866 

     Ovocie, zelenina 213,54 16.01.2019 13.02.2019 Zmluva8/2019
     8007/1940623

     DMJ Market Budovateľská 1288

     09301 Vranov n/Topľou

     Ičo: 36490661

     Mäso, výrobky z mäsa 795,09 15.01.2019 13.02.2019 Zmluva 6/2019
     8008/190100139

     J&B Unique SK Bratislavská 2558 

     93101Šamorín

     Ičo: 35928182

     Ovocné nápoje 367,08 15.01.2019 13.02.2019 obj. 14/2019
     8009/530901733

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     mliečne výrobky a rôzne potraviny 155,56 16.012019 13.02.2019

     Zmluva 4/2019

     Zmluva 1/2019

     8010/530902175

     Inmedia, Námestie SNP 11, 

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, mliečne výrobky rôzne potraviny 158,82 18.01.2019 13.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8011/190324

     M.a.D.D. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 177,22 17.01.2019 13.02.2019 Zmluva 8/2019
     8012/530902160

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     960 01 Zvolen

     Ičo:36019208

     Mrazená zelenina 43,51 18.01.2019 13.02.2019 Zmluva 2/2019
     8013/190401

     M.A.D.D, Lastomírska 2, 071 01 Michalovce 

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 239,11 21.01.2019 13.02.2019 Zmluva 8/2019
     8014/530902449

     Inmedia, 

     Nám.SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo:36019208

     vajcia, hrášok sterilizovaný 39,28 21.01.2019 13.02.2019 Zmluva 4/2019
     8015/530902694

     Inmedia, 

     Nám SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka rôzne potraviny 217,35 23.01.2019 13.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8016/190463

     M.A.D.D. Lastomirska 2, 07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

      

     Ovocie, zelenina 122,00 24.01.2019 13.02.2019 Zmluva 8/2019
     8017/530903054

     Inmedia, Nám. SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo:36019208

     Brokolica mrazená 21,01 25.01.2019 13.02.2019 Zmluva 2/2019
     D1/2921003459

     Slovakia Energy Plynárenská 7A, 82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Preplatok zemný plyn 116,88 21.01.2019 13.02.2019  
     8018/530903121

     Inmedia,

     Nám. SNP 11

     Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka a rôzne potraviny 206,82 25.01.2019 14.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8019/190574

     M.A.D.D. , Lastomírska 2, Michalovce

     Ičo: 36730666

     Ovocie, zelenina 163,31 29.01.2019 14.02.2019 Zmluva 8/2019
     8020/530903560

     Inmedia, 

     Nám. SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Špenát mrazený 15,98 30.01.2019 14.02.2019 Zmluva 2/2019
     8021/530903552

     Inmedia

     Nám. SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny, výrobky z mlieka 257,68 30.01.2019 14.02.2019

     Zmluva 1/2019

     Zmluva 4/2019

     8022/190628

     M.A.D.D. Michalovská 10

     07301 Sobrance

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 130,58 31.01.2019 14.02.2019 Zmluva 8/2019
     8023/1941342

     DMJ Budovateľská 1288

     09301 Vranov n/Topľou

     Mäso, výrobky 1316,43 31.01.2019 14.02.2019 Zmluva 6/2019
     8024/1910659

     DMJ Market, Budovateľská 1288

     Vranov n/Topľou

     Rôzne potraviny 207,37 11.02.2019 14.02.2019 Zmluva 2/2018
     8025/2019000325

     Fipek

     07241 Rem. Hámre

     Ičo: 45897077

     Chlieb, pečivo 115,65 31.01.2019 14.02.2019 Zmluva 7/2019
     1006/20190001

     Daniel Demjan Ubľa 55

     06773 Ubľa

     Ičo: 43894305

     Preprava žiakov 190,00 11.01.2019 15.02.2019  
     1007/1901222

     Lindström, Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

     Ičo: 35742364

     Prenájom rohoží 8,59 10.01.2019 15.02.2019 Zmluva 644130
     1008/7200463358

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A,  82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

      

     Dodávka zemného plynu 55,00 02.01.2019 15.02.2019 Zmluva
     1009/1802009059

     Hagleitner Diaľničná cesta 27

     90301 Senec

     Ičo: 35840790

     Čistiace prostriedky 116,76 10.01.2019 15.02.2019 obj. ŠJ1/2019
     8026/530904256

     Inmedia Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     IČO: 36019208

     Ryby Filety 239,80 04.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 2/2019

     10.01.2019

     8027/530904200

     Inmedia,

     SNP 11 

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 140,62 04.02.2019 25.02.2019 Zmluva 4/2019 10.01.2019
     8028/190756

     M.A.D.D. Fruit, Lastomírska 2

     07101 Michalovce

     IČO:36730866

     Ovocie, zelenina 103,15 05.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 52019

     15.01.2019

     8029/530904535

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen,

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 603,73 06.02.2019 25.02.2019 Zmluva 1/2019 10.01.2019
     8030/190805

     M.A.D.D.,  Lastomírska 2,  

     07101 Michalovce

     IČO: 36730866

      

     Ovocie, zelenina  242,10 07.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8031/530904748

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

      

     Mlieko, výrobky 136,41 08.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 1/2019

     10.01.2019

     8032/190910

     M.A.D.D. Fruit

     Lastomírska 2

     07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 193,22 11.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8033/530905355

     Inmedia, Námestia SNP 11

     Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky 131,59 13.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 1/2019

     10.01.2019

     8034/190956

     M.A.D.D Fruit,

     Michalovská 10

     07101Michalovce

     IČO: 36730866

     Ovocie, zelenina 26,44 14.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8035/530906055

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     Rôzne potraviny 211,74 22.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 1/2019

     10.01.2019

     8036/191055

     M.A.D.D. Michalovská 10,

     07301Sobrance

     Ičo:36730866

     Ovocie, zelenina 71,44 21.02.2019 25.02.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8037/191145

     M.A.D.D Michalovská 2

     071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 297,02 26.02.2019 04.03.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8038/50906656

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny  216,39 27.02.2019 04.03.2019

     Zmluva 1/2019

     10.01.2019

     8039/191210

     M.a.D.D Lastomírska 2, 07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 159,61 28.02.2019 04.03.2019

     Zmluva 8/2019

     15.01.2019

     8040/1942643

     DMJ, Budovateľská 1288

     09301 Vranov nad Topľou

     Ičo: 36490661

     Bravčové a hovädzie mäso 1020,05 04.03.2019 11.03.2019

     Zmluva 6/2019

     15.01.2019

     8041/201900792

     Fipek

     Remetske Hámre 85

     07241

     Ičo: 45897077

     Chlieb, pečivo 117,46 06.03.2019 11.03.2019

     Zmluva 7/2019

     10.01.2019 

     1010/12019

     Matuš Hujdič, 07201 Krasnovce 90

     IČO: 

     Odber VŽP 100,00 15.01.2019 18.02.2019 Zmluva
     1011/4201900003

     Mipa, Stavbárov 3

     071 01 Michalovce

     Ičo: 32687699

     Kancelárske potreby 65,04 25.01.2019 18.02.2019 Obj. 1/2019
     1012/21900006

     Kopia KE Bauerova 30,

     04023 Košice

     Ičo: 40408507

     Toner 112,80 28.01.2019 18.02.2019  
     1013/9400058

     Damedis, Křenová 89/19

     60200 Brno-Střed

     Ičo: 26931664

     Kompatibílný toner 37,68 28.01.2019 18.02.2019  
     1014/0204907695

     Orange, Metodova 8,

     821 08  

     Bratislava

     IČO: 35697270

     Mobilné služby 19,43 28.01.2019 18.02.2019 zmluva
     1015/2019001

     Základná škola

     Komenského 6,

     07301 Sobrance

     Ičo: 35545623

     Prenájom telocvične 40,00 05.02.2019 18.02.2019

     Zmluva 11/2018

     02.10.2018

     1016/1909200

     Lindstrom, Orešianska ulica č.3

     91701 Trnava

     Ičo: 35742364

     Prenájom rohoží 8,59 05.02.2019 18.02.2019 Zmluva 644130
     1017/1192201004 Ševt, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica Tlačiva 21,00 08.02.2019 19.02.2019 obj.  30.01.2018
     1018/1973180088

     Veolia Energia Košice

     Ičo: 46782532

     Zmluva a energetických službách 1905,59 07.02.2019 19.02.2019 zmluva
     1019/102019

     SOŠ OaS Sobrance

     Ičo: 35568364

     Nájom telocvične 260,00 08.02.2019 19.02.2019

     Zmluva 28/2018 

     17.09.2018

     1020/1192200888

     Ševt, Cementárenská 16,

     Banská Bystrica

     Ičo: 31331131

     Tlačiva 30,67 06.02.2019 19.02.2019 Objednávka
     1021/219039

     Martin Kuzma Bernolákova 2, 073 01 Sobrance

     Ičo: 219039

     Údržbarský materiál 43,88 06.02.2019 19.02.2019 obj. 2/2019
     1022/219014

     Voda-Kovo Štefánikova 28 Sobrance

     Ičo: 34833625

     Údržbarský materiál 13.07 06.02.2019 19.02.2019 obj. 2/2019
     1023/8226168230

     T Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 11,32 06.02.2019 19.02.2019  
     1024/8226168217

     T COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 16,45 06.02.2019 19.02.2019 ISDN 0299858 28.11.2003
     1025/9119000204 ASC Svoradova 7/1 811 03 Bratislava Edupage PRO 225,00 04.02.2019 19.02.2019  
     1026/7200108586

     Slovakia Energy 

     Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 351,00 11.02.2019 01.03.2019 Zmluva SK9056750
     1027/2911031563

     Slovakia Energy Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 91,97 11.02.2019 01.03.2019 Zmluva SK9056750
     1028/7200108586

     Slovakia Energy Bratislava

     Ičo: 36807702 

     Elektrina 290,00 11.02.2019 01.03.2019 Zmluva SK9056750
     1029/62019 Jozef Hrunka Veľké Revištia Ičo: 41977700 El. inštalácia pre konvektomat 352,50 11.02.2019 01.03.2019 objednávka 11/2019
     1030/12019

     Kvety - Darčeky Beáta Jakubová 073 01 Sobrance

     Ičo: 34832262

     Smútočný veniec 30,00 11.02.2019 01.03.2019 obj. 12/2019
     1031/201901

     Základná škola Sobrance

     Ičo: 35545631

     Prenájom telocvične 70,00 08.02.2019 01.03.2019 zmluva 16/2018
     1032/190124 Disig Bratislava Ičo: 35975946 Čipová karta ATOS CardOS 70,01 15.02.2019 01.03.2019  
     1033/2124746848

     VVS Košice

     Ičo: 36570460

     Vodné, stočné 366,47 04.02.2019 01.03.2019 Zmluva 40-000010192PO2008
     1034/7200108586

     Slovakia Energy

     Bratislava 

     Ičo: 36807702

     Elektrina 275,00 14.01.2019 01.03.2019 Zmluva SK 9056750
     1035/7200108586

     Slovakia Energy Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 359,00 14.01.2019 01.03.2019 Zmluva SK 9056750
     1036/20190006

     Daniel Demjan - Demjan Bus Ubľa

     Ičo: 43894305

     Preprava žiakov 300,00 18.02.2019 01.03.2019 obj. 10/2019
     1037/8190116

     Rekreatour - Svit

     Ičo: 51683814

     Ubytovanie - lyžiarsky zájazd 9081,93 15.02.2019 01.03.2019 obj. 8/2019
     1038/2036418

     Junior - Šport 05935 Batizovce

     Ičo: 43783252

     Lyžiarska výstroj - zapožičanie 1569,50 15.02.2019 01.03.2019 obj. 9/2019
     1039/3091909646

     Doxx Žilina

     Ičo: 36391000

     Stravné lístky 930,00 26.02.2019 01.03.2019 obj.
     1040/0204907695

     Orange Bratislava

     Ičo: 35697270

     Mobilné služby 26,56 27.02.2019 01.03.2019 zmluva A5232821
     1041/9803082715

     ORPZ 07101 Michalovce

     Ičo: 

     Ochrana objektov 13,31 01.02.2019 01.03.2019 zmluva 9/8/O3/0827/15
     1044/8228214057

     T Com Bajkalská 28, 81762 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 13,54 06.03.2019 02.04.2019 ISDN0299858
     1045/8228214067

     T Com Bajkalská 28, 81762 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 10,96 06.03.2019 02.04.2019 ISDN0299858
     1046/644130

     Lindström Orešianska ulica č. 3, Trnava

     Ičo: 35742364

     Prenájom rohoží 8,59 06.03.2019 02.04.2019 Zmluva 644130
     1047/2124858770

     VVS Michalovce

     Ičo: 36570460

     Vodné, stočné 269,02 06.03.2019 02.04.2019 Zmluva 40-000010192PO2008
     1048/190013

     Farby - Laky , Tibavska 16

     07301 Sobrance

     Ičo: 45329877

     Hygienické a čistiace prostriedky 178,46 11.03.2019 02.04.2019 obj.4/2019
     1049/219076

     Martin Kuzma Bernolákova, Sobrance

     Ičo: 348833625

     Údržbarský materiál 16,52 05.03.2019 02.04.2019 obj. 13/2019
     1050/1973180157

     Veolia Einsteinova 25 85101 Bratislava

     Ičo: 46782532

     Energetické služby 1905,59 07.03.2019 02.04.2019 zmluva
     1051/142019

     SOŠOaS Námestie slobody 12, Bratislava

     Ičo: 

     Nájom telocvične 230,00 07.032019 02.04.2019 zmluva 28/2018
     1052/7200108586

     slovakia Energy, Plynárenská 7A, 82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Dodávka elektriny 266,00 12.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8042/530907995 Inmedia Zvolen Ičo: 36019208 Potraviny 111,95 08.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8043/530907638

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Potraviny 137,43 08.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8044/190100583

     J & B Unique SK

     Ičo: 35928182

     Potraviny 367,63 05.03.2019 02.04.2019 obj. 78/2019
     8045/191330

     M.A.D.D Fruit 

     Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 206,26 04.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8046/530907287

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     mlieko, výrobky z mlieka 124,37 04.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8047/530907036

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 238,32 01.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8048/530907163

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mrazená zelenina 5,33 04.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8049/191395

     M.A.D.D. Fruit Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 170,23 06.03.2019 02.04.2019 zmluva
     8050/530908189

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka 73,36 11.03.2019 02.04.2019 zmluva 1/12019
     8051/530908665 Inmedia Zvolen Ičo: 530908665 Mlieko, výrobky z mlieka 121,54 13.03.2019 02.04.2019 zmluva 1/2019
     8052/191494

     M.a.D.D. Fruit Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 145,43 12.03.2019 02.04.2019 zmluva 8/2019
     8053/36730866

     M.A.D.D. Michalovce

     Ičo: 36730866

     ovocie, zelenina 159,05 14.03.2019 02.04.2019 zmluva 8/2019
     8054/1943238

     DMJ Market Vranov n/Topľou

     Ičo: 36490661

     Mäso, mäsové výrobky 938,58 15.03.2019 02.04.2019 Zmluva 6/2019
     8055/530908913

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka 91,33 15.03.2019 02.04.2019 Zmluva 1/2019
     8056/530908939

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mrazená zelenina 8,22 15.03.2019 02.04.2019 Zmluva 4/2019
     8057/530909152

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Ryby Pangasius. 158,81 19.03.2019 02.04.2019 Zmluva 2/2019
     8058/530909117

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 3601908

     Rôzne potraviny 265,35 18.03.2019 02.04.2019 Zmluva 4/2019
     8059/191693

     M.a.D.D Fruit

     Michalovce

     ovocie, zelenina 207,65 18.03.2019 02.04.2019 Zmluva 82019
     8060/530909578

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 127,88 20.03.2019 02.04.2019 Zmluva 4/2019
     8061/191734

     M.A.D.D Fruit Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 75,28 21.03.2019 02.04.2019 Zmluva 8/2019
     8062/530909930

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 90,94 22.03.2019 02.04.2019 Zmluva 4/2019
     8063/530910084

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, výrobky z mlieka 234,64 25,03,209 02.04.2019 Zmluva 1/2019
     8064/191843

     M.A.D.D Fruit Michalovce

     Ičo: 36730866

     ovocie, zelenina 213,07 25.03.2019 02.04.2019 Zmluva 8/2019
     8065/191869

     M.A.D.D Michalovce

     Ičo: 36730866

     Kiwi  80,06 26.03.2019 02.04.2019 Zmluva 8/2019
     8066/530910407

     Inmedia Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 169,55 27.03.2019 02.04.2019 Zmluva 4/2019
     1053/291105648

     Slovakia Energy Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 13,83 12.03.2019 02.04.2019 Zmluva SK 9056750
     1054/201902

     Základná škola, Komenského 12, 073 01 Sobrance

     Ičo: 35545631

     Prenájom telocvične 50,00 12.03.2019 02.04.2019 Zmluva 162018 08.10.2018
     1055/2019004

     Základná škola Komenského 6, 073 01 Sobrance

     Ičo. 35545623

     Prenájom telocvične 20,00 13.03.2019 02.04.2019 Zmluva 11/2018 02.10.2018
     1056/0080581903

     Lekos 071 01 Michalovce

     Ičo.: 36172332

     Prenájom telekomunikačnej linky 112,80 01.03.2019 02.04.2019 Zmluva 8058 31.12.2014
     1057/1900067

     Elektroservis VV, Čemernianska 50 Vranov n/Topľou

     Ičo: 44602731

     Prevádzkový materiál ŠJ 711,84 21.02.2019 02.04.2019 obj. 14/2019
     1058/5519004478

     Office Depot Prievozská 4/B 82109 Bratislava

     Ičo: 36192384

     Kancelárske potreby 117,73 01.03.2019 02.04.2019 obj.
     1059/259010228

     Slovakia Energy Plynárenská 7, Bratislava

     Ičo: 36807702

     Dodávka zemného plynu 41,00 01.03.2019 02.04.2019 zmluva SK S0012234
     1060/190100551

     RLX Components Bratislava

     Ičo: 313894457

     Výpočtová technika - krúžok Lego 97,19 20.03.2019 02.04.2019 obj. 08.03.2019
     8067/191902

     M.A.D.D Fruit

     Michalovská 10

     Sobrance

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 108,83 27.03.2019 17.04.2019 zmluva 08:03.2019
     8068/530910801

     Inmedia Námestie SNP 11, Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 128,71 29.03.2019 17.04.2019 zmluva 
     8069/1943923

     DMJ Market, Budovateľská 1288

     09301 Vranov n/Topľou

     Ičo: 36490661

     Mäso, mäsové výrobky 873,94 29.03.2019 17.04.2019 zmluva
     8070/2019001304

     Fipek,  

     074 41 Remetské Hámre 85

     Ičo: 45897077

     Chlieb, pečivo 127,15 11.04.2019 17.04.2019 zmluva
     8071/190100846

     J & B Unique SK

     Šamorín 931

     Ičo : 35928182

     Rôzne potraviny 250,58 01.04.2019 12.04.2019 obj.118/2019
     8072/192020

     M.A.D.D Fruit

     Michalovce

     Ičo: 36730866

     ovocie, zelenina 244,33 02.04.2019 17.04.2019 zmluva 8/2019
     8073/530911455

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     071 01 Michalovce

     Ičo: 36019208

     Potraviny 360,54 03.04.2019 17.04.2019 zmluva
     8074/192086

     M.A.D.D. Fruit

     Michalovská 10

     073 01 Sobrance

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 147,36 04.04.2019 17.04.2019 Zmluva 8/2019
     8075/530911872

     Inmedia Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mrazená brokolica  14,00 05.04.2019 17.04.2019 Zmluva
     8076/530911949

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Potraviny 258,23 05.04.2019 17.04.2019 Zmluva
     8077/530912147

     Inmedia, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

     IčO. 36019208

     Mlieko, repa červená 46,64 08.04.2019 10.05.2019 Zmluva
     8078/192194

     M.a.D.D Fruit Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo. 36730866

     Ovocie, zelenina 213,50 09.04.2019 10.05.2019 Zmluva 82019
     8079/190240

     Mplus, Jaseňová 9, 97101 Prievidza

     Ičo: 47372095

     Medvedí cesnak 53,28 09.04.2019 10.05.2019  
     8080/530912415

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 108,04 10.04.2019 10.05.2019  
     8081/192255

     M.A.D.D. Fruit Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 175,57 11.04.2019 10.05.2019 Zmluva 8/2019
     8082/530912680

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko a rôzne potraviny 205,37 12.04.2019 10.05.2019  
     8083/530912993

     Inmedia, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

     36019208

     Maslo, cukor 54,73 15.04.2019 14.05.2019 zmluva
     8084/192361

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska    071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 68,93 16.04.2019 14.05.2019 zmluva 8/2019
     8085/1944727

     DMJ Market, Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou

     Ičo: 36490661

     Mäso, mäsové výrobky 840,00 22.04.2019 14.05.2019 zmluva 62019
     8086/530913236

     Inmedia, Námestie SNP 11

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 359,60 17.04.2019 14.05.2019 zmluva
     8087/530913620

     Inmedia, Námestie SNP 11

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mliek, výrobky z mlieka a rôzne potraviny 301,73 24.04.2019 14.05.2019 zmluva
     8088/192418

     M.A:D.D. Fruit, Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo:36730866

     Ovocie, zelenina 359,57 25.04.2019 14.05.2019 zmluva 8/2019
     8089/530914075

     Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Maslo, mlieko a rôzne potraviny 145,50 26,04,2019 14.05.2019 zmluva 
     8090/192593

     M.A.D.D. Fruit, Lastomírska 2, 07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 58,88 29.04.2019 14.05.2019 Zmluva 8/2019
     8091/192662

     M.A.D.D fruit, Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Citrony 15,48 30.04.2019 14.05.2019 Zmluva 8/2019
     8092/1945370

     DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou

     Ičo: 36490661

     Mäso, výrobky z mäsa 521,79 29.04.2019 14.05.2019 Zmluva 6/2019
     1062/1926223

     Lindström, Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

     Ičo: 35742364

     Prenájom rohoží 8,59 03.04.2019 02.05.2019 Zmluva 644130
                  
     1064/219106

     Martin Kuzma, Štefánikova 28, Sobrance

     Ičo. 34833625

     Údržbarský materiál 18,86 03.04.2019 02.05.2019 obj. 16/2019
     1065/121901128

     Datalan, Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

     Ičo: 35810734

     Prenájom zariadení a riešení 25,20 01.04.2019 02.05.2019 zmluva 2015/1686
     1066            
     1067/172019

     SOŠ OaS Námestie slobody 12, 07301 sobrance

     Ičo: 35568364

     Nájom telocvične 330,00 04.04.2019 02.05.2019 zmluva 282018
     1068/2124974424

     VVS Komenského 50, 042 48 Košice

     Ičo: 36570460

     Vodné, stočné 367,31 04.04.2019 02.05.2019 zmluva 40-000010192PO2008
     1069/2019007

     Základná škola, Komenského 6, 073 01 Sobrance,  

     Ičo: 35545623

     Prenájom telocvične 20,00 05.04.2019 02.05.2019 Zmluva 112018
     1070/8230274021

     T Com , Bajkalská 28, 81762 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 12,47 08.04.2019 02..05.2019 Zmluva ISDN0299858
     1071/8230274058

     T Com, Bajkalská 28, 81762 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 11,09 08.04.2019 02.05.2019 Zmluva ISDN0299585 
     1072/9400245

     Damedis, Křenová 89/19, 602 00 Brno

     Ičo: 26931664

     Kompatibilný toner 37,68 09.04.2019 02.05.2019  
     1073/1973180232

     Veolia Energia, 851 01 Bratislava

     Ičo. 46782532 

     Energetická služba 1905,59 10.04.2019 02.05.2019 Zmluva
     1074/7200108586

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 261,00 10.04.2019 02.05.2019

     Zmluva 9056750

      

     1075/259125396

     Slovakia Energy, 85101 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 335,00 10.04.2019 16.05.2019 Zmluva 9056750
     1076/5519007349

     Office Depot, Prievozská 4/B 82109 Bratislava

     Ičo: 36192384

     Kancelársky papier a kresliaci kartón 97,56 10.04.2019 02.05.2019 objednávka
     1077/201909

     Základná škola, Komenského 12, 073 01 Sobrance

     Ičo: 35545631

     Prenájom telocvične  70,00 10.04.2019 02.05.2019 Zmluva 162018
     1078            
     1079/7200108586

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A, 82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 335,00 01.04.2019 02.05.2019 Zmluva 9056750
     1080/2911078256

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A, 

     82109 Bratislava

     Elektrina 27,42 11.04.2019 10.05.2019 Zmluva9056750
     1081/0080581904

     Lekos, Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce

     36172332

     Prenájom telokomunikačnej linky 112,80 01.04.2019 10.05.2019 Zmluva 8058
     1082/7200463358 Slovakia Energy, Plynárenská 7A, 82109 Bratislava Zemný plyn 41,00 01.04.2019 10.05.2019 Zmluva 9056750
     1083/022865

     2U, Martinengova 1, Bratislava

     Ičo: 17315786

     Sada SR - EÚ vlajka 76,14 12.04.2019 10.05.2019  
     1084/0204907695

     Orange, Prievozská 6/A, 82109 Bratislava

     Ičo. 35697270

     Mobilné služby 25,33 01.04.2019 10.05.2019 A5232821
     1085/1110902068

     Mesto, 073 01 Sobrance

      

     komunálne odpady 1620,16 16.04.2019 10.05.2019  
     1086            
     1087/5506599721

     Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava

     Ičo: 35697270

     Mobilné služby 19,49 26.04.2019 16.05.2019 A5232821
     1088/1934855

     Lindström, Orešianska ulica č.3

     917 01 Trnava

     Prenájom rohoží 8,59 30.04.2019 16.05.2019 zmluva 644130
     8093/2019001813

     Fipek, Remetské Hámre 85

     Ičo: 45897077

     Chlieb, pečivo 113,41 10.05.2019 16.05.2019 Zmluva 7/2019
     8094/192653

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska 2

     07101 Michalovce

     Ičo. 36730866

     ovocie, zelenina 139,28 02.05.2019 16.05.2019 Zmluva 8/2019
     8095/530914911

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 231,85 03.05.2019 16.05.2019 zmluva 4/2019
     8096/530915667

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Smotana kyslá, Syr 41,86 06.05.2019 16.05.2019 zmluva 1/2019
     8097/530915271

     Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Vajcia 21,42 06.05.2019 16.05.2019 zmluva 3/2019
     8098/192762

     M.A.A.D Fruit, Lastomírska 2

     07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 132,10 07.05.2019 16.05.2019 zmluva 8/2019
     8099/192795

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska 2

     071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 219,68 09.05.2019 16.05.2019 zmluva 8/2019
     8100/530915728

     Inmedia, Námestie SNP 11

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Rôzne potraviny 300,71 10.05.2019 16.05.2019  
     1089/4201900067 Mipa, Stavbárov3, 071 01 michalovce, IčO: 32687699 Kancelársky a ostatný všeobecný materiál 73,42 02.05.2019 16.05.2019  
     1090/219178

     Martin Kuzma, Bernolákova 2

     073 01 sobrance

     Ičo: 34833625

     Údržbarský materiál 14,33 03.05.2019 16.05.2019 obj. 22/2019
     1091/1973180302

     Veolia Energia, Einsteinova 25, 85101 Bratislava

     Ičo: 46782532

     Energetická služba 1905,59 06.05.2019 16.05.2019 zmluva
     1092/052019

     AZ-RO

     07301 Baškovce

     Ičo: 46931724

     Odstránenie statických porúch garáže - stavebné úravy 6463,45 02.05.2019 17.05.2019 zmluva32019
     1093/2019007

     GAIA-, Letná 34,  06401

     Stará Ľubovňa

     Ičo: 34916598

     Priprava, sadzba a tlač brožúry 720,00 06.05.2019 17.05.2019 obj. 25/2019
     1094/20190053

     Lipa, Nám. osloboditeľov 10

     071 01 Michalovce

     Ičo: 47634308

     Propagačný materiál 396,01 06.05.2019 17.05.2019 obj. 17/2019
     1095/1905000560

     Soft-Gl Belehradská 1,

     040 13 Košice

     aktualizácia + servis k programu 39,24 07.05.2019 17.05.2019  
     1096/8232363944

     T Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

     Ičo: 35763469

     Telekomunikačné služby 11,64 09.05.2019 17.05.2019  
     1097/8232363935

     T Com, Bajkalská 28

     81762 Bratislava

     Telekomunikačné služby 12,66 09.05.2019 17.05.2019  
     1098/2911100144

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A, 82109 Bratislava

     Ičo: 36807702

     Elektrina 7,68 10.05.2019 17.05.2019  
     1099/7200108586

     Slovakia Energy,

     Plynárenská 7A

     82109 Bratislava

     Ičo. 36807702

     Elektrina 335,00 10.05.2019 17.05.2019 Zmluva 9056750
     1100/7200108586

     Slovakia Energy, Plynárenská 7A,

     82109 Bratislava

     Ičo. 36807702

     Elektrina 257,00 10.05.2019 17.05.2019 Zmluva 9056750
     1101/2125086194

     VVS, Komenského 50, 042 48 Košice

     Ičo: 36570460

     Vodné, stočné 315,06 06.05.2019 17.05.2019 Zmluva 40-000010192PO2008
     1102/19119

     CVČ Nám. slobody 1, Sobrance

     Ičo: 35545882

     Prenájom saly 30,00 10.05.2019 17.05.2019 objednávka
     8101/190101196

     J&B Unique SK , Bratislavská 2558/35J

     93101Šamorín

     Ičo: 35928182

     Ovocné nápoje 249,62 13.05.2019 23.05.2019  
     8102/530915907

     Inmedia, Námestie SNP 11

     96001 Zvolen

     Ičo:36019208

     Krupica, vajcia 17,97 13.05.2019 23.05.2019  
     8103/530915881

     Inmedia, Námestie SNP 11,

     960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mrazené výrobky 250,46 13.05.2019 23.05.2019 zmluva 2/2019
     8104/192912

     M.A.D.D. Fruit, Lastomírska 2, 07101 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 93,62 14.05.2019 23.05.2019 zmluva 8/2019
     8105/1945944

     DMJ Market, Budovateľská 1288,

     09301 Vranov nad Topľou

     Mäso, mäsové výrobky a hydina 608,96 15.05.2019 23.05.2019 zmluva5,6/2019
     8106/530916316

     Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     Ičo: 36019208

     Mlieko, rôzne potraviny 59,17 15.05.2019 23.05.2019 zmluva 1,4/2019
     8107/192978

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 195,34 15.05.2019 23.05.2019 zmluva 8/2019
     8108/530916613

     Inmedia, Námestie sNP 11, 

     960 01 Zvolen

     rôzne potraviny 184,02 17.05.2019 23.05.2019 zmluva 4/2019
     8109/193090

     M.A.D.D Fruit, Lastomírska 2, 071 01

     Michalovce

     Ičo: 36730866

     Ovocie, zelenina 42,23 21.05.2019 23.05.2019 zmluva 8/2019
     8110/530917226

     Inmedia, námestie SNP 11,

     96001 Zvolen

     M.ieko, výrobky z mlieka, rôzne potraviny 172,04 22.05.2019 23.05.2019 zmluva 1,4/2019
     1103/1192203150

     Ševt, Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica

     Ičo: 31331131

     Tlačiva 148,18 16.05.2019 23.05.2019 obj. 1/2019
     1104/201915

     Základná škola, Komenského 12, 07301 Sobrance

     IčO. 35545631 

     Prenájom telocvične 90,00 21.05.2019 23.05.2019 zmluva 16/2018
                  

      

     OBJEDNÁVKY:

     Číslo objednávky Dodávateľ Dátum objednávky Suma Názov a druh tovaru Objednávku schválil
     1/2019

     Mipa

     Tibavska 27

     Sobrance

     Ičo: 32687699

     02.01.2019 65,04 Kancelárske potreby

     Mgr. Marián Mižák

     riaditeľ

     2/2019

     Voda-Kovo 

     Sobrance

     02.01.2019 56,95 Údržbarský materiál

     Mgr. Marián Mižák

     riaditeľ

     3/2019 Midey Sobrance 02.01.2019   Činnosť technika požiarnej ochrany Mgr. Marián Mižák riaditeľ
     4/2019 Farby-Laky Sobrance 02.01.2018 178,46 Čistiace a hygienické potreby Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     6/2019 Ing. Michal Dinič, Sobrance 02.01.2019   Bezpečnostná služba Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     7/2019 Andrej Lukáč, Michalovce 25.01.2019   revízia elektriny Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     8/2019

     Chemosvit a.s. Štúrova 101, 059 21 Svit

      

     01.02.2019 9081,93 ubytovanie, strava Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     9/2019 Junior - Šport Záhradná 677/5 Batizovce  01.02.2019 1569,50 Vypožičanie lyžiarskej výstroje Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     10/2019 Demjan Bus 067 73 Ubľa 55 01.02.2019 300,00 Preprava žiakov Mgr. Marián Mižák, riaditeľ 
     11/2019

     Jozef HrunkaVyšné Revištia 133, 072 43

     Ičo: 41977700 

     01.02.2019 352,50 El. Inštalacia - konvektomat Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     12/2019

     Kvety - Darčeky Sobrance

     Ičo: 34832262

     11.02.2019 30,00 smútočný veniec Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     13/2019 Martin Kuzma Štefanikova 28, Sobrance Ičo : 34833625 13,02,2019 16,52 údržbarský materiál Mgr.  Marián Mižák, riaditeľ
     14/2019

     Elektroservis VV 

     093 03 Vranov nad Topľou

     Ičo: 44602731

     14.02.2019 711,84 prevádzkový materiál ŠJ Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     15/2019 Voda-Kovo, Bernolákova 2 073 01 Sobrance, Ičo : 34833625 18.03.2019 17,93 údržbarský materiál Mgr.Marián Mižák, riaditeľ
     16/2019 Voda-Kovo, Bernoláková 2 07301 Sobrance, Ičo: 34833625 19.03.2019 18.86 údržbarský materiál Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     17/2019

     Lipa, Nám. osloboditeľov 10, 071 01  Michalovce

     Ičo: 47634308

     19.03.2019 396,01 reklamne predmety Mgr. Marián Mižák
     18/2019

     Lipa, Nám. osloboditeľov 10

     071 01 Michalovce

     Ičo: 47634308

     19.03.2019 183,84  reklamných predmetov Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     19/2019

     Mipa Michalovska 2, 073 01 Sobrance

     Ičo: 31667699

     25.03.2019 49,40 Výtvarné pomôcky Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     20/2019

     Reštaurácia Pohoda, Komenského 24, 07301 Sobrance

     Ičo: 40823474

     25.03.2019 315,00 Pohostenie pri priležitosti Dňa učiteľov Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
      

     CVČ, Námestie slobody 1,

     073 01 Sobrance

     Ičo: 35545682

     26.03.2019 30,00 Prenájom spoločenskej miestnosti Mgr. Marián Mižák
     21/2019

     Luccho, Letná 23, 071 01  Michalovce

     Ičo: 50952064 

     01.04.2019 363,90 Materiál na krúžok a pri priležitosti 70 rokov Gymnázia Mgr. Marián Mižák, riaditeľ 
     22/2019

     Martin Kuzma, Bernolákova 2,

     07301 Sobrance

     Ičo: 34833625

     01.04.2019 14,33 Údržbarský materiál

     Mgr. Marián Mižák

     riaditeľ

     23/2019 Relut Sobrance 01.04.2019 100 Čistiace a hygienické potreby Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     24/2019 Farby laky Sobrance 01.04.2019 200 Čistiace a hygienické potreby Mgr. Marián Mižák, riaditeľ
     25/2019

     GAIA, Letná 34, 06401 Stará Ľubovňa 

     Ičo: 34916598

     23.04.2019 720,00 Tlač informačnej brožúry Mgr. Marián Mižák, riaditeľ

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni