Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher

Zostaviteľky projektu:  Elżbieta Dziedzicka –Poľsko

                                         Anna Tomašurová – Slovensko

Realizátori projektu: Jesús Vázquez – Španielsko

                                      Edyta Baris – Poľsko

                                      Ibolya Kalocsa -  Maďarsko

Téma : Bezpečnosť na internete

Komunikačný jazyk: nemčina

Cieľ projektu: Žiaci sa učia zbierať informácie, porovnávať ich a klasifikovať. Svoje vedomosti zdieľajú so žiakmi z partnerských európskych škôl, zároveň komunikujú v cudzom jazyku – nemeckom jazyku. Vytvárajú digitálne zdroje s vhodným využitím Web 2 nástrojov. Zodpovedne používajú internet.

Projekt Pomaly, ale bezpečne je vyvrcholením spolupráce odbornej školy v poľskom Olsztyne a Gymnázia v Sobranciach. Je to tretí úspešný projekt ocenený Európskym certifikátom kvality. Zahŕňa  v sebe množstvo činností, ktoré podporujú kreativitu, prácu v tíme, kritické myslenie a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho plánu v predmete nemecký jazyk.

Naplánované úlohy v projekte plnili žiaci v období september 2016 – jún 2017. V rámci  Dňa pre bezpečnejší internet sme 8. februára pripravili na našej škole besedu so zástupkyňou polície – preventistkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V interaktívnych kvízoch žiaci preukázali svoje vedomosti o tom, ako sa bezpečne správať na internete, ako bojovať proti kyberšikane, ako si chrániť svoje súkromie na internete. Zaujímavou činnosťou v projekte boli videokonferencie - jedna z nich ponúkla možnosť preukázať  jazykové zručnosti v téme Fake alebo skutočnosť na internete.

Výstupy z projektu: jedným z výstupov sú 3 vydania elektronického časopisu, ktorý informuje o spolupráci zapojených škôl a ponúka interaktívne kvízy.

V projektovom blogu komentovali žiaci jednotlivé aktivity počas realizácie projektu.

 

Link projektu: https://twinspace.etwinning.net/24006/home

 

Ocenenia: Národný certifikát kvality

                   Európsky certifikát kvality