• POLROČNÉ PRÁZDNINY

     • sú v pondelok 3. februára 2020. Vyučovanie sa začne v utorok 4. februára 2020.

     • Prezentácia nášho projektu Erasmus+ na seminári Národnej agentúry v Košiciach

     • Vďaka usilovnej práci všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú do práce na našom projekte Erasmus+ pod názvom Preserve and share folk traditions, sme boli vybraní prezentovať svoj projekt na Inštruktážnom seminári Erasmus+ v Košiciach ako príklad dobrej praxe. Dočkali sme sa kladného hodnotenia, čo je veľmi povzbudivé do ďaších mesiacov projektovej práce, ktoré máme pred sebou. Hoci sme si potlesk vypočuli len my, patrí naozaj všetkým žiakom, učiteľom, ale i našim  zahraničným partnerom. Zvlášť sa treba poďakovať Grétke Kačurovej a Veronike Targošovej za pomoc pri prezentácii. 

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Každoročne sa z okresného kola Olympiády v anglickom jazyku vraciame s diplomami. Ani tento rok nebol výnimkou. Všetci, ktorí naše gymnázium reprezentovali vo svojich kategóriách, obsadili postupové miesta a  onedlho, 12. februára 2020, budú za našu školu, ale i okres, bojovať v krajskom kole. Preto Jasmínke Sopkovej (sekunda), Karin Juhaščíkovej (tercia), Samuelovi Kovaľovi (sexta), Samuelovi Babičovi (2.A) a "last but not least" Adriánovi Habuštovi (septima) budeme fandiť a držať prsty, aby im to medzi najlepšími jazykármi kraja dobre pálilo. "We are proud of you, guys."

     • Best in English / Angličtinár roka

     • Ako  každý rok, tak aj v roku 2019 sme sa zúčastnili celoeurópskej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Výsledky nás opäť potešili, blahoželáme všetkým účastníkom, vrátane Samka Babiča z 2.A, ktorý spadá do inej kategórie a tiež usilovne zabojoval. Alexandra potvrdila svoje kvality, pretože aj vlani sa ocitla na top mieste v škole a medzi najlepšími zo Slovenska i z ostatných krajín. 

     • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

     • Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je registrovaná MŠVVaŠ SR a je určená aj   pre žiakov 8-9.ročníka a pre SŠ. Vyhlasovateľom súťaže je Filozofická fakulta UKF v Nitre. Súťaž má literárnu, výtvarnú a elektronickú časť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 12.6.2020 v Nitre. Schválený organizačný poriadok je zverejnený na:http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/aktivity/svaetoplukovo-kralovstvo-oziva

      Vyzva_2020.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Gymnázium
    • gsobrance@gsobrance.edu.sk
    • kancelária: 056 / 652 10 20 riaditeľňa: 056 / 652 24 64 školská jedáleň: 0917 912 675
    • Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
    • 00161187
    • 2020740623
    • www.gsobrance.edupage.org
  • Fotogaléria

   • Mikuláš 2019
   • Študentské Vianoce 2019
   • Halloween-sky uchaľák v príme
   • Uchaľák
   • Projektové stretnutie Erasmus+ v našej škole
   • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
   • Na unikátnej výstave v Sobranciach alebo pokračujeme v projektových aktivitách
   • Time to say goodbye (čas na rozlúčku)
   • "Gotyk" na dotyk v Toruni
   • Už je za nami polovica!
   • Projekt pokračuje...
   • Projektové stretnutie v Sierpci