Gymnázium

 

Navigácia

Výchovný poradca

Ponuka slovenských vysokých škôl

moznost_sudia_na_JLF_UK_v_Martine(2).doc

file.pdf

 

Vážená pani riaditeľka, važený pán riaditeľ,
 
V nedávnej dobe ste obdržali list od Splnomocnenca Vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov s informáciou o možnosti študovať špeciálny modul s problematikouprojektového manažmentu pre NRO v rámci bakalárskeho študijného programu v odbore priestorové plánovanie, ktorý je zameraný na prípravu odborníkov v oblasti územného, strategického socio - ekonomického a krajinného plánovania, ktoré sú jadrom manažmentu regionálneho rozvoja.
V rámci tohto študijného programu sa vytvorila možnosť špecifického zamerania študentov aj z Vášho okresu pre potreby podpory regionálneho rozvoja v ňom s možnosťou už počas štúdia pomôcť vlastnému okresu svojou kreatívnou projektovou prácou.
 
Preto si Vás dovoľujeme poprosiť o propagáciu možností štúdia v tomto študijnom programe ponúkanom Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave medzi študentmi na Vašej strednej škole, a to formou zverejnenia prezentácie o štúdijných programoch.

PREZENTÁCIA S INFORMÁCIAMI O ŠTÚDIU NA STIAHNUTIE JE TU

S pozdravom
 
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.
vedecko-výskumný tajomník 
Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
+421 918 669 022
silvia.ondrejickova@stuba.sk
www.um.stuba.sk

 

Dobrý deň, 

radi by sme poďakovali za záujem o účasť na dvojvýstave Kam na vysokú 2018 / Kam po strednej 2018, ktorý registrujeme od zástupcov stredných škôl.

Veríme, že toto podujatie pomôže Vašim študentom pri ich rozhodovaní o ďalšom smerovaní po ukončení štúdia na strednej škole.

V prílohe Vám posielame program podujatia.

Po príchode na výstavu sa, prosím, zastavte pri informačnom stánku. Pre výchovných poradcov sme pripravili užitočné materiály, ktoré poskytli vysoké školy a zamestnávatelia zúčastnení na výstave.

Súčasťou materiálov bude aj brožúra s praktickými informáciami o vysokých školách a zamestnávateľoch.

Chceli by sme Vás tiež poprosiť, aby ste nám dali vedieť svoju účasť a približný počet študentov, s ktorými na výstavu prídete.
 

  • v Košiciach          ...8.2.2018  od 9:00 - 14:00 hod. v hoteli Centrum (Južná trieda 2/A)


Tešíme sa na Vás a Vašich študentov.

V prípade akýchkoľvek otázok k podujatiu alebo programu nás, prosím, kontaktujte.

Želáme pekný deň,

Igor Holéczy 
+421 908 727 266
info@nakac.sk

Národné kariérne centrum
www.nakac.sk


Sprievodny_list_-_2018_-_email.pdf

Brozura_-_2018(1).pdf