Gymnázium

 

Navigácia

Organizácia školského roka

2018/2019:

1. polrok

Začiatok školského roka

1. september 2018

Začiatok školského vyučovania

3. september 2018

Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok školského roka

19. november 2018

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

25. január 2019

Koniec školského vyučovania

31. január 2019

2. polrok

Začiatok školského vyučovania

4. február 2019

Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka

15. apríl 2019

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

  7. máj 2019 (maturanti)

24. jún 2019

Koniec školského vyučovania

28. jún 2019

Koniec školského roka

31. august 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny:

Prázdniny

Koniec vyučovania

pred prázdninami

Termín

Začiatok vyučovania

po prázdninách

Jesenné

30. október 2018

31. október 2018 - 2. november 2018

5. november 2018

Vianočné

21. december 2018

23. december 2018 - 7. január 2019

8. január 2019

Polročné

31. január 2019

1. február 2019

4. február 2019

Jarné

15. február 2019

18. február 2019 - 22. február 2019

25. február 2019

Veľkonočné

17. apríl 2019

18. apríl 2019 - 23. apríl 2019

24. apríl 2019

Letné

28. jún 2019

1. júl 2019 - 31. august 2019

2. september 2019