Gymnázium

 

Navigácia

Všeobecné informácie Prihláška na maturitnú skúšku Termíny MS 2019 Harmonogram maturitných skúšok

Termíny MS 2019

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

slovenský jazyk a literatúra

12. marec 2019

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

13. marec 2019

matematika

14. marec 2019

náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky

9. – 12. apríl 2019

opravný termín  EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky

pre školský rok 2017/2018

4. – 7. september 2018

Interná časť (IČ) maturitnej skúšky

od  20. mája 2019  do 7. júna 2019