Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen"

 

Projektovi partneri:  Elżbieta Dziedzicka (Zostaviteľ projektu)

                             Anna Tomašurová (Zostaviteľ projektu)

                             Małgorzata Pańczyk (Realizátor projektu)

 

Je to už druhý spoločný  projekt  poľskej a slovenskej školy.

Stanovili sme tieto ciele projektu: Rozvíjať  u žiakov podnikateľské zručnosti, podporovať európske občianstvo, zlepšiť jazykové zručnosti v nemeckom jazyku, vzbudiť záujem žiakov o región projektových partnerov.

Realizácia projektu začala v septembri 2015 a skončila vo februári 2016. Obľúbenou aktivitou v úvode bola videokonferencia, aby sa žiaci mohli bližšie zoznámiť. V krátkych videách predstavili, samozrejme, svoju školu a mesto. Uskutočnilo sa interaktívne vyučovanie, kedy naši žiaci spoznávali Warmiňsko-mazurské vojvodstvo a mesto Olsztyn a naopak poľskí partneri Košický kraj a naše mesto Sobrance. Žiaci vyjadrovali svoje názory na prázdninové aktivity v dotazníku. Veľmi dobre si tiež  počínali ako autori blogov. Zhotovili tri webové stránky cestovných kancelárií (Sobrance, Michalovce, Košice). V nich ponúkali krásy a zaujímavosti svojho regiónu, zároveň spolupracovali s cestovkami projektových partnerov z poľského Olsztynu. V závere činnosti ukázali svoj projekt žiakom nášho gymnázia.

Všetky projektové aktivity obidvoch škôl možno nájsť na našom  spoločnom blogu. Práca v projekte opäť ukázala, akí aktívni vedia byť žiaci, ako vedia spolupracovať, a tak sa pripravovať na svoje budúce projekty v povolaní.

Link projektu:  https://twinspace.etwinning.net/9783/home

Naše ocenenia: Národný certifikát kvality

                           Európsky certifikát kvality

Projekt sa uchádzal o ocenenie Európska značka pre jazyky  a bol zaradený medzi 6 najlepších slovenských  projektov v tejto súťaži .