Gymnázium

 

Navigácia

RADA ŠKOLY RADA RODIČOV ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA PREDMETOVÉ KOMISIE

Poradné orgány školy

RADA ŠKOLY

Zloženie rady školy pre obdobie rokov 2018 - 2020  - školský rok 2018/2019:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca

1.

  Ing. Ján Sklár

predseda

 rodičov žiakov školy

2.

  Bc. Martin Hrunka

člen

poslancov zastupiteľstva KSK

3.

  Ing. Štefan Staško

člen

poslancov zastupiteľstva KSK

4.

  Mgr. Ružena Hospodárová

člen

zriaďovateľa (KSK) 

5.

  Ing. Emília Szilágyiová

člen

zriaďovateľa (KSK) 

6.

  PaedDr. Adriana Petrová, PhD

člen

pedagogických pracovníkov školy

7.

  Ing. Mgr. Monika Vargová

člen

pedagogických pracovníkov školy

8.

  Anna Tušiková člen

nepedagogických pracovníkov školy

9.

  Ing. Matúš Cinkanič   

člen

rodičov žiakov školy

10.

  PaedDr. Adela Hadvabová

člen

rodičov žiakov školy

11.

  Valéria Rošková

člen

žiakov školy