• Termíny MS 2020

    • Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

     slovenský jazyk a literatúra

     nekoná sa

     anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

     nekoná sa

     matematika

     nekoná sa

     náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky

     -

     opravný termín  EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020

     -

     Interná časť (IČ) maturitnej skúšky

     Interná časť maturitnej skúšky sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. 6. 2020

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni