Gymnázium

 

Navigácia

Prečo študovať na Gymnáziu v Sobranciach? Prihláška a zápisný lístok Termíny a kritériá prijímacích skúšok

Termíny a kritériá prijímacích skúšok

Termíny prijímacích skúšok:

13. 5. 2019 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16. 5. 2019 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

do 6. 6. 2019 riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v  druhom kole na nenaplnený počet miest

18. 6. 2019  - druhé kolo prijímacích skúšok

 

Kritéria pre uchádzačov na prijatie:

Kriteria_pre_4-rocne_studium.pdf

Kriteria_pre_8-rocne_studium.pdf