GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marián MIŽÁK Rozvrh
 
 
PhDr. Mária HVIŽĎÁKOVÁ Rozvrh
 
 
PaedDr. Radmila BEĽANOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: TERCIA
 
 
Mgr. Michal BODNÁR Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
PaedDr. Zlatica CIBEREOVÁ Rozvrh
 
 
Mgr. Zuzana DANKANINOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: krúžok prípravy na súťaže v angličtine
 
 
Mgr. Radoslava DEDINOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: SEXTA
 
 
Mgr. Monika HANÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: krúžok zdravotnícky
 
 
Mgr. Michal HLIVÁK Rozvrh
Triedny učiteľ: PRÍMA
Vedie krúžok: krúžok športovo-futbalový
 
 
Mgr. Beáta JACKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Ľuboš JURAŠKO Rozvrh
 
 
Mgr. Emília KALKAHUZOVÁ Rozvrh
 
 
ThLic. Jozef KELLÖ
 
 
Mgr. Magdaléna KICOVÁ Rozvrh
 
 
Mgr. Svetlana KOTOROVÁ Rozvrh
 
 
Mgr. Ľuboslava KUČMÁŠOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: SEKUNDA
 
 
Mgr. Anna LESIČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: KVINTA
 
 
Mgr. Martin MIHALČO Rozvrh
 
 
PaedDr. Martin MIŇO Rozvrh
 
 
RNDr. Ľuboslava MIŽÁKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: KVARTA
Vedie krúžok: krúžok fyzikálny
Vedie krúžok: krúžok volejbalový
 
 
PaedDr. Adriana PETROVÁ, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: krúžok programovania - LEGO
Vedie krúžok: krúžok Tvoríme s II.A
 
 
Mgr. Juraj POTUCKÝ Rozvrh
Vedie krúžok: krúžok športovo-turistický
 
 
Mgr. Zuzana RYNIKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: SEPTIMA
 
 
PhLic. Ján ŠVEC-BABOV Rozvrh
 
 
Mgr. Lenka TIMOČKOVÁ Rozvrh
 
 
Mgr. Anna TOMAŠUROVÁ Rozvrh
 
 
Ing. Monika VARGOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: OKTÁVA

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.04.2018