Gymnázium

 

Navigácia

 • Správna voľba povolania

  Dňa 25.októbra 2018 sa naši študenti aktívne zúčastnili podujatia „Správna voľba povolania“ v priestoroch telocvične Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Cieľom tejto akcie bolo poskytnúť  verejnosti, a najmä žiakom 9.ročníka, prehľad o možnostiach stredoškolského štúdia na školách v pôsobnosti nášho kraja. Našu školu prezentovali študenti 1.A a 2.A triedy so zaujímavým stánkom, ktorý sa niesol v duchu tradícii a pripomenul svetu, že naše gymnázium slávi 70.výročie založenia.

  Pevne veríme, že sa s niektorými z deviatakov opäť uvidíme aj počas Dní otvorených dní 2019 a následne v septembri po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok.

 • eTwinning
  25. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul eTwinning

 • Ruská pieseň nad Dunajom

  V kúpeľnom meste Trenčianske Teplice sa 20. októbra s veľkým úspechom konal galakoncert 8. ročníka Ruského kultúrneho festivalu pod názvom Ruská pieseň nad Dunajom. V závere dvojdňového súťažného festivalu vystúpili najlepší interpreti z radov ruských krajanov a účinkúcich spevákov z radov žiakov a učiteľov.

  Podujatie sa konalo s podporou Vlády mesta Moskva, Zväzu Rusov na Slovensku, zastupiteľstva agentúry Rossotrudničestvo na Slovensku a vlády Slovenskej republiky.

  Pozvanými hosťami festivalu boli duo Medový mesiac z Moskvy, ktorí zaspievali  niekoľko  skladieb z ich repertoáru. Na záver koncertu všetci účinkujúci spoločne zaspievali záverečnú pieseň Brezy.

  Našu školu na festivale reprezentovali žiačky sexty Dominika Mirdová, Nikola Širochmanová a Miriam Kotercová, na harmonike ich doprevádzal Daniel Pastirik z 3.A. Ďakujeme im za zviditeľnenie našej školy takou formou.

 • Exkurzia do rozprávkového Schönbrunnu či veľkolepého Stephansdomu

       Endlich Wien! Túto vetu si dňa 3.10.2018 povedala  posádka štyridsiatich piatich členov Gymnázia v Sobranciach a vydala sa na vytúženú cestu do západných končín našej krajiny, ale i mimo nej, aby na vlastné oči uvidela sídlo  bývalých kráľov a cisárov malebného Rakúska.  Aj keď sa asi osemhodinová cesta  zdala byť chvíľami nekonečná, túžba prechádzať komnatami krásnej a vzdelanej  Sissi bola oveľa silnejšia.  

       Po dosiahnutí cieľa a po vybalení  batožiny v útulnom a  veľmi príjemne pôsobiacom rezorte Hotel Plus sme sa porúčali na skúšku zrelosti a umeleckého cítenia. Prvý večer exkurzie patril nám a  Slovenskému národnému divadlu. Mnohí z nás tu boli prvýkrát a možnosť vidieť vynikajúcich slovenských hercov naživo predčila všetky naše očakávania.

        Nasledujúci deň nadišla chvíľa, na ktorú sme všetci  čakali. Hlavným bodom programu  bola Viedeň. Spočiatku sme si obzreli rozprávkový Schönbrunn a potom nasledovala podrobná prehliadka interiéru zámku a poznávanie jeho histórie. To však nebolo všetko. Čakal nás ešte veľkolepý Stephansdom a po ňom sme si užívali  atmosféru rakúskeho hlavného mesta s našimi aj zahraničnými turistami. Posledný deň exkurzie bol venovaný návšteve historického  Bratislavského hradu, prešli sme sa aj po starej  Bratislave, ale aj po Moste SNP. Výhľad na Dunaj bol očarujúci.

       Plní nadšenia a zážitkov sme sa vrátili naspäť domov. Oplatilo sa vidieť a zažiť, to nám verte.

  Žiaci septimy

 • Výchovný poradca
  4. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Európsky deň jazykov 2018

  Každoročne celá Európa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov,vznik ktorého je zviazaný s vyhlásením druhého tisícročia  za éru polyglotov organizáciou UNESCO.

  Hlavný význam tohto sviatku spočíva v zachovaní mnohojazykovej Európy.

  V našej škole je už tradíciou pripomenúť si tento jazykový sviatok formou žiackych prezentácií a súťaží v rámci troch cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú v našej škole - anglického,ruského a nemeckého. 

  Keďže rok 2018 je Rokom kultúrneho dedičstva, za tému tohtoročného EDJ sme si zvolili  Mestá a miesta. Naši žiaci tak zažili  zaujímavý deň plný nových poznatkov, ktoré si tentokrát osvojili  hravým a hlavne súťažným spôsobom. Ak sme zaujali vašu pozornosť, viac sa dozviete, ak si pozriete našu galériu fotografií z tohto dňa. 

 • Európsky deň jazykov 2018

  Do galérie Európsky deň jazykov 2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Čas prázdnin prešiel. 3. september zaklopal na brány všetkých škôl, rovnako aj na tú našu - na bránu Gymnázia v Sobranciach. Po dvoch mesiacoch oddychu sa znova radi vraciame k svojim spolužiakom, ku kamarátom do známych tried.

  Začíname ďalšiu etapu nášho školského života. 3. september je pre nás odrazovým mostíkom na možno ešte úspešnejší rok, ako bol ten minulý.
   

   Školský rok 2018/2019 bude výnimočný najmä pre naše najnovšie posily - žiakov prímy a prvého ročníka - ktorí dnes otvárajú novú kapitolu v knihách svojho života. Milí primáni a prváci, veríme, že sa čoskoro zorientujete v nových priestoroch, zoznámite sa s novými spolužiakmi i učiteľmi a otvoria sa vám brány do sveta nových vedomostí.

  Tento školský rok bude významný aj pre žiakov dvoch tried končiacich ročníkov. Ich pôsobenie v našej škole sa zavŕši, no pred nimi stojí najväčšia výzva, a to maturitná skúška. Milí oktaváni a štvrtáci, želám vám a rovnako aj nám, všetkým žiakom gymnázia, veľa síl do učenia a veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku. Prajem vám dostatok školských i mimoškolských príležitostí, pri ktorých budete môcť dokázať svoj talent, tvorivosť a zanietenie.

  ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019!

 • ISIC karty

  pre žiakov školy (nových členov) sa vybavujú u PaedDr. Petrovej, PhD. od 28. augusta 2018. Je potrebné  zaplatiť 20 Eur a vyplniť prihlášku:  Prihlaska_ISIC.pdf

 • eTwinning
  1. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul eTwinning

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Školský rok je za nami, pre mnohých z nás prebehol veľmi rýchlo, pre niekoho sa zdal možno pridlhý. Shakespeare kedysi povedal, že čas uteká podľa toho, s kým sme.  Mnohí z nás, nielen z primánov a prvákov, si našli  v tejto škole nových priateľov, a to nielen vo vlastnej triede. Podľa týchto priateľských vzťahov a času stráveného so spolužiakmi školský rok priam preletel.

  Školský rok je vždy pestrý, vždy iný, aj keď má svoj ustálený priebeh.  Je popretkávaný prácou žiakov na hodinách, na rôznych projektoch, je spestrený spoločnými podujatiami pre žiakov – počnúc od uvítacích uchaľských večierkov, besied až po koncoročné výlety. No jednou z hlavných úloh školy je vzdelávanie a vzdelávací proces. Aj medzi žiakmi našej školy máme mnohých účastníkov rozmanitých súťaží – od vedomostných, cez kreatívne umelecké či športové súťaže. Žiaci, ktorí sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale zároveň šíria dobré meno nášho gymnázia. Nezabudli sme  na nich ani pri ukončení školského roka. Patrí im poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

  Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce v novom školskom roku.

 • Fotografie

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Odhlasovanie z obeda

  K dnešnému dňu - 22.6.2018 sa zastavuje odhlasovanie z obeda ELEKTRONICKOU FORMOU. 

 • ZÓNA D

  Dňa 6.6.2018 sa žiaci sekundy zúčastnili na vyhodnotení súťaže Zóna D. Vyhodnotenie prebehlo na Zemplínskej šírave, počas plavby loďou. Žiaci súťažili v kategórii reklamný spot s protidrogovou tematikou, kde žiaci Jakub Kostičák a Kristián Jún získali 1. miesto. 2. miesto získala Vilma Oklamčáková z tercie a 3. miesto Alexandra Petrušková a Sofia Popovičová z tercie. Plavba loďou bola príjemným zážitkom nielen pre výhercov, ale aj pre ich spolužiakov. 

  Srdečne blahoželáme.

 • Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Do galérie Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých boli pridané fotografie.

 • Národný certifikát kvality za projekt Europäer unterschiedlich, aber zusammen – Európania rozdielni, ale spoločne

   

  Žiaci sekundy, nemčinári, boli ďalšou z úspešných skupín v našom gymnáziu, ktorí sa podieľali na spolupráci európskych škôl v etwinningovom projekte Európania rozdielni, ale spoločne. Za aktívnu spoluprácu v ňom získali Národný certifikát kvality.

   Cieľom projektu bolo rozvíjať európsku spoluprácu v rámci spoločných aktivít škôl z Poľska, Francúzska, Rumunska, Chorvátska a Slovenska, pomocou písomnej komunikácie zlepšovať jazykové  zručnosti v nemeckom jazyku, a tak podporovať európske občianstvo. Žiaci si navzájom písali emaily, v ktorých predstavovali seba, svoju rodinu a školu. Inou  aktivitou projektu bolo zhotovovanie vianočných pozdravov a zasielanie projektovým partnerom, aby sa udržiavala kultúrnu tradíciu významných sviatkov v roku. Vianočnými vinšmi vyjadrili žiaci súdržnosť a podporili priateľstvo. Vytvárali tiež krátke videá o svojom meste a o škole a potom v kvíze preukazovali svoje znalosti o projektových partneroch. Interaktívna trieda TwinSpace opäť raz ponúkla možnosť na zatraktívnenie vyučovacích hodín a na rozvíjanie aktivít súvisiacich s vyučovacím procesom.

  Blahoželáme sekundanom!

 • Gymnázium v Sobranciach získalo certifikát „Škola eTwinning“

  Tento certifikát je uznaním a ocenenením za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning tak poskytol uznanie a ohodnotil zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

  Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – sme s radosťou prijali správu, že  patríme medzi 20 slovenských škôl, ktoré tento certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019 získali.

  Sme oprávnení používať tento certifikát na stránke školy, na svojom profile, v publikáciách atď.

  Gratuláciu a prianie ďalších úspechov v programe eTwinning sme s potešením prijali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu a od NSS pri Žilinskej univerzite.

  Mgr. Anna Tomašurová

   

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  Dňa 22. mája 2018 sa uskutočnilo v Košiciach  Krajské kolo Mladých záchranárov CO, kde našu školu aj mesto Sobrance reprezentovali dve družstvá. Družstvo v zložení René Karatník, Ladislav Maxim, Laura Slivková a Kristína Kováčová získali 9. miesto v silnej konkurencii 25 súťažiacich družstiev Košického kraja. Srdečne gratulujeme.

  Tu je link na krátke video z Krajského kola, ktorý urobila TV Košice, obzvlášť na cca 1:40 (min) je to zaujímavé.   

  https://www.tvkosice.sk/video/5b053c674526ca17612625cb

 • Súťaž červeného kríža - Obvodné kolo Družstiev prvej pomoci mladých

  Dňa 23. mája 2018  sa uskutočnilo obvodné kolo zdravotníckej súťaže DPP. Súťaž tradične organizuje Slovenský Červený kríž v Michalovciach pre stredné školy michalovského a sobranského okresu.. Tak ako každý rok,  aj tentoraz sme tam mali svoje zastúpenie, dievčatá – Alexandra Hrubaničová, Michaela Kotorová, Patrícia Ondová, Barbara Podoľáková, Monika Janíková a kapitánka družstva Dominika Balombiniová nás opäť nesklamali a obhájili si  1. miesto z minulého roka. V súťaži sme však mali ešte jedno družstvo dievčat v zložení Alexandra Molnárová, Veronika Targošová, Klaudia Kamencová, Ivana Lupjanová, Jana Hajnusová a kapitánka družstva Valika Rošková, ktoré sa tak isto nedali zahanbiť a získali 2. miesto.  Všetkým srdečne blahoželáme.       

   

   

strana: