Gymnázium

 

Navigácia

Projekty

Prebiehajúce projekty

Názov projektu

Doba trvania

Druh projektu

Organizácia

Poznaj svoje peniaze

 

----

Nadácia pre deti Slovenska, Citibanka

Road Safety and Mobility

 

celosvetový

Renault

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012 -

národný EÚ

MPC Bratislava

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2014 -

národný EÚ

MŠVVaŠ Bratislava