GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marián Mižák
 
 
PhDr. Mária Hvižďáková
 
 
PaedDr. Radmila Beľanová Triedna učiteľka: KVARTA
 
 
Mgr. Michal Bodnár Triedny učiteľ: IV.A
 
 
PaedDr. Zlatica Cibereová Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Zuzana Dankaninová Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: krúžok prípravy na súťaže v angličtine
 
 
Mgr. Radoslava Dedinová Triedna učiteľka: SEPTIMA
 
 
Mgr. Monika Haníková Vedie krúžok: krúžok zdravotnícky
 
 
Mgr. Michal Hlivák Triedny učiteľ: SEKUNDA
Vedie krúžok: krúžok športovo-futbalový
 
 
Mgr. Beáta Jacková
 
 
Mgr. Ľuboš Juraško
 
 
Mgr. Emília Kalkahuzová
 
 
ThLic. Jozef Kellö
 
 
Mgr. Magdaléna Kicová
 
 
Mgr. Svetlana Kotorová Triedna učiteľka: PRÍMA
 
 
Mgr. Ľuboslava Kučmášová Triedna učiteľka: TERCIA
 
 
Mgr. Anna Lesičková Triedna učiteľka: SEXTA
 
 
Mgr. Martin Mihalčo
 
 
PaedDr. Martin Miňo
 
 
RNDr. Ľuboslava Mižáková Triedna učiteľka: KVINTA
Vedie krúžok: krúžok fyzikálny
Vedie krúžok: krúžok volejbalový
 
 
PaedDr. Adriana Petrová, PhD. Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: krúžok programovania - LEGO
Vedie krúžok: krúžok Tvoríme s II.A
 
 
Mgr. Juraj Potucký Vedie krúžok: krúžok športovo-turistický
 
 
Mgr. Zuzana Ryniková Triedna učiteľka: OKTÁVA
 
 
PhLic. Ján Švec-Babov
 
 
Mgr. Lenka Timočková
 
 
Mgr. Anna Tomašurová
 
 
Ing. Monika Vargová

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018