GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

 1. polrok

 Začiatok školského roka

   1. september 2017

 Začiatok školského vyučovania

   4. september 2017

 Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok školského roka

  20. november 2017

 Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

  25. január 2018

 Koniec školského vyučovania

  31. január 2018

 2. polrok

 Začiatok školského vyučovania

   1. február 2018

 Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka

  16. apríl 2018

 Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

    9. máj 2018 (maturanti)

  25. jún 2018

 Koniec školského vyučovania

  29. jún 2018

 Koniec školského roka

  31. august 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINY:

Prázdniny

Koniec vyučovania

pred prázdninami

Termín

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 Jesenné

  27. október 2017

  30. - 31. október 2017

  2. november 2017

 Vianočné

  22. december 2017

  23. december 2017 - 5. január 2018

  8. január 2018

 Polročné

    1. február 2018

    2. február 2018

  5. február 2018

 Jarné

  23. február 2018

  26. február 2018  - 2. marec 2018

  5. marec 2018

 Veľkonočné

  28. marec 2018

  29. marec 2018 - 3. apríl 2018

  4. apríl 2018

 Letné

  29 jún 2018

    2. júl 2018 - 31. august 2018

  3. september 2018