GYMNÁZIUM

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
TERCIA Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Kučmášová
KVARTA Triedny učiteľ PaedDr. Radmila Beľanová
KVINTA Triedny učiteľ RNDr.Ľuboslava Mižáková
SEXTA Triedny učiteľ Mgr. Anna Lesičková
SEPTIMA Triedny učiteľ Mgr. Radoslava Dedinová
OKTÁVA Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Ryniková
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Michal Bodnár
I.A Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Cibereová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dankaninová
PRÍMA Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Kotorová
SEKUNDA Triedny učiteľ Mgr. Michal Hlivák

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018