Gymnázium

 

Navigácia

Projekty

Uskutočnené projekty

Názov projektu

Doba trvania

Druh projektu

Organizácia

COMENIUS – Školské partnerstvá

2007 - 2010

investičný EÚ

SAAIC Bratislava

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ

2009 - 2013

národný EÚ

ÚIPŠ Bratislava

Modernizácia pedagogického procesu

2010 - 2014

národný EÚ

ÚIPŠ Bratislava

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ             s využitím elektronického testovania 2013 - 2015 národný EÚ NÚCEM Bratislava
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie              pre všeobecno-vzdelávacie predmety   2013 - 2015 národný EÚ ÚIPŠ Bratislava