Gymnázium

 

Navigácia

Vyučovacie hodiny Konzultačné a triednické hodiny výchovného poradcu a triednych učiteľov

Konzultačné hodiny VÝCHOVNÉHO PORADCU v školskom roku 2018/2019

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

deň

čas

Mgr. Svetlana KOTOROVÁ

pondelok

12:45 – 13:30

piatok

12:00 – 12:45

 

 

 

 

 

 

Konzultačné a triednické hodiny TRIEDNYCH UČITEĽOV  v školskom roku 2018/2019

Trieda

Triedny učiteľ

Konzultačné hodiny

pre rodičov žiakov

Triednické hodiny

pre žiakov

deň

čas (od – do)

deň

čas (od – do)

PRÍMA

Mgr. Svetlana KOTOROVÁ

utorok

11:55 – 12:40

štvrtok

12:45 – 13:30

SEKUNDA

Mgr. Michal HLIVÁK

štvrtok

13:50 – 14:35

štvrtok

13:00 – 13:45

TERCIA

Mgr. Ľuboslava KUČMÁŠOVÁ

pondelok

10:40 – 11:25

utorok

13:50 – 14:35

KVARTA

PaedDr. Radmila BEĽANOVÁ

streda

10:40 – 11:25

utorok

13:50 – 14:35

KVINTA

RNDr. Ľuboslava MIŽÁKOVÁ

štvrtok

13:00 – 13:45

pondelok

13:45 – 14:30

SEXTA

Mgr. Anna Lesičková

streda

8:00  –  8:45

utorok

13:50 – 14:35

SEPTIMA

Mgr. Radoslava DEDINOVÁ

streda

11:55 – 12:40

piatok

13:50 – 14:35

OKTÁVA

Mgr. Zuzana RYNIKOVÁ

utorok

13:00 – 13:45

utorok

13:00 – 13:45

I.A

PaedDr. Zlatica CIBEREOVÁ

štvrtok

13:00 – 13:45

štvrtok

13:50 – 14:35

II.A

Mgr. Zuzana DANKANINOVÁ

pondelok

8:50 – 9:35

streda

13:50 – 14:35

III.A

PaedDr. Adriana PETROVÁ, PhD.

streda

10:40 – 11:25

piatok

13:50 – 14:35

IV.A

Mgr. Michal BODNÁR

pondelok

8:00 – 8:45

streda

14:35 – 15:10