Gymnázium

 

Navigácia

rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016

VO, zmluvy, faktúry, objednávky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Oznam -14.10.2016

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance ponúka na krátkodobý nájom priestory (1 m2) vo vestibule školy na umiestnenie a prevádzku predajného automatu na krabičkové mlieko (200-250 ml) a mliečne výrobky v rámci programu Školský mliečny program.

Záujem nahlásiť do 5 pracovných dní od zverejnenia oznamu, t. j. do 21.10.2016.

Kontakt: 056/652 24 64, 056/652 10 20

ZMLUVY:

Zmluva čislo Zmluvná strana Predmet zmluvy Celková hodnota v EUR Dátum zverejnenia Spisové číslo
1/2016 M.Cup. Bratislava

Zmluva o dielo- Multifunkčné ihrisko

zmluva-o-dielo-c.-12016.pdf

44.760,00 3.5.2016 127/2016
dodatok č.4 k zmluve č. SK _ 905675 Slovakia Energy Bratislava

Zmena ceny za silovú elektrinu

dodatok_za_silovu_el..pdf

  25.05.2016  
dodatok č. 3 k zmluve č. Sk_S0012234 Slovakia Energy Bratislava

Odber zemného plynu /komodita/

dodatok_plyn.pdf

  25.05.2016  
Dodatok č. 1k zmluve č. 3 a č. 4 DMJ Market Vranov n/Topľou

Zmena vstupných nákupných cien vybraných komodít

Dodatok_1_DMJ.pdf

 

  02.09.2016  
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2016 

M.A.D.D.

Fruit Sobrance

Zmena ceny  vplyvom sezónnosti

MADD_c1.pdf

  09.09.2016  
23/2016

SOŠOaS

Námestie slobody 12

Sobrance 

Zmluva o nájme nebytového priestoru č.20/2016

Zmluva_o_prenajme.pdf

  21.09.2016  
  Matúš Hujdič Krásnovce90

Zmluva o odoberaní VŽP

Zmluva_o_odoberani_VZP.pdf

100,00 26.09.2016  
301/2016 Rajo, Studena 35 82355 Bratislava

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov 

RAJO-zmluva.pdf

  24.10.2016  
  Základná škola, Komenského 6, Sobrance 

Nájom telocvične

Zmluva_o_najme.docx

  28.10.2016  
  Lindstrom, Trnava 

Servisný prenájom rohože

Servisny_poplatok_-_rohoz.docx

  12.12.2016  

 

FAKTÚRY:

Číslo fakt. Var. symbol Dodávateľ Mena: €  
3/2016 2611001161 Slovakia Energy Bratislava 477,37 Nedoplatok elektriny
4/2016 3016902341 Doxx Žilina 653,52 Stravné lístky
5/2016        572015 SOŠ OaS Sobrance 250,00 Nájom telocvične
1/2016    80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
2/2016   9803082715 ORPZ Michalovce   13,31 Signalizácia
6/2016 6781040170 T Com Bratislava   29,57 Platby za telefón
7/2016 9781040177 T Com Bratislava   14,75 Platby za telefón
8/2016 2611004855 Slovakia Energy Bratislava                       5,13 Nedoplatok elektrina
9/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Platby za plyn ŠJ
10/2016     2120697064  VVS Michalovce 336,13 Vodné, stočné
11/2016        215639 Voda-kovo Sobrance     5,92 Údržbársky materiál
292/2015       1992015 Technické služby Sobrance    71,76 Prenájom kontajnera
14/2016             0302 AV Michalovce    35,00 Školenie
16/2016              13152605 TransData Bratislava     12,00 ČK ITIC s čipom
15/2016 154206 CKM Bratislava      77,00 Členské ISIC
17/2016 16004 Ferama Veľké Kapušany 35465,68 Oprava priestorov Gymnázia
18/2016 160005 Relut Sobrance 296,69 Prevádzkový materiál
19/2016 1162201535 Ševt B. Bystrica 26,40 Tlačiva
20/2016 2120801935 VVS Košice 279,80 Vodné, stočné
21/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Poplatky mobil
22/2016 18160038 Veolia Košice 2075,66 Energetická služba
23/2016 160042 Briston Sládkovičovo 72,00 Čistiaci materiál
24/2016 21600803 Raabe Bratislava 42,55 Publikácia
25/2016 2611013527 Slovakia Energy Bratislava 21,81 Preplatok elektrina
26/2016 255290099 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
27/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Plyn ŠJ
28/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 947,00 Elektrina Gymnázium
29/2016 9803082715 ORPZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
30/2016 80581602 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
31/2016 102016 SOŠ OaS Sobrance 240,00 Prenájom telocvične
32/2016 8160098 Chemosvit Svit 5490,54 Lyžiarsky výcvík
33/2016 205116 Junior-šport Batizovce 705,00 Prenájom lyžiarskej výstroje
34/2016 6781956738 T Com Bratislava 11,74 Telefónne služby
35/2016 0781956734 T Com Bratislava 19,79 Telefónne služby
36/2016 201600048 Toner Comp Michalovce 240,00 Tonery
37/2016 2016015 Demjan Bus Ubľa 840,00 Preprava žiakov
38/2016 162016 SOŠ OaS Sobrance 240,00 Prenájom telocvične
39/2016 2611029534 Slovakia Energy Bratislava 171,50 Preplatok elektrina
40/2016 2611029535 Slovakia energy Bratislava 18,83 Preplatok elektrina
41/2016 0172016 HK Dukla Michalovce 75,00 Prenájom ľadovej plochy
42/2016 3782878715 TCom Bratislava 17,82 Telefonické služby
43/2016 5782878720 T Com Bratislava 11,51 Telefonické služby
44/2016 2380208819 Lyreco Bratislava 226,48 Čistiaci materiál 
45/2016 18160193 Veolia Košice 2075,66 Energetická služba
46/2016 2120901706 VVS Michalovce 241,31 Vodné, stočné
47/2016 9160000132 ASC Bratislava 195,00     Aktualizácia programu
48/2016 18160117 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
49/2016 5516002952 Office Depot Bratislava 193,92 Prevádzkový materiál 
50/2016 255290099 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbách elektrina ŠJ
51/2016 256017961 Slovakia Energy Bratislava 106,00     Dohoda o platbách plyn ŠJ
52/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
53/2016 1604427 AD REM Bratislava 972,90 Učebnice AJ
54/2016 161187 Asociácia správcov registratúry Nováky 39,00 Školenie
55/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Poplatok mobil
56/2016 2016018 Demjan Bus Ubľa 180,00 Preprava žiakov
8023/2016 530600004 Pekáreň Ilas Snina 18,90 Ryža
8024/2016 160493 M.A.D.D. Michalovce 313,90 Ovocie, zelenina
8025/2016 160538 M.A.D.D. Michalovce  126,59 Ovocie, zelenina
8027/2016 530603792 Inmedia Zvolen 78,56 Mliečne výrobky
8028/2016 530603877 Inmedia Zvolen 117,60 Rybie filé
8029/2016 160626 M.A.D.D. Michalovce 129,16 Ovocie, zelenina
8030/2016 530604149 Inmedia Zvolen 131,56 Mliečne výrobky
8031/2016 1641247 DMJ Vranov nad Topľou 749,77 Potraviny
8032/2016 160678 M.A.D.D. Michalovce 81,79 Ovocie, zelenina
8033/2016 8016201319 Pod. pekárne Humenné 79,35 Chlieb tmavy
8034/2016 1610851 DMJ Vranov nad Topľou 864,17 Rôzne potraviny
8035/2016 530604892 Inmedia Zvolen 96,16 Mliečne výrobky
8036/2016 160830 M.A.D.D. Sobrance 213,49 Ovocie, zelenina
8037/2016 160856 M.A.D.D. Michalovce 76,06 Ovocie, zelenina
8038/2016 530605556 Inmedia Zvolen 289,29 Mliečne výrobky
8039/2016 1611123 DMJ Vranov nad Topľou 57,26 Rôzny tovar
8040/2016 1641621 DMJ Vranov nad Topľou 878,04 Rôzny tovar
8041/2016 8016201658 Pod. pekárne Humenné 32,67 Chlieb tmavy
8042/2016 160981 M.A.D.D. Michalovce 191,11 Ovocie, zelenina
8043/2016 530606171 Inmedia Zvolen 2,82 Špenát
8044/2016 530606081 Inmedia Zvolen 159,28 Mliečne výrobky
8045/2016 161030 M.A.D.D. Michalovce 92,27 Ovocie, zelenina
8046/2016 530606598 Inmedia Zvolen 82,34 Mliečne výrobky
8047/2016 161123 M.A.D.D. Michalovce 264,77 Ovocie, zelenina
8048/2016 530607152 Inmedia Zvolen 110,27 Mliečne výrobky
8049/2016 530607103 Inmedia Zvolen 18,36 Mraz. brokolica
8050/2016 161159 M.A.D.D. Michalove 90,89 Ovocie, zelenina
8051/2016 160100773 Unigue Šamorin 331,99 Rôzne potraviny
8053/2016 530607508 Inmedia Zvolen 20,66 Vajcia
8052/2016 530607532 Inmedia Zvolen 103,68 Rybie filé
8054/2016 8016201987 Pod. pekárne Humenné 14,85 Chlieb tmavy
8055/2016 161256 M.A.D.D. Michalovce 98,18 Ovocie, zelenina
8056/2016 530607929 Inmedia Zvolen 86,01 Mliečne výrobky
8057/2016 1642077 DMJ Vranov nad Topľou 922,59 Rôzny tovar
8058/2016 8016202234 Pod. pekárne Humenné 29,70 Chlieb tmavy
8059/2016 530608273 Inmedia Zvolen 42,12 Mlieko, smotana
8060/2016 1611500 DMJ Vranov nad Topľou 499,98 Rôzny tovar
8061/2016 161317 M.A.D.D Michalovce 325,32 Ovocie, zelenina
8062/2016 530608408 Inmedia Zvolen 29,30 Mlieko
8063/2016 161410 M.A.D.D. Michalove 189,46 Ovocie, zelenina
8064/2016 161480 M.A.D.D. Michalovce 314,06 Ovocie, zelenina
8065/2016 8016202483 Pod. pekárne Humenné 21,45 Chlieb,žemle
8066/2016 530609063 Inmedia Zvolen 140,34 Mliečne výrobky
8067/2016 161506 M.A.D.D Michalovce 55,08 Ovocie, zelenina
8068/2016 1642460 DMJ Vranov n/Topľou 672,06 Hov.a brav. mäso
8069/2016  1611771 DMJ Market Vranov n/Topľou 381,83 Potraviny
8070/2016 8016202626 Podv. pekárne Humenné 14,85 Chlieb tmavy
8071/2016 530609247 Inmedia Zvolen 47,04 Jogurt
8072/2016 530609430 Inmedia Zvolen 4,24 ŠPenát
8073/2016 530609440 Inmedia Zvolen 41,52 Mliečné výrobky
8074/2016 161617 M.A.D.D. Sobrance 165,71 Ovocie, zelenina
8075/2016 161668 M.A.D.D Michalovce 200,47 Ovocie, zelenina
8076/2016 530610225 Inmedia Zvolen 59,73 Mliečne výrobky + vajcia
8077/2016 530610342 Inmedia Zvolen 146,98 Sirup Agro Fruit
8078/2016 530610329 Inmedia Zvolen 196,56 Mrazené ryby
8079/2016 161758 MA.D.D Michalovce 107,98 Ovocie, zelenina
8080/2016 530610720 Inmedia Zvolen 158,26 Mliečne výrobky + vajcia
8081/2016 1642929 DMJ Market Vranov n/Topľou 1032,69 Potraviny
8082/2016 1612155 DMJ Market Vranov n/Topľou 740,22 Potraviny
8083/2016 530610800 Inmedia Zvolen 98,13 Mrazená dreň
8084/2016 161802 M.A.D.D Michalovce 176,36 Ovocie, zelenina
8085/2016 8016203217 Podv. pekárne Humenné 23,90 Žemle
8086/2016 8016203346 Podv. pekárne Humenné 34,65 Chlieb tmavý
8087/2016 160101442 J&B Unique Šamorín 245,51 Potraviny
8088/2016 530611000 Inmedia Zvolen 53,72 Mliečne výrobky
8089/2016 530611384 Inmedia Zvolen 51,19 Tvaroh
8090/2016 530611305 Inmedia Zvolen 12,24 Brokolica mrazená
8091/2016 161937 M.A.D.D. Michalovce 206,10 Ovocie, zelenina
8092/2016 530611631 Inmedia Zvolen 90,75 Mliečne výrobky + vajcia
8093/2016 161926 M.A.D.D Michalove 210,47 Ovocie, zelenina
8094/2016 530612020 Inmedia Zvolen 105,40 Mliečne výrobky
8095/2016 8016203716 Podv. pekárne Humenné 29,70 Chlieb tmavy
8096/2016 162070 M.A.D.D Zvolen 55,19 Ovocie, zelenina
8097/2016 530612519 Inmedia Zvolen  111,05 Mliečne výrobky
8098/2016 162103 M.A.D.D. Michalovce 207,49 Ovocie, zelenina
8099/2016 530612909 Inmedia Zvolen 105,06 Mliečne výrobky
57/2016 0783803641 TCom Bratislava 19,38 Telefonické služby
58/2016 2783803649 T Com Bratislava 11,72 Telefonické služby
59/2016 2121009057 VVS Michalovce 323,52 Vodné, stočné
60/2016 2380212476 Lyreco Bratislava 19,73 Vonné sitko
61/2016 212016 SOŠ OaS Sobrance 310,00 Nájom telocvične
62/2016 0302016 HK Dukla Michalovce 75,00 Prenájom telocvične
63/2016 5342670238 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
64/2016 3016911260 Doxx Žilina 653,52 Stravné lístky
65/2016 02022016 E - Aukcie Bratislava 600,00 Súťaž
66/2016 77161757 Chrand Hotel Pribylina 159,40 Ubytovanie /školenie/
67/2016 1604000508 Soft-GL Košice 39,24 Program ŠJ
68/2016 5516004462 Office Depot Bratislava 84,74 Kanc. potreby
69/2016 1241600048 Megabooks Sk Bratislava 30,40 Knihy AJ
8100/2016 8016203970 Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenne 14,85 Chlieb
8101/2016 530600013 Pekáreň Ilas Snina 18,55 Chlieb tmavý
8102/2016 1612417 DMJ Market Vranov nad Topľou 103,60 Rôzne potraviny
8103/2016 1643384 DMJ Market Vranov nad Topľou 1037,68 Rôzne potraviny
8104/2016 530612974 Inmedia Zvolen 149,59 Vajcia, sirup, maslo
8105/2016 530612985 Inmedia Zvolen 98,13 Mrazená dreň
8106/2016 530613448 Inmedia Zvolen 86,82 Mliečne výrobky
8107/2016 162276 M.A.D.D. Fruit Sobrance 191,95 Ovocie, zelenina
8108/2016 530613881 Inmedia Zvolen 28,51 Mlieko, smotana
8109/2016 530613927 Inmedia Zvolen 10,40 Mrazená zelenina
8110/2016 162223 M.A.D.D. Frujt Sobrance 233,64 Ovocie, zelenina
8111/2016 162385 M.A.D.D Frujt Sobrance 32,16 Zelenina
8112/2016 530614355 Inmedia Zvolen 133,39 Mliečne výrobky
8113/2016 530614665 Inmedia Zvolen 83,73 Mliečne výrobky
8114/2016 162428 M.A.D.D. Frujt Sobrance 81,05 Ovocie, zelenina
8115/2016 8016204216 Podvihorlatské pekárne Humenné 27,72 Chlieb tmavý
8116/2016 1612768 DMJ Market Vranov n/Topľou 497,83 Rôzne potraviny
8117/2016 1643867 DMJ Market Vranov n/Topľou 888,73 Rôzne potraviny
8118/2016 530614986 Inmedia Zvolen 32,94 Zelenina 
8119/2016 530614989 Inmedia Zvolen 52,06 Syr 45 %
8120/2016 530615363 Inmedia Zvolen 90,59 Mliečne výrobky
8121/2016 162570 M.A.D.D Frujt Michalovce 210,64 Ovocie, zelenina
8122/2016 160101842 J&B Unique Šamorín 243,06 Rôzne potraviny
8123/2016 8016204459 Pod. pekárne Humenné 59,62 Vianočka
8124/2016 162570 M.A.D.D Frujt Michalovce 133,02 Ovocie, zelenina
8126/2016 530616139 Inmedia Zvolen 68,70 Mlieko, vajcia
8127/2016 8016204699 Pod. pekárne Humenné 46,21 Pekárenské výrobky Humenné
8128/2016 530616505 Inmedia Zvolen 82,94 Puding
8125/2016 162680 M.A.D.D. Frujt Sobrance 154,50 Ovocie,zelenina
    70/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Platby za elektrinu
    71/2016 256017961 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Platby za plyn 
    72/2016 00151866 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
    73/2016 201600141 Toner Comp Michalovce     76,20  Sharp AR-202 LT
    74/2016 121600874 Datalan Bratislava 25,20 Prenájom zariadení
    75/2016 80581604 Lekos, Sobrance  112,80 Prenájom tel. linky
    76/2016 201600149 Toner Comp Michalovce 32,00 A HP CE 285A
    77/2016 9000924368 Slovenská pošta Bratislava 86,40 Poštové poukážky
    78/2016 2016039 Koros Sobrance 36,00 Plašť biely
    79/2016 1162202813 Ševt Michalovce 58,13 Tlačiva
    80/2016 1604000668 SOFT-FL Košice 20,00 Odborný seminár
    81/2016 160100438 Cora Košice 1678,80 Vzduchotechnika
    82/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 974,00 Spotreba elektriny
    83/2016 2611043655 Slovakia Energy Bratislava 11,52 Nedoplatok elektrina
              84/2016 18160278 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
 85/2016 5346981431 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
           86/2016 160013 Relut Sobrance 172,68 Prevádzkový materiál
87/2016 262016 SOUP OaS Sobrance 330,00 Nájom telocvíčne
      88/2016 2121112468 VVS a.s. Michalovce 315,05 Vodné, stočné
89/2016 1/2016 Kvety-Darčeky Sobrance 50,00 Veniec
90/2016 18160359 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
91/2016 160043 Farby-laky Sobrance 151,28 Mal. a hyg. materiál
92/2016 1784731302 T Com Michalovce 21,37 Telefonické služby
93/2016 6784731307 T Com Michalovce 11,86 Telefonické služby
      94/2016 5516006204 Office Depot Bratislava 83,62 Kanelárske potreby
95/2016 16038 M. Cup Bratislava 44760,00 Výstavba multifunkčného ihriska
96/2016 20160114 Abal Sobrance 117,56 Kancelárske potreby
97/2016 2611052217 Slovakia Energy Bratislava 286,38 Spotreba elektriny
98/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
99/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbach elektrina ŠJ
100/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbach plyn ŠJ
101/2016 2611057462 Slovakia Energy Bratislava 701,47 Preplatok elektrina
102/2016 216172 Voda-Kovo Sobrance  13,22 Udržbársky materiál
103/2016 2611057461 Slovakia Energy Bratislava 63,68 Spotreba elektriny
104/2016 80581605 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
105/2016 200108586 Slovakia Energy Sobrance 296,00 Dohoda o platbách
        106/2016 42180516 Ipeko Zvolen 40,00 Poplatok za seminár
107/2016 5616000381 Office Depot Zvolen 5,62 Dobropis kanc. potreby
108/2016 2016113 Vladislav Kniha ml. Huncovce 60,00 Ventil /ŠJ/
109/2016 2121217129 VVS Michalovce 281,09 Vodné, stočné
110/2016 5351307709 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
111/2016 1616105961 Carmea computer systéms Prešov 61,30 Nákup tonerov
112/2016 181605505 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 6/2016
113/2016 19262016 Mesto Sobrance 1624,60 Miestny poplatok za komunálny odpad
114/2016 4785659514 T Com Michalovce 21,00 Telefonické služby
115/2016 3785659522 T Com Michalovce 11,84 Telefonické služby
116/2016 2611066848 Slovakia Energy Bratislava 46,32 Preplatok elektrina
117/2016 2611066849 Slovakia Energy Bratislava 43,34 Nedoplatok elektrina
8126/2016 530616139 Inmedia Zvolen 68,40 Vajcia, mlieko
8127/2016 8016204699 Podvih. pekárne Humenné 46,21 Chlieb, žemle
8128/2016 530616505 Inmedia Zvolen 82,94 Puding
8129/2016 162735 M.A.D.D Michalovce 166,19 Ovocie, zelenina
8130/2016 162829 M.A.D.D Michalovce 160,78 Ovocie, zelenina
8131/2016 1644489 DMJ Vranov nad Topľou 1130,42 Rôzne potraviny
8132/2016 1613275 DMJ Vranov nad Topľou 315,49 Rôzne potraviny
8133/2016 530600018 Pekáreň Ilas Snina 12,28 Slanina oravská
8134/2016 8016204955 Podv. pekárne Humenné 34,67 Chlieb
8135/2016 530616930 Inmedia Zvolen  98,13 Mrazená dreň
8136/2016 530617018 Inmedia Zvolen 158,49 Vajcia, sirup, mlieko
8137/2016 162904 M.A.D.D Michalovce 55,08 Ovocie, zelenina
8138/2016 530617259 Inmedia Zvolen 29,38 Sirup Agro
8139/2016 8016205173 Pod. pekárne Humenné 24,72 Chlieb
8140/2016 530617500 Inmedia Humenné 112,32 Ryby, Hoky
8141/2016 163006 M.A.D.D Fruit Michalovce 13,12 Ovocie, zelenina
8142/2016 530617826 Inmedia Zvolen 7,06 Špenát
8143/2016 530617846 Inmedia Zvolen 88,83 Mlieko
8144/2016 163056 M.A.D.D Michalovce 303,97 Ovocie, zelenina
8145/2016 530618188 Inmedia Zvolen 89,95 Mlieko, vajcia
8146/2016 1613564 DMJ Vranov n/Topľou 312,08 Rôzny tovar
8147/2016 1645006 DMJ Vranov n/Topľou 845,48 Rôzny tovar
8148/2016 8016205322 Pod. pekárne Humenné 41,76 Chlieb, pečivo 
8149/2016 530618690 Inmedia Zvolen 30,72 Tvaroh
8150/2016 163224 M.A.D.D  Michalovce 110,89 Ovocie, zelenina
8151/2016 163154 M.A.D.D Michalovce 133,82 Ovocie, zelenina
8152/2016 530618957 Inmedia Zvolen 105,89 Mliečne výrobky
8153/2016 163319 M.A.D.D Sobrance  172,49 Ovocie, zelenina
8154/2016 163376 M.A.D.D Sobrance 76,49 Ovocie, zelenina
8155/2016 530619481 Inmedia Zvolen 23,62 Mlieko + smotana
8156/2016 163469 M.A.D.D Michalovce 129,07 Ovocie, zelenina
8157/2016 8016205676 Pod.pekáreň Humenné 43,67 Chlieb, pečivo
8158/2016 1645419 DMJ Vranov n/Topľou 773,58 Potraviny
8159/2016 163520 M.A.D.D Michalovce 37,08 Ovocie, zelenina
8160/2016 8016205926 Pod. pekárne Humenné 17,38 Chlieb, pečivo
8161/2016 8016206162 Pod. pekárne Humenné 17,82 Chlieb tmavy
118/2016 1162206427 Ševt B. Bystrica 84,88 Tlačiva
119/2016 20160097 Elektroservis Michalovce 145,48 Oprava kotla ŠJ
120/2016 1162205772 Ševt Bratislava 42,00 Tlačiva
121/2016 201600246 TonerComp Michalovce 29,00 Toner
122/2016 216284 Martin Kuzma Sobrance 14,63 Udržbársky materiál
123/2016 2121322044 VVS Michalovce 291,43 Vodné, stočné
124/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava   302,00 Dohoda o platbách elektrina
125/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách plyn ŠJ
126/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava  325,00 Elektrina ŠJ
127/2016 9803082715 KRPZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
128/2016 46782532 Veolia Bratislava 2714,03 Vyúčtovanie ročnej odmeny
129/2016 35763469 T Com Michalovce 19,25 Telefonické služby
130/2016 35763469 T Com Michalovce 11,76 Telefonické služby
131/2016 5355655355 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
132/2016 36172332 Lekos Sobrance 112,80 Ochrana objektov
133/2016 1630555 DMJ Market Vranov n/Topľou 10,54 Pohostenie pri ukončení školského roka
134/2016 2016061 Demjan Bus Ubľa 70,00 Preprava osôb
135/2016 18160590 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
136/2016 2611077954 Slovakia Energy Bratislava 24,74 Nedoplatok elektriny
137/2016 9160002269 ASC Bratislava 189,00 Upgrade SŠ z 2016 na 2017
138/2016 662016 Technicke služby 71,76 Prenájom kontajnera
139/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
140/2016 7200463335 Slovakia Energy Bratislava  106,00 Dohoda o platbach plyn /ŠJ/
141/2016 9803082715 KRPZ Košice 13,31 Ochrana objektov
142/2016 80581607 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
143/2016 2611084182 Slovakia Energy Bratislava 62,54 Elektrina preplatok
144/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 311,00 Dohoda o platbách
145/2016 1645418 DMJ Market Vranov n/Topľou 108,75 Pohostenie pri ukončení šk. roka
146/2016 1613850 DMJ Market Vranov n/Topľou 61,78 Pohostenie pri ukončení šk. roka
147/2016 163518 M.A.D.D. Fruit Sobrance 20,40 Ovocie, zelenina
148/2016 1630555 DMJ Market Vranov n/Topľou 10,54 Drevené brikety
149/2016 5360009763 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
150/2016 2121426069 VVS Michalovce 134,96 Vodné, stočné
151/2016 46782532 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 8/2016
152/2016 18160631 Veolia Bratislava 940,00 Opravne vyúčtovanie ročnej odmeny 2015
153/2016 1600406 Elektroservis VV Vranov n/Topľou 2930,00 Nákup umývačky riadu
154/2016 5787519572 T Com Michalovce 14,00 Telefonické služby
155/2016 9787519578 T Com Michalovce 11,47 Telefonické služby
156/2016 2611091494 Slovakia Energy Bratislava 497,56 Preplatok elektrina
157/2016 1160473 Cart print Nitra 135,10 Triedne knihy
158/2016 2611091495 Slovakia Energy Bratislava 133,94 Nedoplatok elektriny
159/2016 261109495 Slovakia Energy Bratislava 304,00 Elektrina
160/2016 5516009793 Office Depot Bratislava 307,99 Kancelárske potreby
161/2016 2160200617 B2B Partner Bratislava 61,20 Textilná rohož
162/2016 201617127 FLP Bratislava 12,60 Časopis Hurra
163/2016 3016929216 Doxx Žilina 1291,08 Stravné lístky
164/2016 5364337229 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
165/2016 2016040 Lukáč Andrej Michalovce 104,56 Kontrola elektrického zabezpečovacieho systému
166/2016 160103675 Hľadamfarby Nitra 56,43 Toner CLT-D406-S
167/2016 16171279 Ares Bratislava 127,42 Časopisy
168/2016 9160003097 ASC BRATislava 63,00 Rozvrhy
169/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbach elektrina ŠJ
170/2016 720043358 Slovakia energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbach plyn
171/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Ochrana objektov
172/2016 80581608 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomukačnej linky
173/2016 5516010288 Office Depot Bratislava 82,94 Rôzny materiál
174/2016 18160749 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba  9/2016
175/2016 3788450467 T Com Michalovce 11,41 Telefonické služby
176/2016 7788450463 T Com Michalovce 16,85 Telefonické služby
177/2016 1411610

Slovakia Trend Sobrance

 

22,24 Vozík na odpad
178/2016 160032 Relut Sobrance 153,47 Rôzny materiál
179/2016 22016 Kvety Flora Dekor Michalove 30,90 Smutočný veniec
180/2016 20161375 Kontura Slovakia Bratislava 46,92 Toner C-EXV33
181/2016 2121534644 VVS Michalovce 143,44 Vodné, stočné
182/2016 3016932504 Doxx Žilina 976,08 Stravné lístky
183/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Dohoda o platbách elektriny ŠJ
184/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách za plyn ŠJ
185/2016 9803082715 KRPZ Košice 13,31 Ochrana objektov
186/2016 2611103486 Slovakia Energy Bratislava 177,33 Vyúčtovanie spotreby elektriny ŠJ
187/2016 261103487 Slovakia energy Bratislava 171,64 Vyúčtovanie spotreby elektriny
188/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
189/2016 450 NÚCŽV Košice 20,00 Školenie
190/2016 21612872 Raabe Bratislava 42,55 Personálne riadenie
191/2016 5516011378 Office Depot Bratislava 84,72 Čistiace a hygienické potreby
192/2016 256247405 Slovakia Energy Bratislava 333,00 Dohoda o platbách za elektrinu
193/2016 2016082 Koros Sobrance 45,00 Obuv Anita pracovná
194/2016 160052 Ján Kostičak Sobrance 41,89 Olej do kosačky + ost. spotr. materiál
195/2016 2121636682 VVS Michalovce 278,17 Vodné, stočné
196/2016 160087 Ingema Sobrance 129,83 Ohrievač + mont. materiál
197/2016 2016092604 Matúš Hujdič Krasnovce 100,00 Odber VŽP
198/2016 5368697774 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
199/2016 2789380300 TCom Bratislava 21,98 Telefonické služby
200/2016 216450 Martin Kuzma Sobrance 7,86 Udržbarský materiál
201/2016 8789380304 T Com Michalovce 11,40 Telefonické služby
202/2016 160105 Farby - Laky Sobrance 29,89 Čistiace a hygienické potreby
203/2016 160100 Farby - Laky Sobrance  107,74 Maliarske a čistiace potreby ŠJ
204/2016 160106 Farby - Laky Sobrance 377,55 Čistiace a hygienicke potreby
205/2016 16697 Zgabur Štefan Snina 25,20 Maliarske plátno
205/2016 2611117019 Slovakia Energy Bratislava 3,35 Vyučtovanie spotreby elektriny
206/2016 2611117020 Slovakia Energy Bratislava 80,12 Vyučtovanie spotreby elektriny
207/2016 216255 Martin Kuzma Sobrance 3,71 Údržbársky materiál
8162/2016 1614055 DMJ Market Vranov n/Topľou 531,41 Potraviny
8163/2016 160102358 J & B Unique Šamorín 373,10 Rôzny tovar
8164/2016 530622390 Inmedia Zvolen 131,56 Mlieko, výrobky
8165/2016 1646755 DMJ Market Vranov n/Topľou 170,22 Kuracie mäso
8166/2016 164092 M.A.D.D. Fruit Sobrance 366,76 Ovocie, zelenina
8167/2016 164121 M.A.D.D. Fruit Sobrance 56,20 Ovocie, zelenina
8168/2016 530623381 Inmedia Zvolen 96,25 Mliečne výrobky
8169/2016 530623546 Inmedia Zvolen 134,40 Ryby
8170/2016 164214 M.A.D.D. Fruit Sobrance 175,76 Ovocie, zelenina
8171/2016 530623869 Inmedia Zvolen 166,38 Mlieko, výrobky
8172/2016 1615175

DMJ Market Vranov

n /Topľou

1198,58 Potraviny
8173/2016 1647262 DMJ Market Vranov n/Topľou 745,37 Hovädzie a bravčové mäso
8174/2016 8016208566 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 31,37 Chlieb, pečivo
8175/2016 530625408 Inmedia Zvolen 76,16 Mlieko, mliečne výrobky
8176/2016 164513 M.A.D.D Fruit Sobrance 99,02 Ovocie, zelenina
8177/2016 530625048 Inmedia Zvolen 8,46 Mrazený špenát
8178/2016 530625022 Inmedia Zvolen 89,86 Jogurt
8179/2016 530624835 Inmedia Zvolen 48,23 Mliečne výrobky
8180/2016 530624555 Inmedia Zvolen 139,60 Mliečne výrobky
8181/2016 164423 M.A.D.D. Fruit Sobrance 363,61 Ovocie, zelenina
8182/2016 164370 M.A.D.D Fruit Sobrance 96,29 Ovocie, zelenina
8183/2016 8016208689 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 29,26 Chlieb, pečivo
8184/2016 8016208944 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenné 38,81 Chlieb, pečivo
8185/2016 164451 M.A.D.D Fruit Sobrance 46,64 Ovocie, zelenina
8186/2016 8016209198 Podvihorlátske pekárne a cukrárne Humenne 48,39 Chlieb, pečivo
8187/2016 1615539 DMJ Market Vranov n/Topľou 367,88 Potraviny
8188/2016 1647801

DMJ Market Vranov

n/ Topľou 

849,00 Potraviny
8189/2016 530600030 Ilas Company Sobrance 8,50 Syr
208/2016 2611117019 Slovakia Energy Bratislava 371,12 Fa za elektrinu 
209/2016 2611117020 Slovakia Energy Bratislava 287,65 Fa za elektrinu
210/2016 216255 Voda-kovo Sobrance 3,71 udržbársky materiál
211/2016 160040 Relut - Sobrance 194,08 Materiál
212/2016 16117 Kalibra  Michalovce 111,50 Oprava váh
213/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 325,00 Elektrina ŠJ
214/2016 72004633358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách plyn
215/2016 9803082715 KR PZ Košice 13,31 Signalizácia
216/2016 80581601 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
217/2016 1600209 Igor Štec Michalovce 187,59 Revízia hydrantov
218/2016 160628 Rosler - Domáce potreby Poprad 26,09 Kuchynske pomôcky
219/2016 2016068 Manageria Bratislava 135,00 Registrácia
220/2016 5516012107 Office Depot Bratislava 151,87 Kancelárske potreby
221/2016 1629009852 Stoklasa Kravare 68,51 Výtvarný krúžok
222/2016 20160226 Abal Sobrance 96,69 Kancelárske potreby
223/2016 362016 Jozef Hrunka V. Revištia 275,00 Revízia el. spotrebičov
224/2016 160104589 Hľadamfarby Nitra 106,90 Tonery CLT - K406S
225/2016 516320927 Slovenská legálna metrológia B.Bystrica 27,00 Overenie váh
226/2016 2016098 Demjan Bus Ubľa 90,00 Preprava osôb Sobrance - Krosno
227/2016 160104627 Hľadamfarby Nitra 17,60 Tonery CE285/CRG725
228/2016 662016 Midey Sobrance 625,80 Technik požiarnej ochrany
229/2016 21621809 Raabe Bratislava 42,88 Personálne riadenie - aug. 2016
230/2016 16070880 Ticketportal Košice 580,00 Lístky na predstavenie zo SF
231/2016 444616 Apiprodukt Želovce 34,74 Sil. forma - výtvarný krúžok
232/2016 34833625 Voda-kovo Sobrance 6,40 Údržbársky materiál
233/2016 8790315296 T Com Bratislava 18,17 Telefonické služby
234/2016 160066 ABC Creative Michalovce 162,31 Výtvarný krúžok
235/2016 1603008330 Epifany Trenčín 51,08 Výtvarný krúžok
236/2016 212743363 VVS Michalovce 352,94 Vodné, stočné
237/2016 18160919 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba 11/2016
238/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
239/2016 2611131521 Slovakia energy Bratislava 314,34 Preplatok za elektrinu ŠJ
240/2016 256304003 Slovakia energy Bratislava 410,00 Dohoda o platbách elektrina
241/2016 2611131520 Slovakia Energy Bratislava 314,50 Nedoplatok elektrina
242/2016 256304002 Slovakia Energy Bratislava 322,00

Dohoda o platbách

elektrina

8190/2016 530625993 Inmedia Zvolen 107,13 Mliečne výrobky
8191/2016 164673 M.A.D.D. Sobrance 246,71 Ovocie, zelenina
8192/2016 530626412 Inmedia Zvolen 109,86 Mliečne výrobky
8193/2016 164714 M.A.D.D. Sobrance 87,61 Ovocie, zelenina
8194/2016 530626736 Inmedia Zvolen 102,82 Mliečne výrobky
8195/2016 530626910 Inmedia Zvolen 69,00 Mliečne výrobky
8196/2016 164812 M.A.D.D. Fruit Michalovce 81,31 Ovocie, zelenina
8197/2016 164856 M.A.D.D. Fruit Michalovce 109,30 Ovocie, zelenina
8198/2016 530627616 Inmedia Zvolen 210,60 Mliečne výrobky
8199/2016 530627537 Inmedia Zvolen 68,94 Mliečne býrobky
8200/2016 8016209550 Pod. Pekarne Humenne 76,15

Pekárenské výrobky 

Humenné

8201/2016 1648357 DMJ Market Vranov n/Topľou 892,16 Mäsové výrobky
8202/2016 1615840 DMJ Vranov n/Topľou  537,66 Potraviny
8203/2016 160102999 Unique Šamorín 363,29 Koncentrát / sirupy/
8204/2016 164978 M.A.D.D. Fruit Michalovce 196,87 Ovocie, zelenina
8205/2016 530628140 Inmedia Zvolen 81,71 Mlieko, mliečne výrobky 
8206/2016 530628214 Inmedia Zvolen 18,36 Brokolica mrazená
8207/2016 165030 M.A.D.D. Sobrance 111,55 Ovocie, zelenina
8208/2016 530628690 Inmedia Zvolen 197,50 Mliečne výrobky
8209/2016 165132 M.A.D.D Michalovce 84,02 Ovocie, zelenina
8210/2016 8016209790 Pod. pekárne Humenné 27,00 Chlieb, pečivo
8211/2016 8016209911 Podvihorlatské pekárne Humenné 39,16 Chlieb
8212/2016 1648834 DMJ Market Vranov n/ Topľou 637,24 Rôzny továr / potraviny/
8213/2016 1616198 DMJ Market Vranov n/ Topľou 264,89 Potraviny ŠJ
8214/2016 8016210182 Podvihorlátske pekárne Humenné 38,72 Chlieb
8215/2016 530600034 Ilas Company Sobrance 4,45 Ryža
8216/2016 165175 M.A.D.D Fruit Michalovce 39,60 Zemiaky
8217/2016 530629442 Inmedia Zvolen 11,23 Zelenina mrazená
8218/2016 530629435 Inmedia Zvolen 185,54 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
8219/2016 165286 M.A.D.D Fruit Michalovce 270,01 Ovocie, zelenina
8220/2016 530630126 Inmedia Zvolen 326,50 Mlieko, mliečne výrobky, vajcia a sirup
8221/2016 165381 M.A.D.D Fruit Michalovce 155,74 Ovocie, zelenina
8222/2016 8016210504 Podvihorlatské pekárne 14,85 Chlieb,
8223/2016 530631370  Inmedia Zvolen 102,88 Zelenina, Rybie file
8224/2016 530631381 Inmedia Zvolen 28,22 Syr
8225/2016 530631205 Inmedia Zvolen 59,57 Maslo, mlieko
8226/2016 165531 M.A.D.D Fruit  132,66 Ovocie, zelenina
8227/2016 1649480 DMJ Market Vranov n/ Topľou 902,23 Potraviny
8228/2016 1616537 DMJ Market Vranov n/Topľou 626,45 Potraviny
8229/2016 165425 M.A.D.D Fruit Michalovce 179,42 Ovocie, zelenina
8230/2016 530630715 Inmedia Zvolen 18,36 Brokolica
8231/2016 530630638 Inmedia Zvolen 76,32 Mlieko, mliečne výrobky
8232/2016 8016210749 Podvihorlatské pekárne  Humenné 34,33 Chlieb a  sendviče
8233/2016 530631541 Inmedia Zvolen 43,95 Mlieko a smotana
8234/2016 165689 M.A.D.D Fruit Michalovce 179,06 Ovocie, zelenina a zemiaky
8235/2016 530631908 Inmedia Zvolen 65,27 Maslo, vajcia
8236/2016 8016210989 Podvihorlatské pekárne Humenné 13,86 Chlieb, 
8237/2016 165710 M.A.D.D Fruit Michalovce 150,76 Ovocie, zelenina
8239/2016 530632386 Inmedia Zvolen 92,45 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
8240/2016 165824 M.A.D.D Fruit Michalovce 178,90 Ovocie, zelenina
8241/2016 1650081 DMJ Market Vranov n/ Topľou 821,02 Potraviny
8242/2016 1616922 DMJ Market Vranov n/ Topľou 488,60 Potraviny
8243/2016 8016211137 Podvihorlatské pekárne Humenné 25,16 Žemle
8244/2016 165874 M.A.D.D Fruit Michalovce 118,68 Banány a zemiaky
8245/2016 530633 Inmedia Zvolen 355,01 Mlieko, maslo a  rôzne potraviny
8246/2016 165987 M.A.D.D Fruit Michalovce 138,28 Ovocie, zelenina
8247/2016 530633585 Inmedia Zvolen 152,55 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
8248/2017 166035 M.A.D.D Fruit Michalovce 110,88 Kiwi, zemiaky
8249/2017 530633927 Inmedia Zvolen 26,56 Mrazená zelenina
8250/2017 530633946 Inmedia Zvolen 54,14 Smotana a syr Tofu
8251/2016 166122 M.A.D.D Michalovce 91,01 Ovocie, zelenina a zemiaky
8252/2016 530634352 Inmedia Zvolen 149,47 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
8253/2016 530634670 Inmedia Zvolen 79,17 Mliečne výrobky
8254/2016 166160 M.A.D.D Michalovce 159,41 Ovocie, a zelenina
8255/2016 8016211712 Podvihorlatske pekárne Humenné 57,14 Chlieb
8256/2016 1617315 DMJ Vranov n/ Topľou 523,64 Rôzne potraviny
8257/2016 166279 M.A.D.D Michalovce 110,15 Ovocie, zelenina a zemiaky
8258/2016 16500421 DMJ Vranov n/ Topľou  1409,14 Rôzne potraviny
8259/2016 1617459 DMJ Market Vranov n/ Topľou  444,34 Rôzne potraviny
8260/2016 8016211970 Podvihorlatske pekárne Humenné 12,87 Chlieb
8261/2016 8016212228 Podvihorlatske pekárne Humenné 15,84 Chlieb
8262/2016 530600042 Pekáreň Ilas Sobrance

28,02

 

Vajcia
8263/2016 166313 M.A.D.D Michalovce 184,64 Ovocie, zelenina 
243/2016 5516013360 Office Depot Bratislava 97,12 Krieda a popisovače na biele tabule
244/2016 70905836 Komenský Košice 198,72 Virtuálna knižnica
245/2016 16070927 Ticketportal Bratislava 30,99 Lístky /Deti raje/ zo Soc. fondu
246/2016 7200108586 Slovakia Energy Bratislava 339,00

Dohoda o platbách

elektrina

247/2016 2790315302 T Com Bratislava 11,41 Telefonické služby
248/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Dohoda o platbách / plyn/
249/2016 9803082715 ORPZ Michalovce 13,31 Technická ochrana objektov
250/2016 80581611 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom telekomunikačnej linky
251/2016 5916037713 Poradca podnikateľa Žilina 96,00 Verejná správa SR Žilina - ročný vstup
252/2016 0912016 HK Dukla Michalovce 50,00 Prenájom ľadovej plochy
253/2016 2016005191 Vision Tech, Nitrianské Pravno 12,59 Laser HP CB435A
254/2016 2016110 Demjan Bus Ubľa 180,00 Preprava osôb
255/2016 5570024190 Ives Košice 20,00 Školenie WinPam
256/2016 160045  Relut Sobrance 291,94 Čistiace a kancelárske potreby
257/2016 21623940 Raabe Bratislava 119,00 Pravný kuriér pre školy
258/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobilné služby
259/2016 212851208 VVS Michalovce 293,83 Vodné, stočné
260/2016 2162478 Gigaprint Trenčín 168,90 Komp. tonery
261/2016 216573 Voda - Kovo Sobrance 20,54 Materiál 
262/2016 3016941957 Doxx Žilína 657,60 Benefitné poukážky
263/2016 552016 SOŠ OaS Sobrance 340,00 Nájom nebytového priestoru
264/2016 1162210286 Ševt Bratislava 79,20 List bianko
265/2016 3016943823 Doxx Žilina 29,83 Stravné lístky
266/2016 5791250573 T Com Bratislava 22,02 Telef. služby
267/2016 4162896 Fischer Levoča 41,86 Účebné pomôcky chémia
268/2016 3791250582 T Com Bratislava 11,40 Telefonické služby
269/2016 1600675 Elektroservis Vranov 2700,00 Elektrická panvica
270/2016 18161001 Veolia Bratislava 2075,66 Energetická služba
271/2016 2611143437 Slovakia energy Bratislava 370,44 Nedoplatok elektrina
272/2016 2611143738 Slovakia energy Bratislava 6,86 Preplatok elektrina
273/2016 20160695 Nádej Michalovce 208,24 Zdravotnický materiál
274/2016 1862016 TS Sobrance 71,76 Nájom kontajnera
275/2016 2816143 Slovakia Trend Sobrance 16,66 Pracovná obuv
276/2016 160052 Relut Sobrance 170,57 Čistiace a hygienické potreby
277/2016 01062016 HK - Michalovce 75,00 Prenájom ľadovej plochy
278/2016 216593 Voda - Kovo Sobrance 23,75 Údržbarský materiál
279/2016 132016 Valéria Blašková Michalovce 400,00 Skreslenie blezkozvodu
280/2016 16122016 CVČ Sobrance 10,00 Prenájom divadelnej sály
281/2016 160152 Farby - Laky Sobrance, 37,04 Čístiace a hygienické potreby
282/2016 16171229 CKM Bratislava 210,00 Členské ISIC, ITIC
283/2016 13162432 Trans Data Bratislava 48,00 ČK ITIC
284/2016 160153 Farby - Laky Sobrance 22,86 Čístiace prostriedky
285/2016 160031 Comtec - Nové Mesto nad Váhom 607,60 Projektor EPSON + plátno NOBO
286/2016 20160268 Abal Sobrance 90,10 Tonery + kancelárske potreby
287/2016 160119 Ingema Sobrance 105,00 Ohrievač Hakl
288/2016 160192 Kovex Sobrance 65,17 Oceľové trubky
289/2016 2016113 Demjan - Bus Ubľa 350,00 Preprava žiakov
290/2016 20162048 Kontura Slovakia Bratislava 87,84 Tonery
291/2016 160015 MBTECH BB, B. Bystrica 1015,00 Notebook + počitače
292/2016 2016148 Pemax Sobrance 229,00 Motorová pila
293/2016 2016149 Pemax Sobrance 349,00 Motorova kosačka 
294/2016 16231286 Exisport Košice 493,93 Lyže + lyž. výbava
295/2016 69738 Soft-Tech Stropkov 553,86 Tonery +laserová tlačiareň
296/2016 216601 Martin Kuzma Sobrance 73,55 Materiál
297/2016 122016 Toma Sobrance 600,00 Montáž brana + dielce
298/2016 160120 Ingema Plus Sobrance 36,30 Bat. drez. Hakl
299/2016 1600300414 Gotana Nedanovce 386,00 Biele magnetické tabule
300/2016 2016109 Koros Sobrance 60,00 Pracovná obuv
301/2016 160159 Farby - Laky Sobrance 78,57 Maliarske farby + riedidlo
302/2016 16073687 Data Comp Košice 278,24 Tlačiareň
303/2016 201615840 MBTECH B. Bystrica 280,00 Mobilné interaktívne zariadenie + interaktívne pero
304/2016 2016020 Juraj Žeňuch Sobrance 798,12 Plavajúca podlaha + montáž
305/2016 160101733 Cora Poprad 3214,80 Odsávač pár /ŠJ/
306/2016 160200810 Cora Poprad 2350,87 Prevádzkový materiál 
307/2016 165083 Taktik Košice 300,00 Interaktívna geografia + fyzika
308/2016 160272 4schol Prešov 569,00 Interaktívny program ALF SK GOLD
309/2016 1600756 Elektroservis Vranov n/Topľou 680,00 Sušička /ŠJ/
310/2016 160056 Relut Sobrance 402,74 Čistiace prostriedky
311/2016 160083 Ján Kostičák Sobrance 25,00 Olej do kosačky
312/2016 7200463358 Slovakia Energy Bratislava 106,00 Zemný plyn /ŠJ/
313/2016 9803082715 OR PZ Michalovce 13,31 Ochrana objektov
314/2016 80581612 Lekos Sobrance 112,80 Prenájom tel. linky
315/2016 1682001 Lindstrom Trnava 7,03 Prenájom rohoží
316/2016 160800198 220volt Šturovo 27,53 TP - Link Switch
317/2016 2121953575 VVS Michalovce 290,93 Vodné, stočné
318/2016 0204907695 Orange Bratislava 14,99 Mobil
319/2016 7792197262 TCom Bratislava 22,10 Platba za telefón
320/2016 2792197267 TCom Bratislava 11,54 Platba za telefón
321/2016 572016 SOŠ OaS 270,00 Nájom telocvične
322/2016 2711005086 Slovakia energy Bratislava 37,17 Spotreba elektriny

   

OBJEDNÁVKY:

Čislo objednávky Dodávateľ Dátum objednávky Názov a druh tovaru Faktúra          číslo           
10/2016 Zdravotnícke potreby Sobrance 06.04.2016 Plašte  
11/2016 Megabooks Sk Bratislava 04.04.2016 Knihy AJ  
12/2016 Toner Comp Michalovce 08.04.2016 Náplň do tlačiarne  
13/2016 Doxx Žilina  31.03.2016 Stravné lístky  
14/2016 Toner Comp Michalovce 03.03.2016 Náplň do tlačiarne  
16/2016 Abal Sobrance  08.04.2016 Kanc. materiál  
17/2016 Farby - laky Sobrance 08.04.2016 Rôzny materiál  
18/2016 Relut Sobrance  10.02.2016 Rôzny materiál  
19/2016 Martin Kuzma Sobrance 28.04.2016 Údržbarský materiál  
20/2016 Elektroservis Valtim MI 23.06.2016 Oprava kotla ŠJ  
21/2016 Andrej Lukáč Michalovce   kontr. signalizácie  
22/2016 Farby-laky Sobrance 13.05.2016 Čistiace a hyg. prostriedky  
23/2016 Farby- laky Sobrance 13.05.2016 Čist. prstriedky ŠJ  
28/2016 Štefan Zgabur Snina 29.09.2016 Maliarske plátno  
29/2016 Martin Kuzma Sobrance 29.09.2016 Údržbarsky materiál  
30/2016 Ingema Plus Baškovce 30.09.2016 Ohrievač vody ŠJ  
31/2016 Igor Štec Michalovce 30.09.2016 Revízia hydrantov  
27/2016 Relut Sobrance 19.09.2016 Čistiaci, hygien. a údrž. material  
ŠJ3/2016 Kalibra Michalovce 05.10.2016 Kalibrácia váh   
37/2016 Cora Gastro Poprad 18.11.2016 Odsávač pár ŠJ  
38/2016 Elektroservis Vranov n/Topľou 01.12.2016 El. smažiaca panvica  
39/2016 Nádej Michalovce 01.12.2016 Zdrav. materiál  
39/2016 Centrum voľného času Sobrance 05.12.2016

Prenájom priestorov

22.12.2016

 
40/2016 Valéria Blašková Michalovce   Skreslenie blezkozvodu - elektro  
41/2016 Slovakia Trend Sobrance 14.12.2016 Pracovná obuv - školník  
42/2016 Relut Sobrance 16.12.2016 Čistiace a hyg. potreby