Gymnázium

 

Navigácia

Výchovný poradca

Súťaže

Medzinárodná súťaž Finančnej univerzity (Moskva) pre absolventov vyšších ročníkov škôl na Slovensku

 

Máte záujem o štúdium na jednej s popredných vysokých škôl Ruska už v 2018-2019 akademickom roku?

Dnešná Finančná univerzita je jednou z najstarších univerzít v Rusku, ktorá pripravuje ekonómov, finančníkov, právnikov na finančné právo, matematikov, IT odborníkov, ale aj politológov a sociológov (webová stránka  - http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx) .

Pre účasť v Medzinárodnej súťaži a následnom odbornom štúdiu na Finančnej univerzite je možné uviesť aspoň tri dôvody:

1.               Stanete sa súčasťou vzdelávacieho ekosystému a budete mať možnosť vybrať si rôzne formy a trajektórie vzdelávania.

K Vašim službám je moderná vzdelávacia infraštruktúra s prístupom k jedinečným informačným zdrojom. Študentom sa poskytujú rôzne príležitosti pre športovanie (bazény, telocvične, športoviská a tímy), ubytovanie (komfortné moderné izby pre 2-3 osoby), stravovanie (veľa kaviarní), kultúrne vyžitie a rekreačné aktivity.

2.                         Naučíme Vás nielen profesionálne zručnosti a kompetencie, ale aj to, ako úspešne rozvíjať svoju kariéru v rýchlom XXI. storočí.

Za nás hovoria absolventi rôznych ročníkov, medzi nimi sú predsedovia vlád, ministri financií (vrátane úradujúceho ministra financií A.G.Silujanova), federálni ministri, vedúci štátnych a akciových bánk, úspešní podnikatelia a vedúci medzinárodných spoločností. Všetci absolventi aktívne podporujú alma mater, usporadúvajú stretnutia, zdieľajú svoje skúsenosti ako stáli lektori alebo rečníci na fórach.

3.                         Ponoríte sa do prostredia vedeckých a vzdelávacích inovácií, základom ktorých je vysoká úroveň pedagogického zboru.

80% našich pedagógov (takmer 1500 ľudí) má vedecký titul - vrátane viac ako 300. doktorov vied. Charakteristickou črtou našich pedagógov  je ich konsaltingová a expertná činnosť v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, ktoré im umožňuje sprostredkovávať prenos poznatkov, orientovaných na prax.

 

Pre nás je dôležité, aby ste získali nielen jedinečné vedomosti,  ale aj mohli ich úspešne aplikovať v ďalšom  živote. Účasť na Medzinárodnej súťaži Finančnej univerzity pre mládež Vám poskytuje jedinečnú príležitosť. Víťazi súťaže dostanú právo bezplatne študovať na Finančnej univerzite a ocenení - s 50% zľavou.

Kto sa môže zúčastniť?

Pre účasť v Súťaži  na dobrovoľnom a bezplatnom základe pozývame zahraničných občanov a osoby bez štátnej príslušnosti, vrátane krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí sú poslucháčmi vzdelávacích programov základného a stredného všeobecného vzdelávania, tiež aj absolventov zahraničných vzdelávacích inštitúcií.

Smery súťaže

p.č.

Smer súťaže

Smer prípravy

 

 

 

 

1

 

 

 

Economics and information technology (Matematika, anglická alebo ruská verzia úlohy) Ruský jazyk

38.03.01 Ekonómia (všetky programy bakalára okrem „Medzinárodne financie“

38.03.02 Manažment

38.03.03 Personálne riadenie

38.03.04 Štátna a municipálna správa

38.03.05 Business-informatika

01.03.02 Aplikovaná matematika a informatika

09.03.03 Aplikovaná informatika

10.03.01 Informačná bezpečnosť

2

International economics

(Matematika, anglická alebo ruská verzia úlohy) Anglický jazyk

38.03.01 Ekonómia (bakalársky program „Medzinárodné financie“)

3

Humanitarian

(Dejiny (anglická alebo ruská verzia úlohy) Ruský jazyk

41.03.04 Politológia

43.03.02 Cestovný ruch

4

Social sciences

(Spoločenské vedy (anglická resp. ruská verzia) Ruský jazyk)

39.03.01 Sociológia

40.03.01 Jurisprudencia

42.03.01 Reklama a styk s verejnosťou

 

Materiály na prípravu: http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mks/Pages/podgotovka.aspx

Na Slovensku sa súťaž bude konať:

1) v Košiciach, 16. apríla 2018 (začiatok o 12.00 hod) v gymnáziu M.R. Štefánika  na adrese: Námestie L. Novomeského 4, 042 24, Košice. Vašu účasť potvrďte najneskôr do 12. apríla 2018 e-mailom: annanovgorodova2@gmail.com

s označením mena, priezviska, školy, mesta, čísla mobilného telefónu;

2) v Bratislave, 20. apríla 2018 (začiatok o 13.00 hod.), v Ruskom centre vedy a kultúry  na adrese: Fraňa Kráľa č. 2, 811 04 Bratislava. Vašu účasť potvrďte do 12. apríla 2018 e-mailom:dronskaya.tatiana@yandex.ru

s označením mena, priezviska, školy, mesta, čísla mobilného telefónu.

 


S úctou,
Veľvyslanectvo Ruskej federácie 
v Slovenskej republike
+421 2 544 14 436

ambasada.rus@gmail.com