Gymnázium

 

Navigácia

Dokumenty školy

 

Hodnotiaca správa školy

Hodnotiaca_sprava_2017-2018.pdf

Školský vzdelávací program

 SkVP_2018-2019.pdf

Školský poriadok

 Skolsky_poriadok.pdf

 Dodatok_c._1_k_skolskemu_poriadku.pdf

Pracovný poriadok

 Pracovny_poriadok.pdf