Gymnázium

 

Navigácia

RADA ŠKOLY RADA RODIČOV ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Poradné orgány školy

RADA ŠKOLY

Zloženie rady školy pre obdobie rokov 2016 - 2020  - školský rok 2017/2018:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca

1.

  Ing. Ján Sklár

predseda

 rodičov žiakov školy

2.

  Ing. Emília Szilagyová

člen

zriaďovateľa (KSK) 

3.

  Mgr. Ružena Hospodárová

člen

zriaďovateľa (KSK) 

4.

  Ing. Štefan Staško

člen

poslancov zastupiteľstva KSK

5.

  MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

člen

          poslancov zastupiteľstva KSK

6.

  Ing. Mgr. Monika Vargová

člen

pedagogických pracovníkov školy

7.

  Anna Tušiková

člen

nepedagogických pracovníkov školy

8.

  Bc. Martin Hrunka člen

rodičov žiakov školy

9.

  PaedDr. Adela Hadvabová

člen

rodičov žiakov školy

10.

  PaedDr. Adriana Petrová, PhD.       

člen

pedagogických pracovníkov školy

11.

  Kristína Pašková

člen

žiakov školy