• Novinky

     • Informácie pre uchádzačov o štúdium

      Informacie_pre_piatakov.pdf

      Na základe rozhodnutia ministra školstva boli určené tieto termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné štúdium a 8-ročné štúdium):

      * prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi základnej          školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

      * prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva     týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Jazykový kvet 2020, semifinálové kolo

      Po minuloročnej „movie“ verzii súťaže Jazykový kvet sa v tomto školskom roku mala konať jej „klasik“ verzia. Semifinálového kola v Košiciach sa malo zúčastniť 6 žiakov našej školy, ktorí nás mali reprezentovať v prednese prevzatej tvorby v nemeckom jazyku. Žiaľ, kvôli dnes už známym opatreniam, sa prezenčná forma konať nemohla, a tak sa pre viaceré kraje aj v tomto školskom roku konala opäť „movie“ verzia. Zaslané nahrávky s prednesom žiakov hodnotila porota a výsledky potešili takmer všetkých žiakov našej školy, ktorí sa na súťaž pripravovali. Do krajského kola súťaže postúpili všetci zúčastnení v kategórii II. NJ P-P PT - Katarína Simčíková s Matejom Sotákom zo sekundy a Janka Fečiková z tercie; v kategórii III. NJ P-P PT sa z postupu tešia Patrik Handra z kvinty a Richard Šeleman z II.A. Krajské kolo sa zrealizuje v priebehu apríla podľa pokynov organizátorov.

      Veríme, že naši žiaci budú mať dôvod na to, aby sa potešili z výsledkov svojej práce aj  v tomto pohnutom období. Z postupu svojich zverencov majú radosť aj vyučujúce PaedDr. Radmila Beľanová a Mgr. Anna Lesičková, ktoré žiakov na súťaž pripravovali.

      MILÍ POSTUPUJÚCI, SRDEČNE GRATULUJEME A DRŽÍME VÁM PALCE!

     • Dobrovoľníci z nášho gymnázia

      Slovensko a svet kvôli pandémii koronavírusu prechádzajú ťažkými časmi. Pre zastavenie šírenia nákazy je dôležité, aby sme boli chránení. Keďže najohrozenejšou skupinou sú seniori, mesto Sobrance v spolupráci so Slovenským červeným krížom pre nich zabezpečilo distribúciu rúšok. Ako dobrovoľníci sa prihlásili naši študenti, ktorí posledné dni usilovne dodávali ochranné prostriedky pre tých, ktorí ich potrebujú. Nie je to prvýkrát, čo naši študenti prejavili spolupatričnosť a boli nápomocní vtedy, keď sa to najviac žiada. Preto si zaslúžia vďačnosť nielen od tých, ktorým svojím skutkom pomohli, ale aj od nás, učiteľov, rodičov a svojich spolužiakov.
      Vďaka patrí týmto študentom:  Daniel Stana, Ema Hudáková (2.A), Katarína Kicová, Lýdia Bojačková, Daniela Kirilová (septima), Adam Dinič (oktáva) a absolventka Zuzana Diničová. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Sobrance
    • gsobrance@gsobrance.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
    • 00161187
    • 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje