Gymnázium

 

Navigácia

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Marián MIŽÁK

Zástupkyňa riaditeľa školy: PhDr. Mária HVIŽĎÁKOVÁ

Telefonický kontakt: +421-56/652 24 64