Gymnázium

 

Navigácia

KA101 - Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania KA229 - Preserve and share folk traditions

ERASMUS+

KA229 - Preserve and share folk traditions

Hlavným cieľom tohto projektu je naučiť sa a propagovať kultúru a tradície zúčastnených krajín  a zároveň zlepšiť jazykové, digitálne a socíálne kompetencie jednotlivých účastníkov projektu a ich škôl. Zapojením sa do projektu sa žiaci identifikujú s vlastnými tradíciami a podelia sa o ne s partnerskými školami v Poľsku a Taliansku.