• Pedagogickí zamestnanci

    • TITUL, MENO A PRIEZVISKO  APROBÁCIA    PRACOVNÁ POZÍCIA      FUNKCIA TRIEDNICTVO (trieda) KONTAKT
     PaedDr. Radmila Beľanová SJL - NEJ  učiteľka  KVINTA  
     Mgr. Michal Bodnár BIO - CHE učiteľ     
     Mgr. Pavol Bujňák   učiteľ - katechéta    
     PaedDr. Zlatica Cibereová ANJ  učiteľka  II.A  
     Mgr. Radoslava Dedinová MAT - OBN   učiteľka OKTÁVA  
     Mgr. Monika Haníková BIO-GEG-ANJ   učiteľka PRÍMA  
     Mgr. Michal Hlivák TEV - TCH  učiteľ   TERCIA  
     PhDr. Mária Hvižďáková RUJ-DEJ-ETV  zástupkyňa riaditeľa   gsobrance@gsobrance.edu.sk
     Mgr. Emília Kalkahuzová  BIO - HUV učiteľka    
     Mgr. Magdaléna Kicová ANJ - RUJ učiteľka I.A  
     Mgr. Svetlana Kotorová SJL -DEJ učiteľka/vých.poradca SEKUNDA  
     Mgr. Ľuboslava Kučmášová RUJ - DEJ učiteľka KVARTA  
     Mgr. Anna Lesičková SJL - NEJ učiteľka SEPTIMA  
     Mgr. Martin Mihalčo   učiteľ - katechéta    
     PaedDr. Martin Miňo FYZ-TCH-INF učiteľ    martinmino81@gmail.com
     Mgr. Marián Mižák BIO - MAT  riaditeľ   gsobrance@gsobrance.edu.sk
     RNDr. Ľuboslava Mižáková MAT - FYZ učiteľka/kariér.poradca SEXTA  
     Mgr. Zuzana Nacková ANJ - DEJ  učiteľka    
     Mgr. Juraj Potucký  CHE - FYZ učiteľ     
     Mgr. Zuzana Ryniková SJL - ANJ  učiteľka III.A   rynikova.zuzana@gmail.com
     Mgr. Mária Styrančáková  BIO - CHE učiteľka    
     Mgr. Ján Švec-Babov   učiteľ - katechéta    
     Mgr. Anna Tomašurová SJL - NEJ  učiteľka    
     Ing. Mgr. Monika Vargová  MAT - PED učiteľka  IV.A  

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • gsobrance@gsobrance.edu.sk
   • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
   • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
   • 00161187
   • 2020740623
   • www.gsobrance.edupage.org
 • Fotogaléria

  • Spomienky na ples 2020
  • Gymnázium na dotyk alebo DOD 2020
  • Beseda s veľvyslancom
  • Mikuláš 2019
  • Študentské Vianoce 2019
  • Halloween-sky uchaľák v príme
  • Uchaľák
  • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
  • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
  • "Gotyk" na dotyk v Toruni