Gymnázium

 

Navigácia

eTwinning Projekt "Reklamné kampane našich regiónov - Werbekampagnen von unseren Regionen" Projekt "Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu - Helfen, ohne zu fragen wem" Projekt "Festival kultúr - Das Festival der Kulturen" Projekt Pomaly, ale bezpečne – Langsam, aber sicher Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

eTwinning

Unterschiede machen uns schön - Rozdiely nás robia peknými

Národný certifikát kvality za projekt v nemeckom jazyku pre žiakov sexty a II.A

Projekt v nemeckom jazyku pod názvom Unterschiede machen uns schön /Rozdiely nás robia peknými/ vznikol z iniciatívy učiteľa TFG v Düsseldorfe, ktorý vyzval na spoluprácu pedagógov a žiakov z viacerých krajín v oblasti kultúry, zvykov, sviatkov a bližšieho spoznávania sa. Na základe výmeny informácií mal vzniknúť dialóg medzi participujúcimi účastníkmi. Cieľom projektu  bolo hľadanie rozdielov a spoločných znakov pri oslavovaní sviatkov /od januára 2018 do júna 2018/ v jednotlivých krajinách. Zvyky, tradície a spôsob života /spoločenského a školského/ mohli žiaci spoznávať aj pomocou četu medzi partnerskými školami. Jednou z priorít projektu bolo zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom jazyku a využívanie nových Web 2.0 nástrojov, ktoré obohatia vyučovací proces. Do práce v projekte boli v šk. roku 2017/2018 zapojení žiaci kvinty a 1. ročníka.  Jednotlivé žiacke výstupy sú prezentované na stránke projektu. Projekt nebol zatiaľ uzavretý, je vo fáze finalizovania.

Žiaci pracovali pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka v oboch triedach (PaedDr. Radmily Beľanovej a Mgr. Anny Lesičkovej). Veríme, že po počiatočnom oboznamovaní sa s prácou v prostredí Twinspace a vo virtuálnych triedach budú žiaci aj v ďalšom štúdiu pokračovať v nadväzovaní kontaktov so žiakmi z iných krajín, aby zlepšovali svoje jazykové zručnosti.

Teší nás, že NSS v Žiline ocenila prácu žiakov a prácu pedagógov, ktorí sa do projektu zapojili.