• Video - Maturanti o maturite

    • Naše skúsenosti z minulých rokov ukázali, že žiaci stredných škôl majú často skreslené a nepresné informácie o maturitnej skúške. Aj napriek tomu, že NÚCEM pripravuje a na svojej webovej stránke zverejňuje pre maturantov informačné materiály o externej a internej časti maturitnej skúšky, z viacerých rozhovorov s nimi sa ukázalo, že si tieto dokumenty poriadne a s porozumením mnohí ani neprečítali.

     Oslovili sme preto na spoluprácu Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, aby prostredníctvom svojich žiakov pomohla sprostredkovať maturantom na celom Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

     Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá  o maturitnej skúške. Maturanti z tejto školy v nich podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

     Link na video Ako funguje maturitná skúška 
     Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
     Link na video Ako prebieha maturitná skúška

     Veríme, že táto žiakom blízka forma komunikácie prispeje k lepšiemu vytvoreniu si obrazu o tom, na čo sa majú maturanti v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni