Gymnázium

 

Navigácia

RADA ŠKOLY RADA RODIČOV ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA PREDMETOVÉ KOMISIE

Poradné orgány školy

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Zloženie v školskom roku 2018/2019:

 

P. č.

Meno a priezvisko žiaka

Funkcia

Zástupca žiakov triedy

1.

Valéria ROŠKOVÁ

predseda

II.A

2.

Liana PODOĽAKOVÁ

člen

SEKUNDA

3.

Kristína JANUSIKOVÁ

člen

TERCIA

4.

Benjamín ZOĽÁK

člen

KVARTA

5.

Daniela VASIĽOVÁ

člen

KVINTA

6.

Dominika MIRDOVÁ

člen

SEXTA

7.

Natália KOZÁKOVÁ

člen

SEPTIMA

8.

Michal HLIVÁK

člen

OKTÁVA

9.

Natália NEMCOVÁ

člen

I.A

10.

Viktória CIBEREOVÁ

člen

III.A

11.

Liana PASTIRIKOVÁ

člen

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajomník: Mgr. Michal Bodnár

Štatút žiackej školskej rady: Statut_ZSR.pdf