Gymnázium

 

Navigácia

Vyučovacie hodiny Konzultačné a triednické hodiny výchovného poradcu a triednych učiteľov

Vyučovacie hodiny

Riadne vyučovanie:

Vyučovacia hodina

Vyučovací čas

0. hodina

  7.00 -   7.45 hod.

1. hodina

  8.00 -   8.45 hod.

2. hodina

  8.50 -   9.35 hod.

3. hodina

  9.45 - 10.30 hod.

4. hodina

10.40 - 11.25 hod.

         Obedňajšia prestávka           (30 minút)

11.25 – 11.55 hod.

5. hodina

11.55 - 12.40 hod.

        Obedňajšia prestávka             (20 minút)

12.40 - 13.00 hod.

6. hodina

13.00 - 13.45 hod.

7. hodina

13.50 - 14.35 hod.

8. hodina

14.40 - 15.25 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrátené vyučovanie:

Vyučovacia hodina

Vyučovací čas

1. hodina

 8.00 -   8.30 hod.

2. hodina

 8.35 -   9.05 hod.

3. hodina

 9.10 -   9.40 hod.

4. hodina

 9.50 - 10.20 hod.

5. hodina

10.25 - 10.55 hod.

6. hodina

11.00 - 11.30 hod.

Obedňajšia prestávka